Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: bao bee

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Trả lời:
Chào bạn, vấn đề trên Luật Minh Khuê xin trao đổi cụ thể như sau:
Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội qui định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau:
“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;
2. Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;
3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.
Vì vậy, muốn biết chị bạn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không thì phải xem xét xem chị bạn có đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên hay không.
Nếu chị bạn đáp ứng đủ các điều kiện trên, thì bạn có thể đại diện nhận thay trợ cấp thất nghiệp cho chị bạn nếu chị bạn có ủy quyền cho bạn. Khoản 4 điều 7 nghị định số 127/2008/NĐ–CP đã được sửa đổi bổ sung qui định người lao động có quyền: “Được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng”.

Ý kiến bổ sung:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ lao động-thương binh và xã hội quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp:

“Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, khi có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ mười hai tháng trở lên trong vòng hai mươi bốn tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động được tính nếu người sử dụng lao động và người lao động đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động đã thực hiện hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc ít nhất 01 ngày trong tháng đó.

2. Đã đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt là Trung tâm Giới thiệu việc làm) khi mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

3. Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp với Trung tâm Giới thiệu việc làm theo quy định tại khoản 2 Điều này (ngày thứ nhất trong mười lăm ngày nêu trên là ngày ngay sau ngày người lao động đăng ký thất nghiệp, tính theo ngày làm việc).

Ngày làm việc áp dụng cho tất cả các trường hợp trong Thông tư này là ngày làm việc từ ngày thứ hai đến hết ngày thứ sáu hằng tuần”.

Như vậy trong trường hợp của chị bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chị bạn chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật và sau khi chấm dứt hợp đồng lao động chị bạn đăng kí thất nghiệp với cơ quan lao động mà sau 15 ngày vẫn chưa tìm được việc làm mới.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người lao động có quyền được được uỷ quyền cho người khác nhận trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT 

---------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN:

5. Tư vấn pháp luật thương mại quốc tế và thuế;
7. Dịch vụ kế toán thuế thường xuyên cho doanh nghiệp;