1. Hồ sơ đề nghị cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không có giá trị sử dụng ngắn hạn

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT, để xin cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn từ Cảng vụ hàng không, cơ quan đề nghị cấp thẻ phải nộp một bộ hồ sơ trực tiếp đến Cảng vụ hàng không. Bộ hồ sơ này gồm:

- Bản sao của giấy tờ tùy thân để đối chiếu hoặc nộp bản sao có chứng thực của một trong những giấy tờ sau đây: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, chứng minh thư ngoại giao, chứng minh thư lãnh sự, chứng minh thư công vụ, chứng minh thư phổ thông, hộ chiếu hoặc thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng dài hạn. Điều này giúp đảm bảo xác thực danh tính của người đề nghị và đảm bảo an toàn an ninh tại cảng hàng không, sân bay.

- Văn bản đề nghị cấp thẻ, trong đó cần bao gồm thông tin về họ tên, số điện thoại và địa chỉ email của người đại diện thực hiện thủ tục cấp thẻ. Thông tin này cần được cung cấp đầy đủ, chính xác và cập nhật để đảm bảo thuận tiện cho việc liên lạc và xử lý hồ sơ. Việc có thông tin liên lạc chính xác sẽ giúp cơ quan cấp thẻ có thể thông báo kịp thời về quá trình xử lý hồ sơ và nhận phản hồi từ người đại diện khi cần thiết.

- Danh sách theo mẫu quy định tại Phụ lục X được ban hành kèm theo Thông tư này.

Trong thời hạn không quá 60 phút kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cảng vụ hàng không sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và cấp thẻ. Trong trường hợp không cấp thẻ, người nộp hồ sơ sẽ được thông báo trực tiếp về lý do từ Cảng vụ hàng không. Việc này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quy trình cấp thẻ, đồng thời cung cấp cho người nộp hồ sơ thông tin rõ ràng về tình trạng của hồ sơ của họ, giúp họ hiểu rõ hơn về những yêu cầu cần thiết và có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện hồ sơ nếu cần.

 

2. Thủ tục cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không có giá trị sử dụng ngắn hạn

Dựa vào Điều 22 của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT về thủ tục cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn của doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay, các điều sau được quy định như sau:

- Để yêu cầu cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn, đơn vị có thể thực hiện theo các cách sau: Nộp trực tiếp: Đơn vị có thể mang bộ hồ sơ đến cơ quan cấp thẻ và nộp trực tiếp tại đó. Thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các phương tiện phù hợp khác: Nếu không thể nộp trực tiếp, đơn vị có thể sử dụng dịch vụ bưu chính hoặc các phương tiện khác để chuyển gửi bộ hồ sơ đến cơ quan cấp thẻ. Đơn vị đề nghị cấp thẻ có thể nộp một bộ hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc các phương tiện phù hợp khác đến cơ quan cấp thẻ. Bộ hồ sơ này bao gồm: 

- Danh sách theo mẫu quy định: Danh sách cụ thể theo mẫu được quy định tại Phụ lục X của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT. Đây là một phần quan trọng, nơi đơn vị cần liệt kê thông tin đầy đủ và chính xác về những người cần được cấp thẻ.

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình bản chính của giấy tờ tùy thân: Điều này bao gồm một trong các loại giấy tờ như chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc thẻ kiểm soát an ninh hàng không có giá trị sử dụng dài hạn. Điều này giúp cơ quan cấp thẻ xác minh danh tính của những người được liệt kê trong danh sách. Bằng cách này, quy trình nộp hồ sơ trở nên tiện lợi và linh hoạt cho các đơn vị đang yêu cầu cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.

- Quy trình cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng ngắn hạn được quy định rằng trong khoảng thời gian không quá 60 phút kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, doanh nghiệp cảng hàng không, sân bay sẽ thẩm định hồ sơ và cấp thẻ. Trong trường hợp không cấp thẻ, doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm thông báo trực tiếp lý do cho người nộp hồ sơ. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý hồ sơ. Thông báo lý do giúp người nộp hồ sơ hiểu rõ về nguyên nhân mà hồ sơ của họ không được chấp nhận và có thể điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin cần thiết nếu cần.

 

3. Thẩm định việc cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không có giá trị sử dụng ngắn hạn

Dựa theo quy định tại Điều 28 của Thông tư 13/2019/TT-BGTVT về thẩm định và giải trình trong việc cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay, các điều sau được quy định như sau:

- Cơ quan cấp thẻ, giấy phép có trách nhiệm thẩm định hồ sơ và các yếu tố sau đây để cấp thẻ, giấy phép: Xác định rõ đối tượng cụ thể mà thẻ, giấy phép sẽ được cấp, như nhân viên an ninh, nhân viên dịch vụ, hoặc các đối tượng khác có liên quan đến hoạt động an ninh hàng không và sân bay. Xác định các tiêu chuẩn và điều kiện mà đối tượng phải đáp ứng để được cấp thẻ, giấy phép, bao gồm cả yêu cầu về đào tạo, kinh nghiệm, và các yêu cầu khác liên quan đến an ninh hàng không.

- Xác định rõ phạm vi hoạt động mà thẻ, giấy phép sẽ áp dụng, cũng như thời hạn có hiệu lực của thẻ, giấy phép đó. Xác định các cảng hàng không cụ thể hoặc các khu vực hạn chế mà thẻ, giấy phép sẽ cho phép đối tượng hoạt động trong đó. Các yếu tố này được xem xét và đánh giá để đảm bảo rằng việc cấp thẻ, giấy phép đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh hàng không và đảm bảo an toàn cho các hoạt động liên quan đến cảng hàng không và sân bay.

- Cơ quan, đơn vị, và cá nhân yêu cầu cấp thẻ, giấy phép phải giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh cho cơ quan cấp thẻ, giấy phép để làm rõ các yếu tố được quy định tại khoản 1 của Điều 28 Thông tư 13/2019/TT-BGTVT trong quá trình thẩm định hồ sơ, bao gồm như: Đối tượng cần được cấp thẻ, giấy phép; Các điều kiện cần thiết để được cấp thẻ, giấy phép; Phạm vi và thời hạn của thẻ, giấy phép; Các cảng hàng không, khu vực hạn chế được bao gồm trong thẻ, giấy phép. Việc giải trình và cung cấp các tài liệu chứng minh sẽ giúp cơ quan cấp thẻ, giấy phép hiểu rõ hơn về nhu cầu và đáp ứng của đối tượng cần được cấp thẻ, giấy phép, đồng thời đảm bảo quy trình cấp phép được thực hiện đúng quy định và công bằng.

- Cơ quan cấp thẻ, giấy phép có quyền từ chối cấp thẻ, giấy phép trong các trường hợp sau: Nếu cơ quan, đơn vị và cá nhân yêu cầu cấp thẻ, giấy phép từ chối giải trình và không cung cấp tài liệu chứng minh cần thiết cho cơ quan cấp thẻ, giấy phép. Điều này đồng nghĩa với việc không có đủ thông tin để cơ quan cấp thẻ, giấy phép đánh giá và quyết định về việc cấp thẻ, giấy phép.

- Trường hợp vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng thẻ, giấy phép, có thể bao gồm không tuân thủ các quy định về bảo mật, sử dụng không đúng mục đích, hoặc các hành vi liên quan đến lạm dụng thẻ, giấy phép. Phát hiện hành vi khai, xác nhận không trung thực trong hồ sơ yêu cầu cấp thẻ, giấy phép. Điều này bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, hoặc gian lận trong quá trình nộp hồ sơ. Việc từ chối cấp thẻ, giấy phép trong những trường hợp này nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn của hệ thống quản lý và sử dụng thẻ, giấy phép liên quan đến an ninh hàng không và sân bay.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Cảng hàng không là gì ? Tìm hiểu quy định về cảng hàng không ? Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!