Căn cứ pháp lý

Luật việc làm 2013 

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung phân tích

Khi HĐLĐ chấm dứt, người lao động được hưởng các khoản trợ cấp sau:

1. Trợ cấp thất nghiệp

Điều 49 Luật việc làm 2013 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

>> Xem thêm:  So sánh sự khác nhau giữa trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp mất việc làm ?

Về mức hưởng và thời gian hưởng được quy định tại điều 50 Luật việc làm 2013 như sau:

"Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này."

2. Trợ cấp thôi việc 

Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về trợ cấp thôi việc như sau:

"1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc."

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách chấm dứt hợp đồng lao động đúng luật với giáo viên dạy cấp 2 theo hợp đồng ?

Theo quy định này, thời gian để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động thực tế cho người sử dụng lao động, trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc

Cơ quan em là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc của Văn Phòng chính Phủ ngày 1/6/2016 cơ quan tiếp nhận một trường hợp chuyển từ Văn phòng Quốc hội về nhưng khi về trường hợp này xin nghỉ không lương luôn. Đến ngày 1/10/2016 trường hợp này viết đơn xin nghỉ việc. Xin hỏi luật sư cơ quan e có phải trả tiền trợ cấp thôi việc không? Hệ số lương của nhân viên là 2.98, thâm niên vượt khung 12% nếu phải trả thì số tiền cơ quan trả sẽ là bao nhiêu a? Em cảm ơn.

Theo quy định tại điều 48 Bộ Luật lao động 2012, trợ cấp thôi việc được chi trả cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại khoản 1,2,3,5,6,7,9,10 Điều 36:

Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này.

2. Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

4. Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 187 của Bộ luật này.

5. Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.

6. Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.

7. Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.

>> Xem thêm:  Người lao động bị tạm giam có được coi là lý do để công ty chấm dứt hợp đồng lao động ?

8. Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải theo quy định tại khoản 3 Điều 125 của Bộ luật này.

9. Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 37 của Bộ luật này.

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.

Thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc được tính bằng tổng thời gian người lao động làm việc tại cơ quan trừ đi thời gian tham gia BHTN. Mỗi năm làm việc không được đóng BHTN được tính bằng một tháng tiền lương. Căn cứ vào tình hình thực tế về lý do chấm dứt HĐLĐ và thời gian làm việc, thời gian đóng BHTN của người lao động, bạn có thể xác định chính xác số tiền trợ cấp thôi việc phải trả cho NLĐ.

Chào Luật sư, Công ty chúng tôi, hiện đang có một nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thời hạn, và đã báo trước 30 ngày bằng email. Người này đã làm việc tại Công ty chúng tôi trên một năm. Hiện tại, người này đang đòi Cty chúng tôi chi trả trợ cấp thôi việc cho 2 tháng người đó làm việc (chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN). Do trước giờ, Cty chúng tôi chưa có tiền lệ chi trả phần chi phí này. Vì vậy, nhờ Luật sư tư vấn giúp là yêu cầu của nhân viên này cho việc chi trả trợ cấp thôi việc là đúng hay sai ạ? Và ngoài, trợ cấp thôi việc ra, chúng tôi còn phải trả cho nhân viên này thêm khoản nào nữa không ạ? (VD: BHXH, BHYT không được đóng trong 2 tháng thử việc). Và, để chi trả những chi phí phát sinh cho nhân viên này, cần có những chứng từ gì ạ? Chân thành cám ơn Luật sư.

Theo thông tin bạn cung cấp, người đó làm việc tại công ty bạn có hai tháng không được đóng BHTN nên yêu cầu công ty bạn chi trả trợ cấp thôi việc. Theo quy định tại điều 48 Luật Lao động 2012, thời gian được hưởng trợ cấp thôi việc bằng thời gian thực tế làm việc tại công ty trừ đi thời gian tham gia BHTN của người lao động. Mỗi năm làm việc không được đóng BHTN sẽ được hưởng nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ. Người lao động đó chỉ có thời gian làm việc không được đóng BHTN là 2 tháng nên chưa đủ thời gian tính hưởng trợ cấp thôi việc. Công ty bạn cũng không phải chi trả trợ cấp thôi việc theo yêu càu của người này.

Có ý kiến cho rằng: Khi người lao động thôi việc theo quyết định tại Khoản 10 Điều 36 BLLĐ thì được hưởng cả trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm?

Khi HĐLĐ chấm dứt theo khoản 10 điều 36 Bộ Luật lao động 2012 tì người sử dụng lao động sẽ phải chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động:

"Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

...

10. Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 38 của Bộ luật này; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã."

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

>> Xem thêm:  Người lao động bị kết án tù giam thì công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc làm là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động mất việc làm.

Mất việc làm theo quy định tại điều 44 hoặc 45 Bộ Luật lao động 2012 là trường hợp mất việc do thay đổi cơ cáu, công nghệ hoặc vì lý do, sáp nhập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã. Theo quy định tại điều 48 Bộ Luật Lao động về chi trả trợ cấp thôi việc thì HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại Khoản 10 Điều 36 BLLĐ 2012 cũng thuộc trường hợp được chi trả trợ cấp thôi việc.

NHư vậy, chấm dứt HĐLĐ theo trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 36 sẽ được hưởng cả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm.

Tháng 11/2016 này hợp đồng lao động của em hết thời hạn, nếu công ty không ký tiếp thì sẽ báo trước cho em mấy ngày? Em làm việc từ tháng 01/2010 đến tháng 11/2016, nếu bị cho thôi việc thì được trợ cấp những gì ạ?

Do bạn không cung cấp thông tin chính xác hợp đồng lao động của bạn là loại hợp đồng lao động gì nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác thời gian phải báo trước cho bạn quyết định nghỉ việc. Đối với HĐLĐ xác định thời hạn, NSDLĐ phải báo trước cho NLĐ ít nhất 30 ngày trước khi có quyết định nghỉ việc. Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn, thời hạn báo trước kể trên là ít nhất 45 ngày. Đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc có thời hạn dưới 3 tháng thì cần báo trước cho người lao động ít nhất 3 ngày.

Nếu HĐLĐ chấm dứt bạn có thể được hưởng trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp tùy thuộc vào thời gian làm việc của bạn và thời gian tham gia BHTN.

Em gái tôi sinh năm 1966, là viên chức làm giáo viên tiểu học ở Lâm Đồng từ năm 1986. Nay em gái tôi xin nghỉ việc để xuất cảnh định cư ở nước ngoài. Kính đề nghị Luật sư cho tôi hỏi các chế độ bảo hiểm xã hội và trợ cấp, phụ cấp khác mà em tôi được hưởng.

Theo quy định của pháp Luật viên chức 2012, bạn xin thôi việc được nhà trường đồng ý thì áp dụng quy định sau:

"Điều 45. Chế độ thôi việc

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này."

Ngoài ra, em gái bạn có thể được hưởng các quyền lợi về BHXH như trợ cấp BHXH một lần hoặc bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu hằng tháng khi đủ điều kiện qui định (về tuổi đời và thời gian đóng BHXH).

E vào dạy từ ngày 10/2/2014 đến 01/08/2016 e xin nghỉ việc vì hoàn cảnh gia đình. Trong thời gian công tác e có đóng Bhxh đầy đủ. Vậy e có được hưởng bảo hiêm thât nghiệp ko a.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đã đóng BHXH nhưng bạn không nói rõ đó có phải BHTN không, nếu bạn đã đóng BHTN thì sẽ được hưởng BHTN theo quy định của Luật việc làm 2013.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Thông báo trước khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

>> Xem thêm:  Chấm dứt hợp đồng lao động: Thôi việc hay viết đơn nghỉ việc ?