1. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nội dung về kinh doanh lĩnh vực hàng không dân dụng

Vào ngày 23/02/2024, Chính phủ đã chấp hành việc ban hành Nghị định 20/2024/NĐ-CP, đây là một bước đi quan trọng nhằm sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 05/2021/NĐ-CP liên quan đến việc quản lý và khai thác cảng hàng không và sân bay.

Đồng thời, Nghị định này cũng điều chỉnh và mở rộng phạm vi của Nghị định 64/2022/NĐ-CP, nhằm tăng cường hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả của ngành hàng không, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

 

2. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay từ ngày 10/4/2024

Sau đây là các tài liệu cần thiết trong hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay từ ngày 10/4/2024:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay: Để yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay, quý vị cần điền đầy đủ thông tin theo Mẫu số 01 được quy định tại Phụ lục đi kèm với Nghị định 20/2024/NĐ-CP. Đây là bước quan trọng để đảm bảo việc xác nhận pháp lý cho hoạt động của quý vị.

- Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định thành lập doanh nghiệp: Bản sao hoặc bản sao điện tử của quyết định thành lập doanh nghiệp của chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không, sân bay là một phần không thể thiếu trong hồ sơ. Đặc biệt quan trọng trong trường hợp không có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đảm bảo rằng các thông tin và hồ sơ pháp lý của quý vị được đầy đủ và chính xác để thuận lợi cho quá trình xử lý và cấp phát giấy tờ.

- Bản sao hoặc bản sao điện tử quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư cảng hàng không, sân bay: Trong trường hợp quý vị định xây mới, cải tạo, nâng cấp hoặc mở rộng cảng hàng không hoặc sân bay, việc có bản sao hoặc bản sao điện tử của quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư là bước quan trọng. Không chỉ là một yêu cầu pháp lý mà còn là cơ sở để xác định rõ ràng mục tiêu và phạm vi của dự án.

- Bản sao hoặc bản sao điện tử tài liệu xác nhận kết cấu hạ tầng của cảng hàng không, sân bay: Đối với các công trình đã hoàn thành, việc có bản sao hoặc bản sao điện tử của tài liệu xác nhận kết cấu hạ tầng là cần thiết để chứng minh rằng các thủ tục nghiệm thu đã được thực hiện theo quy định về đầu tư xây dựng. Đây là vấn đề quan trọng để đảm bảo tính an toàn và chất lượng của cảng hàng không hoặc sân bay, cũng như đảm bảo rằng chúng đáp ứng được các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật.

 

3. Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay từ ngày 10/4/2024

Dựa trên quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định 20/2024/NĐ-CP, việc sửa đổi Điều 52 của Nghị định 05/2021/NĐ-CP liên quan đến thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không và sân bay được tiến hành như sau:

- Chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không và sân bay được yêu cầu gửi một bộ hồ sơ đầy đủ và chi tiết, bao gồm đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký trực tiếp tới Cảng vụ Hàng không. Quá trình này có thể được thực hiện thông qua hệ thống bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng cách sử dụng các phương tiện giao thông phù hợp khác. Nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ các quy định và thực hiện các thủ tục một cách chính xác và kịp thời.

- Trong tình huống khi cảng hàng không hoặc sân bay đang trong quá trình xây dựng, chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không và sân bay được yêu cầu nộp một bộ hồ sơ đầy đủ và cụ thể, bao gồm đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời trực tiếp tới Cảng vụ Hàng không. Quá trình này có thể được thực hiện thông qua hệ thống bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng cách sử dụng các phương tiện giao thông phù hợp khác. Hồ sơ bao gồm các tài liệu theo quy định tại các điểm a, b, c của khoản 1 của Điều 52 của Nghị định 05/2021/NĐ-CP. Đây là một bước quan trọng trong quá trình đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho cảng hàng không và sân bay trong giai đoạn xây dựng.

- Trong khoảng thời gian 10 ngày, tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định, Cảng vụ hàng không sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ, bao gồm các yếu tố sau:

+ Đảm bảo tuân thủ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không và sân bay: Xác định rằng cảng hàng không hoặc sân bay được xây dựng tuân thủ các quy định trong quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không và sân bay trên toàn quốc, đã được phê duyệt.

+ Kiểm tra kết cấu hạ tầng: Đảm bảo rằng kết cấu hạ tầng của cảng hàng không hoặc sân bay được xây dựng và đã trải qua quá trình nghiệm thu kỹ thuật, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định, đồng thời đáp ứng được năng lực khai thác.

+ Đánh giá phương án xây dựng kết cấu hạ tầng: Kiểm tra phương án xây dựng kết cấu hạ tầng của cảng hàng không hoặc sân bay, đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định đối với việc đăng ký tạm thời cảng hàng không hoặc sân bay đang trong quá trình xây dựng, đồng thời đáp ứng được năng lực khai thác.

- Trong thời gian làm việc trong vòng 03 ngày, kể từ ngày hoàn thành quá trình thẩm định, Cảng vụ hàng không sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay theo Mẫu số 02, được quy định tại Phụ lục đi kèm với Nghị định 20/2024/NĐ-CP. Kết quả sẽ được gửi trực tiếp đến chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không và sân bay thông qua hệ thống bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng các phương thức phù hợp khác.

Đồng thời, kết quả cấp giấy chứng nhận cũng sẽ được gửi đến Cục Hàng không Việt Nam để đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay vào Sổ đăng bạ cảng hàng không và sân bay. Đảm bảo rằng quá trình cấp giấy tờ và đăng ký được thực hiện một cách chính xác, nhanh chóng và trong ngắn hạn.

- Trong trường hợp xảy ra từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký cho cảng hàng không hoặc sân bay, Cảng vụ hàng không sẽ thông báo bằng văn bản, chi tiết rõ ràng về lý do của quyết định này.Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý, đồng thời cung cấp thông tin cần thiết để chủ sở hữu hoặc tổ chức được giao quản lý cảng hàng không và sân bay có thể hiểu rõ về những điểm cần được cải thiện hoặc điều chỉnh.

- Trong vòng không quá 60 ngày kể từ thời điểm hoàn thành xây dựng, các cảng hàng không và sân bay đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời cần phải thực hiện quy trình đăng ký theo quy định của Nghị định 20/2024/NĐ-CP. Đảm bảo rằng các cơ sở hạ tầng hàng không mới được triển khai được công nhận và hoạt động theo các quy định pháp luật, đồng thời đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các tiêu chuẩn ngành.

- Trong trường hợp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay bị mất hoặc hỏng, quy trình đề nghị cấp lại sẽ được thực hiện như sau: Người được cấp giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay sẽ gửi một đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trực tiếp đến Cảng vụ hàng không, thông qua hệ thống bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng các phương thức phù hợp khác. Đơn này cần tuân thủ mẫu số 01 được quy định tại Phụ lục đi kèm theo Nghị định 20/2024/NĐ-CP. Đảm bảo rằng quá trình yêu cầu cấp lại giấy tờ được tiến hành một cách chính xác và hiệu quả.

- Trong khoảng thời gian làm việc trong vòng 03 ngày, tính từ ngày nhận được đơn đề nghị theo quy định, Cảng vụ hàng không sẽ tiến hành xem xét và ra quyết định về việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay. Kết quả của quyết định này sẽ được gửi trực tiếp đến người đề nghị thông qua hệ thống bưu chính, trên môi trường điện tử hoặc bằng các phương thức phù hợp khác. Trong trường hợp từ chối cấp lại giấy chứng nhận, Cảng vụ hàng không sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản, đồng thời nêu rõ lý do của quyết định từ chối. Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý, cùng với việc cung cấp thông tin cần thiết để người đề nghị có thể hiểu rõ về lý do của quyết định.

- Trong trường hợp không đáp ứng được các điều kiện để tiếp tục giữ giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không hoặc sân bay, giấy tờ này sẽ bị thu hồi. Thường xảy ra khi cơ sở hạ tầng hoặc hoạt động không đủ điều kiện để duy trì tính hợp lệ của giấy chứng nhận. Quá trình thu hồi này được thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn, đồng thời đảm bảo rằng chỉ những cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu mới có thể tiếp tục hoạt động dưới sự chứng nhận của cảng vụ hàng không.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Đối tượng, điều kiện cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.