Luật sư tư vấn về chủ đề "thẩm định giá"

thẩm định giá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thẩm định giá.

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự ?

Định giá tài sản, thẩm định giá tài sản trong tố tụng dân sự ?
Định giá tài sản và thẩm định giá tài sản là biện pháp thu thập chứng cứ có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải quyết vụ việc dân sự. Trong những trường hợp cần phải xác định giá trị tài sản để giải quyết vụ việc dân sự thì phải định giá tài sản hoặc thẩm định giá tài sản.

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hưng Yên : Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính

Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Hưng Yên : Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm Tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính
Về việc thành lập Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp trên cơ sở chuyển giao bộ phận đấu giá, nhiệm vụ đấu giá từ Trung tâm tư vấn tài chính, thẩm định giá, đấu giá - Sở Tài chính