chủ nghĩa xã hội

chủ nghĩa xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nét đặc sắc trong tư duy của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chính là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Đối với Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội là độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là những phân tích của luật Minh Khuê về vấn đề trên:

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên, có vị trí quan trọng trong triết học Mác - Lenin. Lý luận đó đã được khoa học thừa nhận và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng
Những người không tưởng xem chủ nghĩa Tư bản là phi lý, bất nhân và bất công. Họ từ chối quan niệm bất can thiệp và thuyết hài hòa quyền lợi. Tất cả trong số họ đều lạc quan về khả năng hoàn hảo của con người và trật tự xã hội thông qua sự xây dựng môi trường xã hội thích hợp

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Giải pháp về Hiệp định ưu đãi....

Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20, Lenin là đối tượng của sự sùng bái tại Liên bang Xô viết sau khi ông qua đời cho đến khi giải thể vào năm 1991. Ông trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx-Lenin mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản.
Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng