Luật sư tư vấn về chủ đề "chủ nghĩa xã hội"

chủ nghĩa xã hội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chủ nghĩa xã hội.

Khái niệm về thời kỳ quá độ ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ?

Khái niệm về thời kỳ quá độ ? Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ?
Là thời kì cải tạo cách mạng xã hội tư bản chủ nghĩa thành xã hội xã hội chủ nghĩa, bắt đầu từ khi giai cấp công nhân giành được chính quyền và kết thúc khi xây dựng xong các cơ sở của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng kinh tế của thời kì quá độ lên CNXH là cơ cấu kinh tế nhiều thành phần.

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục tiêu của chủ nghĩa xã hội theo Tư tưởng Hồ Chí Minh
Nét đặc sắc trong tư duy của Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội chính là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.Đối với Hồ Chí Minh, mục tiêu chung của chủ nghĩa xã hội là độc lập, tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.

Phân tích về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam

Phân tích về sự ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam
Giai cấp công nhân có nguồn gốc từ tất cả các tầng lớp và giai cấp trong xã hội , Giai cấp công nhân ra đời gắn liền với sự phát triển và ra đời của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Bài viết dưới đây sẽ phân tích về sự ra đời của giai cấp công nhân:

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?

Bản chất của nhà nước Cộng hòa XHCN Việt nam là gì ?
Bản chất của nhà nước là vấn đề hết sức quan trọng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tính chất Nhà nước là vấn đề cơ bản của Hiến pháp. Đó là vấn đề nội dung giai cấp của chính quyền. Chính quyền về tay ai và phục vụ qưyền lợi của ai? Điều đó quyết định toàn bộ nội dung của Hiến pháp".

Quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp và giai cấp; Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp và giai cấp; Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, Luật sư hãy phân tích các quan điểm ngoài mácxít về giai cấp và đấu tranh giai cấp và giai cấp và đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam có đặc điểm và nội dung gì ? Cảm ơn!

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Bộ giáo dục và đào tạo
Luật Minh Khuê giới thiệu với bạn đọc nội dung cuốn Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị) do GS.TS. Hoàng Chí Bảo làm chủ biên cùng tập thể tác giả là những nhà nghiên cứu, nhà giáo dục biên có nhiều kinh nghiệm biên soạn.

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là những phân tích của luật Minh Khuê về vấn đề trên:

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay

Vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về hình thái kinh tế - xã hội trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay
Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là một lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C.Mác xây dựng lên, có vị trí quan trọng trong triết học Mác - Lenin. Lý luận đó đã được khoa học thừa nhận và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng

Robert Owen và Charles Fourier với chủ nghĩa xã hội không tưởng
Những người không tưởng xem chủ nghĩa Tư bản là phi lý, bất nhân và bất công. Họ từ chối quan niệm bất can thiệp và thuyết hài hòa quyền lợi. Tất cả trong số họ đều lạc quan về khả năng hoàn hảo của con người và trật tự xã hội thông qua sự xây dựng môi trường xã hội thích hợp

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Phân tích về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về trình độ phát triển kinh tế của một nhà nước; thành phần kinh tế của nền kinh tế quá độ thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Giải pháp về Hiệp định ưu đãi....

Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội?
Một trong những nhân vật quan trọng và ảnh hưởng nhất của thế kỉ 20, Lenin là đối tượng của sự sùng bái tại Liên bang Xô viết sau khi ông qua đời cho đến khi giải thể vào năm 1991. Ông trở thành một biểu tượng tư tưởng, gắn liền với Chủ nghĩa Marx-Lenin mở ra trang sử mới cho cách mạng vô sản.