Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Lao động 2012

Nghị định số 27/2012/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức

Luật viên chức 2010  

Nội dung tư vấn:

E giờ muốn kiện về việc cty đuổi công khi công nhân chưa hết hợp đông phải viết đơn kiêu j nhi a chi

Bộ luật Lao động 2012 quy định về vấn đề giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như sau:

Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp người lao động gây thiệt hại cho công ty ?

2. Toà án nhân dân.

Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động

1. Tranh chấp lao động cá nhân phải thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

a) Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động;

c) Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động;

d) Về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

đ) Về bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu hoà giải, hòa giải viên lao động phải kết thúc việc hòa giải.

3. Tại phiên họp hoà giải phải có mặt hai bên tranh chấp. Các bên tranh chấp có thể uỷ quyền cho người khác tham gia phiên họp hoà giải.

>> Xem thêm:  Bị công ty sa thải vào dịp cuối năm, nhân viên được hưởng quyền lợi gì?

Hoà giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn các bên thương lượng. Trường hợp hai bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.

Trường hợp hai bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hoà giải để hai bên xem xét. Trường hợp hai bên chấp nhận phương án hoà giải, hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải thành.

Trường hợp hai bên không chấp nhận phương án hoà giải hoặc một bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng, thì hoà giải viên lao động lập biên bản hoà giải không thành.

Biên bản có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hoà giải viên lao động.

Bản sao biên bản hoà giải thành hoặc hoà giải không thành phải được gửi cho hai bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản.

4. Trong trường hợp hoà giải không thành hoặc một trong hai bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành hoặc hết thời hạn giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này mà hoà giải viên lao động không tiến hành hoà giải thì mỗi bên tranh chấp có quyền yêu cầu Toà án giải quyết.

Như vậy, trường hợp của bạn là tranh chấp Về xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải có thể kiện trực tiếp đến Tòa án nhân dân mà không cần qua thủ tục hòa giải.

Em muốn tính phép năm cho CBCNV xin luat su huong dan giup a. Nếu làm việc được 9.6 năm thì được tính bao nhiêu ngày phép a?

Luật Cán bộ công chức quy định về ngày nghỉ như sau:

Điều 13. Quyền của cán bộ, công chức vềnghỉ ngơi

Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì ngoài tiền lương còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng tiền lương cho những ngày không nghỉ.

>> Xem thêm:  Trợ cấp thôi việc đối với nhân viên bị sa thải có tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Như vậy, số ngày nghỉ hàng năm của bạn sẽ tính theo quy định Bộ luật lao động 2012 như sau:

Điều 111. Nghỉ hằng năm

1. Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

a) 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

b) 14 ngày làm việc đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có có điều kiện sinh sống khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành hoặc lao động chưa thành niên hoặc lao động là người khuyết tật;

c) 16 ngày làm việc đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống đặc biệt khắc nghiệt theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động.

3. Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

4. Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

>> Xem thêm:  Người lao động sau khi bị sa thải thì công ty có trách nhiệm giải quyết và thanh toán toàn bộ tiền lương trong vòng bao lâu cho người lao động ?

Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

Như vậy, bạn đã làm việc 9 năm 6 tháng thì trong điều kiện thông thường, bạn sẽ được được nghỉ phép năm là 13 ngày.

Mình là bác sĩ tại bệnh viện thống nhất. Mình kí hợp đồng lao động vào 4/2012. Den 6/2014 kí hợp đồng biên chế. Và trong hợp đồng ghi thời hạn 6/2014- 6/2016 Vao t8/2015 minh được cử đi học ck1. Kinh phí học tự túc. Mình phải làm đơn cam kết là về trực buổi tối tại bệnh viện và sau khi ra trường phải làm 4nam. Đến 10/2016 mình làm đơn nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Ban giám đôc nói sẽ kỉ luật khi cho thôi việc. Vậy cho mình hỏi mình sẽ bị gi. Mình là đảng viên ĐCSVN

 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức như sau:

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

>> Xem thêm:  Sa thải người lao động nghỉ ốm không báo trước có được không ?

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

Như vậy, để xin thôi việc vì lý do hoan cảnh gia đình bạn phải báo trước cho giám đốc bệnh viện ít nhất 30 ngày. Khi chấm dứt bạn phải bồi thường về việc phá bỏ cam kết và bồi hoàn chi phí đào tạo cho bệnh viện.

Còn trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp được áp dụng kỷ luật buộc thôi việc quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP:

Điều 13. Buộc thôi việc 

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; 

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; 

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; 

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ

Do đó, giám đốc kỷ luật bạn là không có căn cứ.

Mình là bác sĩ tại bệnh viện thống nhất. Mình kí hợp đồng lao động vào 4/2012. Den 6/2014 kí hợp đồng biên chế. Và trong hợp đồng ghi thời hạn 6/2014- 6/2016 Vao t8/2015 minh được cử đi học ck1. Kinh phí học tự túc. Mình phải làm đơn cam kết là về trực buổi tối tại bệnh viện và sau khi ra trường phải làm 4nam. Đến 10/2016 mình làm đơn nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Ban giám đôc nói sẽ kỉ luật khi cho thôi việc. Vậy cho mình hỏi mình sẽ bị gi. Mình là đảng viên ĐCSVN

 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức như sau:

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

>> Xem thêm:  Đơn khởi kiện người sử dụng lao động sa thải trái pháp luật thì gửi cho cơ quan nào?

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

Như vậy, để xin thôi việc vì lý do hoan cảnh gia đình bạn phải báo trước cho giám đốc bệnh viện ít nhất 30 ngày. Khi chấm dứt bạn phải bồi thường về việc phá bỏ cam kết và bồi hoàn chi phí đào tạo cho bệnh viện.

Còn trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp được áp dụng kỷ luật buộc thôi việc quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP:

Điều 13. Buộc thôi việc 

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; 

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; 

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; 

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ

Do đó, giám đốc kỷ luật bạn là không có căn cứ.

>> Xem thêm:  Trách nhiệm bồi thường khi sa thải người lao động trái quy định?

Mình là bác sĩ tại bệnh viện thống nhất. Mình kí hợp đồng lao động vào 4/2012. Den 6/2014 kí hợp đồng biên chế. Và trong hợp đồng ghi thời hạn 6/2014- 6/2016 Vao t8/2015 minh được cử đi học ck1. Kinh phí học tự túc. Mình phải làm đơn cam kết là về trực buổi tối tại bệnh viện và sau khi ra trường phải làm 4nam. Đến 10/2016 mình làm đơn nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Ban giám đôc nói sẽ kỉ luật khi cho thôi việc. Vậy cho mình hỏi mình sẽ bị gi. Mình là đảng viên ĐCSVN Đã gửi từ iPhone của tôi

 Luật Viên chức 2010 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc xác định thời hạn của viên chức như sau:

Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc

5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:

a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;

e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.

6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.

>> Xem thêm:  Quyết định sa thải lao động khi nào thì hợp pháp ? Điều kiện sa thải là gì ?

Như vậy, để xin thôi việc vì lý do hoan cảnh gia đình bạn phải báo trước cho giám đốc bệnh viện ít nhất 30 ngày. Khi chấm dứt bạn phải bồi thường về việc phá bỏ cam kết và bồi hoàn chi phí đào tạo cho bệnh viện.

Còn trường hợp của bạn không thuộc các trường hợp được áp dụng kỷ luật buộc thôi việc quy định tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP:

Điều 13. Buộc thôi việc 

Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây: 

1. Bị phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng; 

2. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

3. Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập; 

4. Nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền; 

5. Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch; 

6. Vi phạm ở mức độ đặc biệt nghiêm trọng quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nhưng chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ

Do đó, giám đốc kỷ luật bạn là không có căn cứ.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tự ý nghỉ việc không phép có bị xử lý kỷ luật sa thải không?