Trả lời:

Trước tiên xin cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật thương mại 2005

Nghị định 37/2006/NĐ-CP

Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xủa lý VPHC trong lĩnh vực thương mại

2. Phân tích nội dung:

Theo quy định của Luật thương mại 2005 quy định:

"Điều 94. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá khuyến mại
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại là hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để tặng, thưởng, cung ứng không thu tiền cho khách hàng.
2. Hàng hoá, dịch vụ được thương nhân dùng để khuyến mại có thể là hàng hoá, dịch vụ mà thương nhân đó đang kinh doanh hoặc hàng hoá, dịch vụ khác.
3. Hàng hóa, dịch vụ được dùng để khuyến mại phải là hàng hóa, dịch vụ được kinh doanh hợp pháp.
4. Chính phủ quy định cụ thể hạn mức tối đa về giá trị của hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại mà thương nhân được thực hiện trong hoạt động khuyến mại"

Theo quy định tại điều 6 nghị định 37/2006/NĐ-CP:

"Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại."

Thực chất trong trường hợp này bạn đã thực hiện 2 hình thức xúc tiến thương mại là trưng bày giới thiệu sản phẩm và giảm giá cho sản phẩm của mình:

>> Xem thêm:  Hành vi cạnh tranh không lành mạnh có vi phạm luật sở hữu trí tuệ không ?

Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì hạn mức tối đa khi giảm giá là  không được vượt quá 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại. Như vậy trong trường hợp này bạn đã vi phạm quy định về hạn mức khuyến mại hàng hóa sản phẩm. Như vậy, bạn cần điều chỉnh mức giảm giá xuống hạn mức nhỏ hơn hoặc bằng 50% giá trị hàng hóa trước khi khuyến mại. Nếu như bạn tiếp tục vi phạm thì có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Điều tra vụ việc cạnh tranh theo thủ tục tố tụng cạnh tranh ?