1. Bảo hiểm thất nghiệp có hỗ trợ phí học nghề cho người lao động không?

Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp hỗ trợ mức phí học nghề theo quy định như sau:

- Người tham gia khóa đào tạo nghề đến 03 tháng:

+ Mức hỗ trợ được tính theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế.

+ Tuy nhiên, mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 4.500.000 đồng/người/khóa đào tạo.

- Người tham gia khóa đào tạo nghề trên 03 tháng:

+ Mức hỗ trợ được tính theo tháng, dựa trên mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế.

+ Mức hỗ trợ tối đa không vượt quá 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Xác định số ngày lẻ:

Trong trường hợp người lao động tham gia khóa đào tạo nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc:

+ Từ 14 ngày trở xuống tính là ½ tháng.

+ Từ 15 ngày trở lên được tính là 01 tháng.

Quy định này được xác định trong Khoản 1 Điều 3 của Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, nhằm hỗ trợ người lao động tham gia khóa đào tạo nghề và giảm nhẹ gánh nặng tài chính đối với họ trong quá trình nâng cao kỹ năng và cơ hội nghề nghiệp.

 

2. Các đối tượng được hỗ trợ học nghề

Theo Điều 2 của Quyết định 17/2021/QĐ-TTg, được ban hành để quy định về đối tượng được hỗ trợ học nghề khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp, các đối tượng được hỗ trợ học nghề bao gồm:

- Người lao động: Người lao động là đối tượng được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 của Luật Việc làm. Quy định này nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển kỹ năng nghề nghiệp của người lao động, tăng cường khả năng tái nguyện.

- Cơ sở đào tạo nghề nghiệp: Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng doanh nghiệp được phép tham gia đào tạo nghề nghiệp cho người lao động. Điều này mở rộng cơ hội cho người lao động có thể tham gia các khóa học chất lượng và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Các cơ quan liên quan đến hỗ trợ học nghề cho người lao động:

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Cơ quan bảo hiểm xã hội.

+ Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Chức năng của các cơ quan liên quan:

- Các cơ quan như Sở Lao động, Bảo hiểm xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm chịu trách nhiệm trong việc tổ chức và hỗ trợ người lao động tham gia các khóa học đào tạo nghề nghiệp.

- Các cơ sở đào tạo nghề nghiệp có trách nhiệm cung cấp các chương trình đào tạo phù hợp và chất lượng để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người lao động.

Như vậy, Quyết định 17/2021/QĐ-TTg nhấn mạnh vai trò của cả người lao động, cơ sở đào tạo nghề nghiệp và các cơ quan quản lý nhằm đảm bảo rằng hỗ trợ học nghề được triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định 

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 61/2020/NĐ-CP), hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề cho người lao động gồm các trường hợp sau:

- Đối với người lao động đang chờ kết quả giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tại địa phương chờ kết quả hoặc đang hưởng: Đề nghị hỗ trợ học nghề theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định.

-  Đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có nhu cầu học nghề tại địa phương khác nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp:

+ Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định.

+ Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu).

-  Đối với người lao động không thuộc trường hợp theo quy định như trên

+ Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

+ Đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định tại (i).

+ Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ theo quy định.

+ Sổ bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng không đáp ứng đủ điều kiện hưởng: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ học nghề là đề nghị hỗ trợ học nghề theo quy định và  thông báo của trung tâm dịch vụ việc làm về việc người lao động không đáp ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

4. Điều kiện được hỗ trợ học nghề khi hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Theo quy định tại Điều 55 Luật Việc làm 2013, được hướng dẫn chi tiết bởi Mục 4 Chương IV của Nghị định 28/2015/NĐ-CP, điều kiện để được hỗ trợ học nghề được xác định như sau:

- Điều kiện theo Luật Việc làm 2013:

Người lao động phải đáp ứng các điều kiện:

+ Người lao động có đầy đủ năng lực lao động, đủ 15 tuổi trở lên, và có khả năng làm việc theo quy định của pháp luật.

+ Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội và các loại bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

+ Người lao động có nhu cầu học nghề, nâng cao trình độ nghề nghiệp để cải thiện khả năng làm việc.

- Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:

+ Người lao động cần đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

+ Điều này có nghĩa là người lao động cần duy trì thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để đạt đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề khi mất việc làm.

Căn cứ vào khoản 1 Điều 43 của Luật Việc làm 2013, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp được xác định như sau:

- Loại hợp đồng lao động:

Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo các loại hợp đồng lao động như sau:

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

- Trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp:

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này, người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Điều kiện để được hỗ trợ học nghề:

- Chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định:

Người lao động cần phải chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đúng theo quy định của pháp luật. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái quy định của pháp luật sẽ không đủ điều kiện để được hưởng các khoản hỗ trợ học nghề.

- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Đã tiến hành nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm dịch vụ việc làm trong vòng 03 tháng kể từ ngày nghỉ việc.

- Không tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày:

Chưa tìm kiếm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

- Đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ thời gian:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 là bao nhiêu tiền?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.