Căn cứ vào Điều 141 Bộ luật Lao động năm 2019, thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Như vậy, quy định nêu trên nhằm bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ và phù hợp với quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.