Luật sư tư vấn về chủ đề "tổng giám đốc"

tổng giám đốc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề tổng giám đốc.

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Quy định bổ nhiệm Giám đốc, Tổng giám đốc công ty cổ phần? Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần là người điều hành các công việc kinh doanh của công ty; Giám đốc và Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị công ty; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần?

Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong công ty cổ phần?
Trong thực tiễn về quản trị, vai trò của Chủ tịch và Giám đốc trong công ty là rất lớn. Do vậy, ở một số nước, pháp luật không khuyến khích việc kiêm nhiệm đồng thời chức danh Chủ tịch và Giám đốc. Theo đó, “vai trỏ của Chủ tịch và CEO không nên được thực hiện đồng thời bởi một cả nhân. Việc ...

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc

Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu chỉ thị của Tổng Giám đốc áp dụng trong công tác quản trị nội bộ, điều hành của doanh nghiệp để Quý khách hàng tham khảo:

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty cổ phần?

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc  của công ty cổ phần?
Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định về Giám đốc, Tổng giám đốc công ty như sau: Hội đồng quản trị bằ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.Giảm đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty...

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.

Quyền quản lý hoạt động công ty của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong công ty cổ phần.
Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty nhưng không thường trực. Việc điều hành công ty cần có một cơ quan thường trực do Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đảm nhiệm. Vậy, Tổng giám đốc và Chủ tịch hội đồng quản trị ai là người có quyền hành cao hơn?

Thay đổi Tổng giám đốc công ty có phải ký lại hợp đồng lao động ?

Thay đổi Tổng giám đốc công ty có phải ký lại hợp đồng lao động ?
Thưa Luật sư, tôi làm việc cho công ty và ký hợp đồng chính thức đến hết ngày 30/06/2016 hết hạn. Nhưng bên công ty tôi cứ vài tháng là thay đổi tổng giám đốc, vậy hợp đồng của tôi đã ký với người sử dụng lao động vào khoảng thời gian trước còn hiệu lực không? Và cần phải ký lại hợp đồng ngay tại thời điểm này không? Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc? Thù lao, tiền lương và lợi ích của Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần?

Điều kiện trở thành Giám đốc, Tổng giám đốc? Thù lao, tiền lương và lợi ích của Giám đốc và Tổng giám đốc công ty cổ phần?
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Viết tắt là gì?

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì? Viết tắt là gì?
Giám đốc kinh doanh là người đứng đầu các nhóm kinh doanh, marketing, PR và chăm sóc khách hàng đảm bảo các chức năng của công ty được duy trì từ đó giúp công ty đạt được mục tiêu chiến lược đề ra. Vậy giám đốc kinh doanh tiếng Anh? Viết tắt là gì?