Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Đất đai của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ

2. Luật sư tư vấn:

Tên chủ đầu tư ………..                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ……./………                                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

>> Xem thêm:  Dịch vụ đặt in hóa đơn giá trị gia tăng (VAT), phát hành hóa đơn điện tử

                                                                                                                          ---------------

 

………., ngày …… tháng ….. năm ………

 

BÁO CÁO

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ MỘT PHẦN DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………….

1. Tên chủ đầu tư:

- Địa chỉ ............................................................................................................................

>> Xem thêm:  Một số vấn đề vướng mắc về thông báo phát hành hóa đơn ?

- Người đại diện ................................................................................................................

- Số điện thoại ..................................................................................................................

2. Thông tin chung về dự án và phần dự án chuyển nhượng:

a) Thông tin về dự án

- Tên dự án .......................................................................................................................

- Địa điểm dự án ...............................................................................................................

- Quyết định phê duyệt dự án (Văn bản chấp thuận đầu tư, cho phép đầu tư ….) .................

- Mục tiêu của dự án: .........................................................................................................

- Tổng diện tích đất: ………………………. Trong đó bao gồm: .............................................

+ Quy mô (diện tích đất, quy hoạch sử dụng đất, hệ số sử dụng đất, ……….)

>> Xem thêm:  Mua hàng hóa không có hóa đơn được xử lý như thế nào ?

+ Các chỉ tiêu về xây dựng công trình (mật độ xây dựng, diện tích xây dựng, diện tích nhà ở, số lượng nhà ở ………..)  

+ Tổng mức đầu tư (nêu rõ cơ cấu nguồn vốn) ...................................................................

+ Tổng tiến độ và tiến độ chi tiết của dự án ........................................................................

+ Các thông tin khác .........................................................................................................

b) Thông tin về phần dự án chuyển nhượng

- Diện tích đất ...................................................................................................................

- Quy mô công trình ...........................................................................................................

- Tiến độ thực hiện, hiện trạng ............................................................................................

- Hồ sơ pháp lý .................................................................................................................

- Các thông tin khác ..........................................................................................................

>> Xem thêm:  Xử lý hóa đơn viết sai như thế nào theo quy định của pháp luật về hóa đơn ?

3. Các văn bản hồ sơ pháp lý của dự án gồm: .................................................................

4. Quá trình thực hiện dự án:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng nhà, công trình xây dựng ....................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

- Tình hình bán nhà (hoặc tình hình kinh doanh BĐS) ............................................................

- Tình hình chuyển nhượng đất cho các nhà đầu tư cấp 2 ....................................................

>> Xem thêm:  Tư vấn về mức đóng thuế đối với trung tâm ngoại ngữ được quy định như thế nào ?

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

5. Quá trình thực hiện của phần dự án chuyển nhượng:

- Tình hình giải phóng mặt bằng .........................................................................................

- Tình hình nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất .....................................................................

- Tình hình xây dựng hạ tầng kỹ thuật .................................................................................

- Tình hình xây dựng công trình, nhà ở ................................................................................

- Tiến độ thực hiện dự án ...................................................................................................

- Tình hình huy động vốn ....................................................................................................

- Tình hình kinh doanh bán nhà, (hoặc tình hình kinh doanh bất động sản ..............................

- Các vấn đề khác .............................................................................................................

>> Xem thêm:  Hợp đồng mua bán hàng hóa giữa cá nhân với cá nhân thì bên bán có cung cấp hóa đơn theo quy định của pháp luật hay không ?

6. Các nội dung đã cam kết với khách hàng .....................................................................

7. Các quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan .........................................

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    CHỦ ĐẦU TƯ

Nơi nhận                                                                                                                                     (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Như trên

- Lưu: ……

>> Xem thêm:  Lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong dự án BT thực hiện như thế nào thì đúng luật ?

 

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mẫu công văn báo cáo thay đổi chức danh lãnh đạo hội (Phụ lục 8)