Luat Minh Khue

Mẫu báo cáo

Mẫu báo cáo - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mẫu báo cáo

Báo cáo lao động?

<strong>Báo</strong> <strong>cáo</strong> lao động?
đến hết ngày 31/03/2017. Tính chất công việc của tôi là làm kế toán nội bộ, báo cáo thu chi cho lãnh

báo cáo nộp thuế

<strong>báo</strong> <strong>cáo</strong> nộp thuế
tháng 4/2016 thành lập chi nhánh phụ thuộc chi nhánh chi báo cáo thuế gtgt thuế môn bài nơi quản lý