Luật sư tư vấn về chủ đề "tổng giám đốc"

tổng giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổng giám đốc.

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc? Thù lao, tiền lương và lợi ích của Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc? Thù lao, tiền lương và lợi ích của Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành các công việc kinh doanh của công ty; Giám đốc và Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị công ty; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty nhưng không thường trực. Việc điều hành công ty cần có một cơ quan thường trực do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đảm nhiệm. Vậy, Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị ai là người có quyền hành cao hơn?

Người quản lý thường mắc những sai lầm gì khi đánh giá nhân viên của mình? Và có thể rút ra những bài học gì để áp dụng trong kinh doanh từ Binh pháp Tôn Tử?

Người quản lý thường mắc những sai lầm gì khi đánh giá nhân viên của mình? Và có thể rút ra những bài học gì để áp dụng trong kinh doanh từ Binh pháp Tôn Tử?
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng cũng như cung cấp cho bạn đọc về kiến thức: "Người quản lý thường mắc những sai lầm gì khi đánh giá nhân viên của mình? Và có thể rút ra những bài học gì để áp dụng trong kinh doanh từ Binh pháp Tôn Tử?...."

Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông

Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông
Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn biết về ông Peter F. Drucker (Mỹ) và Những tác phẩm nổi tiếng của ông; đặc biệt là những tác phẩm liên quan đến nhiệm vụ, trách nhiệm và thực tiễn của quản lý như thế nào?...

Chương “Khoa học quản lý và giám đốc” trong tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc”

Chương “Khoa học quản lý và giám đốc” trong tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc”
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về chương “Khoa học quản lý và giám đốc” trong tác phẩm “Tính chất công việc của giám đốc” của tác giả nổi tiếng Canada Henry Mintzberg; Lý giải sự tăng lên quy mô và tính chất phức tạp của tổ chức theo Henry Mintzberg của chương này...

Nội dung các trường phái về lý luận quản lý

Nội dung các trường phái về lý luận quản lý
Bài viết dưới đây chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng và cung cấp cho bạn đọc về kiến thức lý luận quản lý... "Khách hàng: Chào Luật sư. Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có bao nhiêu trường phái về lý luận quản lý và nội dung của các trường phái này là gì?"

Quyết sách và các loại hình của quyết sách theo ông Simon

Quyết sách và các loại hình của quyết sách theo ông Simon
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về Herbert Alexander Simon; khái niệm quyết sách và các loại hình của quyết sách theo Herbert Alexander Simon như: Quyết sách theo trình tự và quyết sách không theo trình tự...

Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Simon

Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Simon
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến Herbert Alexander Simon; Hệ thống thông tin và quy hoạch theo Herbert Alexander Simon; và bình luận, đánh giá tư tưởng quản lý của Simon....