Trả lời:

1. Căn cứ pháp lý.

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Chính phủ ban hành

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật quản lý thuế 

Luật Thuế Giá trị gia tăng

Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu

2. Luật sư tư vấn.

Xin chào luật Minh Khuê, tôi có dự định mua xe ô tô 12 chỗ ngồi , nhưng xe cũ vào khoảng 500 triệu . Vậy khi mua xe tôi phải đóng những loại thuế và phí nào  và hàng tháng có phải đóng thuế thu nhập của xe không ạ . Rất mong văn phòng luật tư vấn giúp.

Nghị quyết 02/NQ-CP năm 2013 có quy định giá trị của một chiếc xe ô tô cũ được tính từ thời gian sử dụng kể từ năm sản xuất, năm sản xuất xe sẽ được tính là 1 năm sử dụng và dựa trên tỷ lệ % với giá trị xe mới cùng loại. Những chiếc xe đã qua sử dụng được theo tỷ lệ phần trăm giá trị xe mới cùng loại, cụ thể như sau:

Thời gian đã sử dụng

Tỷ lệ giá trị

1 năm

85%

1 - 3 năm

70%

3 - 6 năm

50%

6 - 10 năm

30%

Trên 10 năm

20%

Các khoản phải nộp gồm:

- Lệ phí trước bạ:

Tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-BTC có quy định số tiền lệ phí trước bạ được xác định:

3. Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng)

=

Giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ (đồng)

X

Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp ngân sách nhà nước tối đa là 500 triệu đồng/1 tài sản/lần trước bạ, trừ ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), tàu bay, du thuyền.”

- Lệ phí làm giấy đăng kí và biển số (nếu phải thay biển số).

- Ngoài ra, bạn cần nộp chi phí đăng kiểm; phí bảo vệ đường bộ; dịch vụ đăng kí xe; phí bảo hiểm gồm có: vật chất xe và trách nhiệm dân sự.

Bên công ty em ở Tp.HCM, nhưng nhà máy sản xuất ở Khánh Hòa, em có bán hàng cho công ty ở Tp.HCM (nhưng có dự án ngoài khánh hòa), và cũng cung cấp hàng cho một công ty khác ngoài Khánh Hòa, vậy cả hai trường hợp trên em có phải nộp thuế vãng lai không ạ?. Em cảm ơn!

Theo quy định tại Điều 11 điểm đ thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành 1 số điều của luật quản lý thuế (được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư 26/2015/TT-BTC) thì:

“đ) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh mà giá trị công trình xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh bao gồm cả thuế GTGT từ 1 tỷ đồng trở lên, và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh không thuộc trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, mà không thành lập đơn vị trực thuộc tại địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (sau đây gọi là kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh) thì người nộp thuế phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quản lý tại địa phương có hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh và chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh."

Trường hợp thứ nhất, trụ sở công ty ở TP HCM và nhà máy sản xuất ở Khánh Hoá, việc kê khai thuế và nộp thuế thực hiện như sau:

- Người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính.

- Nộp thuế cho các địa phương nơi có cơ sở sản xuất trực thuộc.

Như vậy công ty bạn phải nộp thuế GTGT vãng lại tại KH.

Trường hợp thứ 2, công ty bạn chỉ cung cấp hàng cho công ty khác thì công ty bạn không phải kê khai thuế GTGT vãng lai.

Thưa luật sư, Xin cho biết những thông tin, các loại giấy tờ thủ tục, giấy chứng nhận cần thiết nhằm đáp ứng đủ tiêu chí, yêu cầu theo quy trình xuất khẩu côn trùng đông lạnh ra nước ngoài. Cảm ơn luật sư

Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định:

Điều 4. Thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, thương nhân muốn xuất khẩu, nhập khẩu phải có giấy phép của Bộ, ngành liên quan.

2. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

3. Hàng hóa không thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và các hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này, chỉ phải làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu.

Theo quy định trên, hàng hóa xuất khẩu trước hết không thuộc mặt hàng bị cấm xuất khẩu. Quy trình xuất khẩu côn trùng đông lạnh ra nước ngoài cần có:

- Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng, kích thước.

- Chứng nhận nguồn gốc giống.

- Chứng nhận đã kiểm tra hải quan.

3. Các loại thuế phải nộp khi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài và kinh doanh hàng hóa nhập khẩu và xuất khẩu.

Thứ nhất, thuế nhập khẩu:

Thuế nhập khẩu là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. 

Khi phương tiện vận tải (tàu thủy, máy bay, phương tiện vận tải đường bộ hay đường sắt) đến cửa khẩu biên giới (cảng hàng không quốc tế, cảng sông quốc tế hay cảng biển quốc tế, cửa khẩu biên giới bộ) thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước.

Thuế nhập khẩu không áp dụng chung cho tất cả các mặt hàng. Mỗi mặt hàng có một mức thuế khác nhau theo quy định của chính phủ nước nhập.

Thứ hai, thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ theo Điều 2, luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 thì Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Thứ ba, Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Đây là một loại thuế gián thu, đánh vào một số hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế theo qui định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

Lưu ý: Đối với từng loại hàng hóa mà mức thuế suất áp dụng là khác nhau.

Thứ tư, Lệ phí làm thủ tục hải quan

Theo quy định tại Điều 1, khoản 1 Điều 3 và Biểu mức thu lệ phí trong lĩnh vực hải quan ban hành kèm theo Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 02/11/2010 của Bộ Tài chính thì: lệ phí làm thủ tục hải quan (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) là 20.000 đồng/Tờ khai.

Ngoài ra, thương nhân khi kinh doanh phải nộp thêm thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân.

4. Thuế đối với hàng xuất khẩu

Thuế xuất khẩu là loại thế đánh vào những mặt hàng mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ muốn hạn chế xuất khẩu nhằm bình ổn giá một số mặt hàng trong nước, hoặc có thể nhằm bảo vệ nguồn cung trong nước của một số mặt hàng…

Áp dụng:

9744/TCHQ-TXNK(2016) V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực hiện Biểu thuế XK theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-CP

1. Hàng hóa xuất khẩu được quy định tên cụ thể bao gồm mô tả và mã hàng chi tiết ở cấp độ 8 chữ số hoặc 10 chữ số tại Biểu thuế xuất khẩu (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP, đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế kê khai mã hàng và mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mã hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

2. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu, không thuộc trường hợp quy định tại điểm 3, 4 dưới đây thì người nộp thuế kê khai trên Tờ khai xuất khẩu như sau:

– Tại chỉ tiêu “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP;

– Tại chỉ tiêu “Thuế suất”: bỏ trống, không khai.

5. Tình huống

Chào anh Hiện tại bên em là công ty xuất khẩu sang thị trường panama. Bên em có xuất khẩu mặt hàng cà phê đen House blend của Trung Nguyên. Khách hàng của bên em muốn bên em xin cấp giấy chứng nhận CFS (chứng nhận lưu hành tự do) cho sản phẩm này. Vì bên em chỉ mua cà phê đó của công ty trung Nguyên về rồi xuất khẩu đi Panama nên em muốn hỏi anh là liệu mặt hàng cà phê đó bên em có xin cấp CFS được không ạ? (Hiện tại bên em có thể cung cấp được công bố chất lượng của hàng cà phê này vì bên em sẽ xin bên họ công chứng cho một bản Nếu làm được thì chi phí là bao nhiêu? anh vui lòng báo giá dịch vụ cấp CFS cho hàng cà phê này giúp em nhé Em xin cảm ơn và mong nhận được thông tin sớm .

Quyết định 10/2010/QĐ-TTg quy định giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu:

Điều 5. Điều kiện cấp CFS

Sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước để xuất khẩu được cấp CFS khi thỏa mãn các điều kiện sau:

1. Có yêu cầu của thương nhân xuất khẩu.

2. Có tiêu chuẩn công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

CFS do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đóa được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu. Cho nên bên bạn hoàn toàn được phép yêu cầu cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho sản phẩm xuất khẩu cho sản phẩm đã được đăng ký kinh doanh,

Kính gửi Anh/Chị! Em có KH hiện tại nhập khẩu hàng từ Trung Quốc, hàng ko về Việt Nam, mà hàng được chuyển thẳng sang 1 nước thứ 3, Anh/Chị cho em hỏi liệu hình thức này có phải là xuất khẩu ko, và KH có được vay usd theo quy định của Ngân hàng nhà nước hay ko? Anh chị tư vấn giúp em nhé Trân trọng!

Vận chuyển quá cảnh là việc chuyển hàng hóa, phương tiện vận tải chỉ đi nhờ vào cảng Việt Nam rồi đến một nước khác hoặc trở về nước đó. Như vậy, việc bạn nhập khẩu hàng từ TQ, đi qua VN rồi chuyển tới nước thứ 3, tức là hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa chỉ diễn ra ở TQ và nước thứ ba cho nên không thể coi là xuất khẩu từ VN. Theo đó, hoạt động kinh doanh này không chịu sự quản lý của của Ngân hàng nhà nước VN nên không được cho vay ngoại tệ xuất khẩu.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê.