1. Cách xác định thời gian trích khấu hao với tài sản cố định đã qua sử dụng

Dựa theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, khi xét đến trường hợp tài sản cố định đã trải qua quá trình sử dụng, thì thời gian trích khấu hao của tài sản cố định sẽ được xác định theo một công thức cụ thể.

Thời gian trịc khấu hao của TSCĐ = (Giá trị hợp lý của TSCĐ/Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100% (Hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)) x Thời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1

Trong quy định trên, giá trị hợp lý của tài sản cố định được xác định dựa trên các nguyên tắc và phương pháp sau:

- Giá mua hoặc trao đổi thực tế: Đối với các trường hợp mua bán hoặc trao đổi tài sản cố định, giá trị hợp lý được xác định dựa trên giá trị thực tế mà bên mua đã chi trả hoặc trao đổi để sở hữu tài sản đó.

- Giá trị còn lại của tài sản cố định: Nếu không có giao dịch mua bán hoặc trao đổi, giá trị hợp lý của tài sản cố định có thể được xác định dựa trên giá trị còn lại của tài sản đó tại thời điểm định giá. Giá trị còn lại này thường được xác định dựa trên các yếu tố như tuổi thọ dự kiến, mức độ hao mòn, giá trị tái bán hoặc tái sử dụng, và các yếu tố khác liên quan đến tính chất và tình trạng của tài sản.

- Giá trị theo đánh giá của tổ chức thẩm định giá: Trong một số trường hợp đặc biệt, giá trị hợp lý của tài sản cố định có thể được xác định bởi tổ chức có chức năng thẩm định giá. Các tổ chức này thường có chuyên môn và kinh nghiệm trong việc đánh giá giá trị của tài sản dựa trên các phương pháp chuyên nghiệp và chuẩn mực quốc tế.

- Các trường hợp khác: Ngoài các phương pháp trên, giá trị hợp lý của tài sản cố định cũng có thể được xác định dựa trên các quy định cụ thể của pháp luật hoặc các nguyên tắc và phương pháp được quy định bởi các tổ chức chuyên môn có thẩm quyền.

Tóm lại, việc xác định giá trị hợp lý của tài sản cố định là quan trọng để đảm bảo tính công bằng và chính xác trong quản lý tài sản và báo cáo tài chính của các tổ chức và doanh nghiệp. Đồng thời, việc áp dụng các nguyên tắc và phương pháp đánh giá phù hợp cũng giúp tạo ra sự minh bạch và tin cậy trong quá trình giao dịch và định giá tài sản.

 

2. Thay đổi thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Trong quy định tại Khoản 3 Điều 10 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, các điều kiện và quy trình thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được quy định cụ thể như sau:

Phương án thay đổi thời gian trích khấu hao:

Lập phương án: Doanh nghiệp muốn thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định cần lập phương án trên cơ sở giải trình rõ các yếu tố sau:

- Tuổi thọ kỹ thuật của tài sản theo thiết kế.

- Hiện trạng của tài sản (thời gian sử dụng, thế hệ, tình trạng thực tế).

- Ảnh hưởng của việc thay đổi trích khấu hao đến kết quả sản xuất kinh doanh và nguồn vốn trả nợ.

- Đối với tài sản hình thành từ dự án đầu tư theo hình thức B.O.T, B.C.C thì cần bổ sung Hợp đồng đã ký với chủ đầu tư.

Thẩm quyền phê duyệt:

- Bộ Tài chính phê duyệt: Đối với các công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty do nhà nước nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên, và các công ty con do chúng nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt: Đối với các Tổng công ty, công ty độc lập do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập, và các doanh nghiệp khác có trụ sở chính trên địa bàn.

Hạn chế và điều chỉnh:

- Giới hạn thay đổi: Doanh nghiệp chỉ được phép thay đổi thời gian trích khấu hao của một tài sản một lần.

- Bảo đảm không vượt quá tuổi thọ kỹ thuật và không làm thay đổi kết quả kinh doanh: Thời gian trích khấu hao mới không được vượt quá tuổi thọ kỹ thuật của tài sản và không được làm thay đổi kết quả kinh doanh từ lãi thành lỗ hoặc ngược lại tại năm quyết định thay đổi.

- Yêu cầu điều chỉnh nếu không đúng quy định: Trong trường hợp thay đổi không đúng quy định, Bộ Tài chính và cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh lại theo quy định.

Theo quy định được nêu trên, trong trường hợp công ty muốn điều chỉnh thời gian trích khấu hao cho tài sản cố định đã được sử dụng khác so với những thông tin ghi trong Phụ lục 1 đi kèm Thông tư 45/2013/TT-BTC, công ty cần phải lập một phương án cụ thể để thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định. Để thực hiện việc thay đổi thời gian trích khấu hao, công ty cần phải xin phê duyệt phương án từ Bộ Tài chính hoặc Sở Tài chính theo quy định. Sau khi phương án được phê duyệt, công ty phải thực hiện việc thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày phê duyệt phương án. Quá trình này nhằm đảm bảo rằng cơ quan thuế có thông tin cụ thể để tiến hành theo dõi và quản lý việc trích khấu hao tài sản cố định một cách chính xác và hợp pháp. Tóm lại, quy trình thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được quy định chi tiết và phải tuân thủ các quy định để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

 

3. Các phương pháp để thực hiện trích khấu hao tài sản cố định

Tại Điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC, quy định về các phương pháp được áp dụng để thực hiện trích khấu hao tài sản cố định gồm có:

- Phương pháp khấu hao đường thẳng:

+ Phương pháp này áp dụng việc trích khấu hao mỗi kỳ với một số tiền cố định không thay đổi.

+ Số tiền trích khấu hao được xác định dựa trên giá trị ban đầu của tài sản và thời gian sử dụng dự kiến.

+ Phương pháp này thường được sử dụng cho các tài sản có giá trị giảm dần đều theo thời gian.

- Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh:

+ Theo phương pháp này, số tiền trích khấu hao mỗi kỳ được tính dựa trên số dư còn lại của tài sản sau mỗi kỳ trích khấu hao trước đó.

+ Số dư còn lại này được điều chỉnh dựa trên các yếu tố như tuổi thọ kỹ thuật của tài sản và các yếu tố khác liên quan đến việc sử dụng tài sản.

- Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm:

+ Phương pháp này áp dụng việc trích khấu hao dựa trên khối lượng hoặc số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc tiêu thụ bởi tài sản cố định.

+ Số tiền trích khấu hao được phân bổ dựa trên tỉ lệ nào đó giữa số lượng hoặc khối lượng sản phẩm được sản xuất và tuổi thọ kỹ thuật của tài sản.

Các phương pháp trên được lựa chọn và áp dụng tùy thuộc vào tính chất và điều kiện cụ thể của từng loại tài sản cố định cũng như yêu cầu và quy định của pháp luật và quy định của cơ quan quản lý. Việc lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp quản lý tài sản hiệu quả và đảm bảo tính chính xác trong báo cáo tài chính.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Tiêu chuẩn xác định tài sản cố định theo quy định mới năm 2023

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.