>> Luật sư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trực tuyến gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

1. Doanh nghiệp là gì? Người quản lý doanh nghiệp là những ai? Điều kiện để trở thành Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc là gì?

- Doanh nghiệp là tổ chức có tài sản và tên riêng, có trụ sở để giao dịch, liên lạc trên lãnh thổ Việt Nam và được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh. Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ở Việt Nam, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ được gọi là Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có một phần vốn nhà nước và một phần vốn tư nhân không được gọi là Doanh nghiệp nhà nước.

- Người quản lý doanh nghiệp là những người có chức danh quản lý công ty, quản lý doanh nghiệp, có quyền nhân danh công ty ký kết giao dịch theo quy định tại Điều lệ công ty. Người quản lý doanh nghiệp gồm: Chủ doanh nghiệp tư nhân của Doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng thành viên và thành viên Hội đồng thành viên của công ty Trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị của công ty Cổ phần và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, các cá nhân giữ chức danh quản lý khác.

- Điều kiện và tiêu chuẩn trở thành Giám đốc, Tổng Giám đốc:

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Là cá nhân sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của công ty hoặc người không phải là thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty hoặc tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều lệ công ty.

Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần của Nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại mục 1 trên đây, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Như vậy, giám đốc và tổng giám đốc là người đã thành niên (từ đủ mười tám tuổi trở lên), có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong việc quản lý, điều hành công ty. Không làm cán bộ, công chức, viên chức (theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức), đang là sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, các vị trí khác trong lực lượng vũ trang, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù v.v...

2. Vì sao Pháp luật Việt Nam quy định về chức danh Giám đốc, Tổng Giám đốc?

- Giám đốc, Tổng Giám đốc là người điều hành công ty;

- Theo Luật Doanh nghiệp 2020, Giám đốc và Tổng Giám đốc thực tế chỉ là một chức danh. Họ giữ vai trò là người điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý mình trong trong công ty.

- Hiện tại pháp luật chưa có quy định khi nào doanh nghiệp có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Việc gọi là Giám đốc hay Tổng Giám đốc là tùy theo quy mô và cách lựa chọn khác nhau của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy theo cơ cấu tổ chức quản lý của mỗi công ty sẽ có một cách gọi khác nhau, như công ty có nhiều Giám đốc thì người điều hành công ty được gọi là Tổng Giám đốc, hay nói một cách khác Tổng Giám đốc là Giám đốc của Giám đốc.

- Khác với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005, hiện tại không còn hạn chế Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc chỉ được làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc cho một công ty và đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trừ trường hợp đang làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

3. Việc bổ nhiệm, thuê, bầu, bãi nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc được thực hiện như thế nào?

- Có nhiều cách khác nhau để hình thành nên chức danh Giám đốc, Tổng giám đốc bao gồm: bổ nhiệm, thuê, bầu và tự kiêm nhiệm.

- Việc bổ nhiệm được áp dụng trong loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH và công ty cổ phần. Việc bổ nhiệm áp dụng trong trường hợp Giám đốc, Tổng giám đốc đồng thời là những thành viên trong Hội đồng thành viên và Hội đồng quản trị

- Việc thuê Giám đốc, Tổng Giám đốc được áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, trừ trường hợp là công ty hợp danh.

- Đối với việc bầu Giám đốc chỉ áp dụng với công ty hợp danh. Do việc này được thực hiện và chỉ được thực hiện trong một trường hợp, đó là Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên hợp danh.

- Bãi nhiệm được hiểu là người đang giữ chức danh Giám đốc, Tổng Giám đốc không tiếp tục giữ chức danh đó khi chưa hết nhiệm kỳ.

4. Thẩm quyền bổ nhiệm, thuê, bầu, bãi nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc thuộc về cơ quan nào?

- Trong công ty TNHH và công ty cổ phần, việc bổ nhiệm, thuê, bãi nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc là những thành viên trong Hội đồng, thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty và Hội đồng Quản trị công ty, trường hợp bổ nhiệm, thuê, bãi nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc mà làm thay đổi Điều lệ công ty thì thẩm quyền bổ nhiệm là Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

5. Khi nào bổ nhiệm, thuê, bầu, bãi nhiệm Giám đốc, Tổng Giám đốc?

- Việc bổ nhiệm, thuê, bầu, bãi nhiệm Giám đốc là một trong những hoạt động nội bộ của doanh nghiệp, từ đó căn cứ theo tình hình, nhu cầu hoạt động kinh doanh mà công ty đưa ra việc làm cụ thể nhằm mục đích ổn định, phát triển cho doanh nghiệp.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng gọi ngay số:1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong sớm nhận được sự hợp tác của khách hàng!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê