Căn cứ pháp lý:

Bộ luật lao động năm 2012

Luật sư tư vấn:

Theo như thông tin mà bạn trình bày, hợp đồng lao động mà bạn lý là hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng (ký 6 tháng); hợp đồng này hết hạn ngày 16/2/2018, hiện nay bạn vẫn tiếp tục làm việc.

Theo quy định của Bộ luật lao động khi hợp đồng lao động kết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì hai bên sẽ phải ký kết hợp đồng lao động mới, nếu trường hợp không ký hợp đồng thì hợp đồng đã ký trước đó sẽ tự động được gia hạn, cụ thể như sau:

Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Hợp đồng lao động hết hạn ngày 12/6/2018, bạn vẫn tiếp tục làm việc và hai bên lại không ký hợp đồng lao động mới, nếu đối chiếu theo quy định trên thì hợp đồng của bạn được tự động gia hạn thành hợp đồng lao động có thời hạn (với thời hạn 24 tháng). Vì vậy trường hợp này bajnn muốn nghỉ việc sẽ có sự ràng buộc từ hợp đồng lao động.

Về thời hạn thông báo trước 10 ngày:

Theo như phân tích ở trên, chính vì hợp đồng của bạn đã được gia hạn tự động là hợp đồng 24 tháng, cho nên khi bạn muốn chấm dứt hợp đồng lao động đơn phương thì bạn cần thực hiện việc thông báo chấm dứt hợp đồng trước 30 ngày theo quy định của Bộ luật lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn, chứ không phải là 10 ngày. Việc bạn thông báo trước 10 ngày là vi phạm.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý về lý do chấm dứt hợp đồng lao động, theo Bộ luật lao động người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây (điều 37: Bộ luật lao động năm 2012:)

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Ngoài ra, trách nhiệm của người lao động khi chấm dứt hợp đồng  trái quy định pháp luật:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

1. Không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

2. Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.

3. Phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

Như vậy, với trường hợp của mình, vì hợp đồng lao động là hợp đồng có thời hạn nên để nghỉ việc đúng luật bạn phải thực hiện đồng thời cả hai quy định: về lý do chấm dứt (một trong các lý do điều 37 kể trên) và thời gian thông báo chấm dứt là trước 30 ngày mới đảm bảo chấm dứt hợp đồng đúng luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Giải quyết chế độ khi người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động