Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "thực hiện dự án"

thực hiện dự án | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thực hiện dự án.

Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất ?

Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất ?
Chào Luật sư! Tôi có nội dung rất muốn LS tư vấn giúp. Nội dung như sau: Công ty A hiện đang thuê (trả tiền hằng năm) của Nhà nước 1000 m2 đất với mục đích sử dụng (đượcghi trong Giấy chứng nhận): Đất cơ sở sản xuất kinh doanh (Xây dựng trụ sở làm việc và kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn).

Bốn vấn đề đặt ra khi thực hiện dự án BOT

Bốn vấn đề đặt ra khi thực hiện dự án BOT
Đầu tư dự án theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) trong nước là đầu tư xây dựng công trình, tổ chức quản lý và kinh doanh có thu phí các dịch vụ sử dụng công trình với thời hạn dự tính thu hồi đủ vốn và thu được lợi nhuận, sau khi kết thúc thời hạn hợp đồng, thì công trình đó được chuyển giao không bồi hoàn cho Nhà nước để tiếp tục quản lý và sử dụng.