Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 2004

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

2. Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục hành chính do cấp quận, huyện, thị xã tại Hà Nội thực hiện

1. UBND tỉnh A ra văn bản có một số nội dung trái với văn bản do Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành.

Theo quy định tại Điều 3 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND 2004 về tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trong hệ thống pháp luật thì:

1. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân phải phù hợp với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân còn phải phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân trái với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân cùng cấp phải được cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ.

Do đó, khi UBND tỉnh A ra văn bản có một số nội dung trái với văn bản do Bộ kế hoạch và đầu tư ban hành thì cá nhân, cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, hủy bỏ hoặc bãi bỏ văn bản đó.

2. Bộ A phát hiện bộ B ban hành 1 văn bản có nội dung trái với văn bản thuộc lĩnh vực mình quản lý.

Điểm c khoản 3 Điều 3 Nghị định 40/2010/NĐ - CP có quy định:

c) Văn bản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ khác ban hành phải phù hợp với văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý nhà nước về lĩnh vực đó;

Do đó khi bộ A phát hiện bộ B ban hành 1 văn bản có nội dung trái với văn bản thuộc lĩnh vực mình quản lý thì Bộ trưởng bộ A có quyền kiến nghị Bộ trưởng Bộ B hoặc Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Nghị định 40/2010/NĐ - CP

a) Kiến nghị Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành mình;

>> Xem thêm:  Khiếu nại quyết định thu hồi đất và tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai ?

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định của luật nghĩa vụ quân sự về chế độ khám tuyển nghĩa vụ quân sự ?