Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp trúng đấu giá đất ?

Làm thế nào để được nhà nước cấp giấy chứng nhận quền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng) theo quy định hiện nay ? Khi cấp sổ đỏ thì có phải đóng thuế, phí gì không ? Luật sư tư vấn và giải đáp một số vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động trên:

1. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp trúng đấu giá đất ?

Chào luật sư, Gia đình tôi có mua của xã một mảnh đất trũng ( trong bản đồ 2003 được thể hiện mục đích sử dụng là NTS diện tích 300m2 ) gia đình vẫn còn hợp đồng " đấu giá đất khu Trại Cá thời hạn lâu dài " kèm phiếu thu với mức thu là 125 triệu.

Nay gia đình có nhu cầu xin cấp GCN QSD thì theo luật sư gia đình em căn cứ những điều khoản nào để làm căn cứ, trong thời gian sử dụng gia đình có xây nhà tạm để ở. Khi gặp văn phòng đăng ký đất đai để hỏi thì có được nói sẽ tính theo khung giá đất năm 2003 xem xem 125 triệu kia đã nộp vào NSNN thì đã xử lý được bao nhiêu m2, còn lại sẽ xử lý tiếp theo khung giá hiện tại. Và 3000m2 kia sẽ được cấp thành mục đích sử dụng là đất ở. Vậy có đúng theo hạn mức giao đất không, đúng luật không?

Xin luật sư hướng dẫn chi tiết những thắc mắc trên của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn !

Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất: Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì chúng tôi có thể hiểu được rằng gia đình bạn đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất của xã và chỉ có hợp đồng đấu giá với thời hạn là lâu dài. Theo quy định của pháp luật đất đai từ năm 1987 đến giờ thì UBND cấp xã chỉ có quyền cho thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường với thời hạn là 5 năm do đó với thời hạn lâu dài như bạn trao đổi chúng tôi có thể xác nhận việc trúng đấu giá giữa bạn với cơ quan UBND cấp xã là không đúng theo quy định do đó có thể xác nhận đây là trường hợp giao đất trái thẩm quyền, Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ_CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai quy định:

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

1. Đất giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại Điều này bao gồm các trường hợp người đứng đầu điểm dân cư giao đất hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã giao đất không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai qua các thời kỳ; tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng nhưng đã tự phân phối, bố trí cho cán bộ, công nhân viên, xã viên để sử dụng làm nhà ở và các mục đích khác.

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.

3. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này.

Trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở hoặc công trình xây dựng khác thì diện tích còn lại không có nhà ở, công trình xây dựng được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng đang sử dụng, nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì phải làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Tuy nhiên, bạn cũng đưa ra thông tin tại thời điểm này gia đình bạn đã có nhà trên đất do đó có thể thấy rằng gia đình bạn đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Đây được coi là hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, Khoản 3 và Khoản 5 Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể:

...3. Trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng hoặc tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép theo quy định của pháp luật về đất đai mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thực hiện xử lý như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất thuộc quy hoạch sử dụng đất cho các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 thì Nhà nước thu hồi đất trước khi thực hiện dự án, công trình đó.

Người đang sử dụng đất vi phạm được tạm thời sử dụng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng đang sử dụng đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định;

b) Trường hợp đang sử dụng đất không thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; người đang sử dụng đất được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

...

5. Người đang sử dụng đất ổn định trong các trường hợp quy định tại Khoản 1, Điểm a và Điểm c Khoản 2, Điểm b Khoản 3 Điều này mà không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định như sau:

a) Trường hợp thửa đất có nhà ở thì diện tích đất ở được công nhận theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này;

b) Trường hợp thửa đất có công trình xây dựng không phải là nhà ở thì được công nhận theo quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Nghị định này;

c) Đối với phần diện tích đất đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp thì được công nhận quyền sử dụng đất theo chế độ như quy định đối với trường hợp tại Khoản 5 Điều 20 của Nghị định này;

d) Người sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Khoản này phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật

Do đó, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bạn sẽ được thực hiện theo đúng những quy định pháp luật trên.

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì mảnh đất này đã có nhà trên đất tuy nhiên dữ liệu bạn đưa ra lại không đầy đủ về các yếu tố như: hạn mức giao đất, diện tích đất đã xây dựng nhà ở,...do đó bạn có thể tham khảo các quy định tại các Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP để có thể xác nhận về việc gia đình mình có được cấp giấy chứng nhận trên toàn bộ mảnh đất hay không.

Và theo quy định của Nghị định 45/2014/NĐ-CP thì khi gia đình bạn có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cơ quan có thẩm nhà nước sẽ tính tiền sử dụng đất cho gia đình bạn theo giá đất quy định tại bảng giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, về vấn đề hạn mức sử dụng đất, Luật đất đai có quy định như sau:

Theo quy định của pháp luật đất đai thì hạn mức giao đất ở mỗi địa phương là khác nhau, hạn mức giao đất này phụ thuộc vào quỹ đất và quy hoạch tại mỗi tỉnh, cụ thể Điều 143 và 144 Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 143. Đất ở tại nông thôn

1. Đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

3. Việc phân bổ đất ở tại nông thôn trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải đồng bộ với quy hoạch các công trình công cộng, công trình sự nghiệp bảo đảm thuận tiện cho sản xuất, đời sống của nhân dân, vệ sinh môi trường và theo hướng hiện đại hóa nông thôn.

4. Nhà nước có chính sách tạo điều kiện cho những người sống ở nông thôn có chỗ ở trên cơ sở tận dụng đất trong những khu dân cư sẵn có, hạn chế việc mở rộng khu dân cư trên đất nông nghiệp.

Điều 144. Đất ở tại đô thị

1. Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đất ở tại đô thị phải bố trí đồng bộ với đất sử dụng cho mục đích xây dựng các công trình công cộng, công trình sự nghiệp, bảo đảm vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị hiện đại.

3. Nhà nước có quy hoạch sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại đô thị, có chính sách tạo điều kiện để những người sống ở đô thị có chỗ ở.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

5. Việc chuyển đất ở sang đất xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ các quy định về trật tự, an toàn, bảo vệ môi trường đô thị.

Do đó, bạn có thể xem xét về hạn mức giao đất ở tại địa phương mình để có thể xác định quyền sử dụng đất được công nhận là bao nhiêu.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc đất ao ?

Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có câu hỏi mong được giải đáp: Gia đình tôi có 67,5 m2 tại Thôn K, Bích hòa, Thanh Oai, Hà Nội Nguồn gốc đất: Đất ao, ngòi của thôn. Tuy nhiên, thôn có chủ trương làm đường làng, nên thuê chủ công trình đổ đường bê tông cho thôn, sau đó thôn gán đất ao, ngòi của thôn để trả tiền thợ công trình, có biên bản họp dân và có biên bản đổi vật liệu công trình lấy ao, ngòi của thôn.
Tổng diện tích ao, ngòi thôn đổi lấy vật liệu là 400 m vuông từ năm 2006, có xác nhận của chính quyền xã về việc thôn đổi đất ao lấy vật liệu xây dựng. Tháng 5 năm 2015 chủ công trình (tên H) làm thủ tục tặng cho em trai ruột 160 m2 bằng một hợp đồng mua bán có xác nhận của chính quyền xã. Tháng 10/2015 tôi có mua của ông em trai 67,5 m2 trong tổng diện tích 160 m2 được tặng. Trong hợp đồng mua bán của tôi ghi rõ là đất ở lâu dài, tuy nhiên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đây cũng chỉ là thỏa thuận thôi. Giờ tôi muốn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tôi đang băn khoăn: Xin cấp giấy chứng nhận QSDD thì là đất ao, đồng nghĩa là đất nông nghiệp.
Vậy tôi phải đến phòng đăng ký đất đai của Huyện để làm thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất ao? đất của tôi có đủ điều kiện được cấp không ạ thủ tục như nào và phải làm ra sao? Sau khi tôi được cấp GCNQSDD ao, tôi mới tiếp tục làm thủ tục chuyển đổi mục đích thành đất ở đúng không ạ?
Trân trọng!

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc đất ao ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn

Trước hết, bạn phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013. Theo đó, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bạn và người được tặng đất chỉ có hiệu lực khi mà bên chuyển nhượng đất đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 168 Luật Đất đai năm 2013

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

Do đó, người chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên trước sau đó mới được thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho bạn. Bạn lưu ý: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực.

Về vấn đề xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn thực hiện theo quy định của pháp Luật Đất đai về cấp GCN lần đầu. TUy nhiên, bạn đang nhầm lẫn về vấn đề đất ao là đất nông nghiệp, theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 10, đất ao được phân loại là một loại đất phi nông nghiệp. Việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên được thực hiện tại Phòng đăng kí đất đai cấp huyện. Trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định 43/2014/NĐ_CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

Điều 79. Trình tự, thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ, chồng thành của chung vợ chồng

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì người sử dụng đất đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;

b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT_BTNMT quy định về hồ sơ địa chính bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04/ĐK

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai

Sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn mới được tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chính sách mới của Luật đất đai ?

3. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng rừng ?

Xin chào Luật Minh khuê! Tôi có một số thắc mắc cần được giải đáp: Năm 1994, thực hiện chương trình trồng rừng do nước ngoài tài trợ ( PAM), gia đình tôi cùng với 07 hộ dân khác cùng thôn có nhận mỗi gia đình 2500m2 đất để trồng rừng.

Vào thời điểm đó thì do điều kiện đường xá còn khó khăn nên chỉ có hộ ông N lúc đó làm kĩ thuật viên của chương trình vào nơi ươm giống cây thì được nhận quyết định giao đất, 07 hộ còn lại thì Hạt kiểm lâm nói là sẽ ra trực tiếp đưa sau nhưng từ đó đến nay không thấy. Năm 2001, 08 hộ dân chúng tôi làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, UBND xã xác nhận đất sử dụng lâu không có tranh chấp, nhưng khi chuyển hồ sơ lên Văn phòng đăng kí sử dụng đất thì không chấp nhận. Qua các buổi làm việc giữa UBND huyện với 08 hộ dân thì UBND huyện trả lời là nguồn gốc đất không rõ ràng nên không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Vậy xin tư vấn giúp trường hợp của chúng tôi cần phải có điều kiện gì để được cấp giấy chứng nhận QSDĐ ?

Xin chân thành cảm ơn!

Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất trồng rừng ?

Luật sư tư vấn luật đất đai, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, 7 hộ dân trong đó có cả hộ gia đình nhà bạn được nhận đất để trồng rừng nhưng chưa có quyết định giao đất. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với những diện tích đất này được thực hiện theo quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo đó, đất đã được sử dụng ổn định, lâu dài từ năm 1994 nếu được UBND xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì hoàn toàn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất trên. Các trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ_CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai như sau:

Điều 19. Các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tạ Điều 8 của Luật Đất đai.

2. Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

3. Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

4. Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

5. Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

6. Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

>> Xem thêm:  Trình tự, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các khoản tài chính phải nộp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4. Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Kính chào văn phòng Luật Minh Khuê! Em muốn nhờ văn phòng tư vấn về trường hợp làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà em. Mẹ em trước đây thuộc biên chế của viện 203 (viện 7 cũ) tại Hải Phòng, vào thời điểm đó bệnh viện cấp cho cán bộ công nhân viên mỗi người một lô đất tại thôn Cái Tắt - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng. Đất được cấp vào thời điểm khoảng năm 1990 và gia đình em vẫn ở từ đó đến nay.
Hiện tại gia đình em muốn làm chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất của nhà em, theo một số thông tin gia đình em tham khảo thì mảnh đất nhà em trước đây thành phố cho viện mượn để cho cán bộ nhân viên ở, hiện tại bênh viện đã giải tán nên đất đó nhà em không thể làm được sổ đỏ. Vậy kính mong văn phòng Luật Minh Khuê hỗ trợ xem xét liệu lô đất nhà em có được làm sổ đỏ hay không và thủ tục thế nào?.
Em xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

- Thứ nhất, gia đình bạn có quyền làm sổ đỏ

Theo Khoản 2 Điều 101 Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội quy định:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bên cạnh đó, theo Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định.

Điều 21. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

1. Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đến thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

2. Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau đây:

a) Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

b) Biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc sử dụng đất, biên bản hoặc quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong việc xây dựng công trình gắn liền với đất;

c) Quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực thi hành, quyết định thi hành bản án của cơ quan Thi hành án đã được thi hành về tài sản gắn liền với đất;

d) Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lực thi hành; biên bản hòa giải tranh chấp đất đai có chữ ký của các bên và xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất;

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến việc sử dụng đất;

e) Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;

g) Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

h) Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;

i) Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

k) Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký.

3. Trường hợp thời điểm sử dụng đất thể hiện trên các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này có sự không thống nhất thì thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định theo giấy tờ có ghi ngày tháng năm sử dụng đất sớm nhất.

4. Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Khoản 2 Điều này hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất của người có yêu cầu xác nhận trong khu dân cư (thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố) nơi có đất.

Mẹ bạn trước đây thuộc biên chế của viện 203 (viện 7 cũ) tại Hải Phòng, vào thời điểm đó bệnh viện cấp cho cán bộ công nhân viên mỗi người một lô đất tại thôn Cái Tắt - xã An Đồng - huyện An Dương - thành phố Hải Phòng. Đất được cấp vào thời điểm khoảng năm 1990 và gia đình em vẫn ở từ đó đến nay. Do đó gia đình bạn được làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất của nhà bạn, kể cả nếu mảnh đất nhà bạn trước đây thành phố cho viện mượn để cho cán bộ nhân viên ở, hiện tại bệnh viện đã giải tán nên đất đó nhà em không thể làm được sổ đỏ.

Như vậy, gia đình bạn có đủ căn cứ để xác định đất ổn định nên sẽ được làm thủ tục cấp sổ đỏ.

- Thứ hai, thủ tục làm sổ đỏ

Dựa vào thông tin bạn cung cấp thì mảnh đất gia đình bạn đang ở chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên để được cấp sổ đỏ bạn nên thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. Trong đó, hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính:

1. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu gồm có:

a) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền vớiđất theo Mẫu số 04/ĐK;

b) Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

c) Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp đăng ký về quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng thì phải có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng);

d) Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 theo Mẫu số 08/ĐK;

đ) Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có);

e) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì ngoài giấy tờ quy định tại các Điểm a, b và d Khoản này phải có quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an về vị trí đóng quân hoặc địa điểm công trình; bản sao quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng, an ninh trên địa bàn các quân khu, trên địa bàn các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà có tên đơn vị đề nghị cấp Giấy chứng nhận;

g) Trường hợp có đăng ký quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Ngoài ra, nếu gia đình bạn đã thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì hồ sơ được quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường:

2. Trường hợp người sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai mà chưa có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp hồ sơ gồm các giấy tờ theo quy định tại các Điểm a, d, e, g và bản sao giấy tờ quy định tại các Điểm b, c và đ Khoản 1 Điều này.

Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai mà nay có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì nộp đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04/ĐK.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách viết mẫu đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5. Giải đáp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi luật sư tư vấn giúp tôi về hợp đồng cho tặng đất ở từ mẹ sang con mẹ tôi có làm hợp đồng công chứng cho tôi một lô đất 40m2 nhưng khi làm thủ tục hợp đồng cho tặng xong thì ủy ban nhân dân huyện đã có quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lô đất trên để mở đường nên vợ chồng tôi chưa kịp sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tôi
Nay ủy ban nhân dân huyện đã cấp trả cho gia đình tôi một suất đất tái định cư nhưng quyết định và biên bản bàn giao đất huyện gửi về vẫn đứng tên mẹ tôi nhưng hiện nay mẹ tôi đã mất vậy tôi muốn hỏi bản hợp đồng công chứng của tôi có giá trị làm thủ tục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên lô đất tái định cư mang tên tôi được không ?
Mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn luật sư!

Giải đáp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 100 Luật đất đai năm 2013 số 45/2013/QH13:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

Do đó, nếu hợp đồng tặng cho của bạn hợp pháp thì bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

>> Xem thêm:  Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở ? Cấp lại sỏ đỏ như thế nào ?

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê

>> Xem thêm:  Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhaanjq uyền sử dụng đất bao gồm những gì?

Trả lời:

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 8 Thông tư 24/2014/TT_BTNMT quy định về hồ sơ địa chính bao gồm:

- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Mẫu số 04/ĐK

- Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đối với trường hợp đăng ký về quyền sử dụng đất;

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai

Câu hỏi: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không quá 30 ngày

Trả lời:

Đây là nội dung chính trong Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nghị định sử đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai. Khoản 40 ĐIều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là không quá 30 ngày.

Câu hỏi: Đất giao trái thẩm quyền sau ngày 1/7/2014 thì có được cấp sổ đỏ không?

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP"

5. Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau.

Như vậy đất giao trái thẩm quyền kể từ ngày 1/7/2014 thì không được cấp sổ đỏ mà sẽ bị thu hồi.

5 sao của 2 đánh giá

Bạn thấy nội dung này thực sự hữu ích?

Bạn thấy nội dung này chưa ổn ở đâu?

Cảm ơn bạn đã nhận xét!

Like fanpage Luật Minh Khuê để nhận tin mới mỗi ngày

Dịch vụ nổi bật