Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "tổng giám đốc"

tổng giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổng giám đốc.

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Viết tắt là gì?

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Viết tắt là gì?
Giám đốc kinh doanh là người đứng đầu các nhóm kinh doanh, marketing, PR và chăm sóc khách hàng đảm bảo các chức năng của công ty được duy trì từ đó giúp công ty đạt được mục tiêu chiến lược đề ra. Vậy giám đốc kinh doanh tiếng Anh? Viết tắt là gì?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần?

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần?
Trong thực tiễn về quản trị, vai trò của Chủ tịch và Giám đốc trong công ty là rất lớn. Do vậy, ở một số nước, pháp luật không khuyến khích việc kiêm nhiệm đồng thời chức danh Chủ tịch và Giám đốc. Theo đó, “vai trỏ của Chủ tịch và CEO không nên được thực hiện đồng thời bởi một cả nhân. Việc ...

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc áp dụng trong công tác quản trị nội bộ, điều hành của doanh nghiệp để Quý khách hàng tham khảo:

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty cổ phần?

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc  của công ty cổ phần?
Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty như sau: Hội đồng quản trị bằ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.Giảm đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty...

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty nhưng không thường trực. Việc điều hành công ty cần có một cơ quan thường trực do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đảm nhiệm. Vậy, Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị ai là người có quyền hành cao hơn?

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?

Bổ nhiệm và bãi miễn Tổng Giám Đốc: Thế nào là đúng?
Cty cổ phần S là một Cty niêm yết. Theo Điều lệ Cty thì TGĐ là người đại diện theo pháp luật. Tháng 10/2007, Chủ tịch HĐQT Cty lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về việc bãi miễn TGĐ cũ (là thành viên HĐQT) và bổ nhiệm TGĐ mới.
Chat zalo Liên hệ theo Zalo Liên hệ theo SĐT Liên hệ qua Facebook Messenger Liên hệ qua Email
Mở Đóng