Cập cầu (Berth) là đưa tàu biển vào nằm dọc theo cầu cảng.