1. Cắt hộ khẩu như thế nào ?

Xin chào, tôi có người em gái mới ly dị chồng và được tòa án giao quyền nuôi con. Hiện tại cả hai mẹ con đều có hộ khẩu bên gia đình chồng tại Cái Bè – Tiền Giang. Nay em tôi muốn cắt khẩu cả hai mẹ con để chuyển về nhà cha mẹ ruột nhưng gia đình bên chồng gây khó dễ, không muốn giúp làm thủ tục cắt khẩu. Em tôi hiện sống và làm việc tại TP. HCM, vì công việc phải đi làm suốt ngày nên không có nhiều thời gian để đi lên – xuống TP.HCM - Tiền Giang nhiều lần.
Vậy em tôi phải làm thế nào để có thể cắt khẩu cả hai mẹ con khi bên chồng không đồng ý cho cắt và có thể nhờ người khác (ví dụ: văn phòng luật sư) làm thủ tục giúp được không? Cần những giấy tờ gì? Hay có thể gửi giấy tờ qua đường bưu điện xuống địa phương nhờ giúp đỡ cắt hộ khẩu được không?
Mong nhận được sự hỗ trợ của Quý văn phòng. Chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe và thành công

>> Luật sư tư vấn luật dân sự, luật cư trú, gọi ngay: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Về vấn đề tách sổ hộ khẩu, Căn cứ theo Điều 27 Luật cư trú năm 2006 quy định:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Trong khi đó khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật cư trú năm 2006 có quy định

Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

3. Ng­ười không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và đ­ược chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì đ­ược nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Điều 26. Sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân

2. Người không thuộc đối tượng quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều 25 nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho cá nhân thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó.

Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp và đã tạm trú liên tục tại thành phố đó từ một năm trở lên. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

Như vậy, em gái của bạn đã nhập hộ khẩu thường trú tại TP. Hồ Chí Minh theo khoản 2, điểm a, Điều 20 của Luật cư trú năm 2006 là vợ về ở với chồng, vì vậy theo Điều 27, em gái bạn cần được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản. Tuy nhiên điều 27 của Luật cư trú năm 2006 chỉ đề cập đến trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu, còn theo yêu cầu của bạn thì hai mẹ con em gái bạn tách chuyển về địa chỉ khác nên không có quy định bắt buộc phải có ý kiến của chủ hộ khẩu cũ bạn nhé!

Trước tiên, em gái bạn cần thực hiện thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú (có thể tại T.P. Hồ Chí Minh nơi em gái bạn đang làm việc hoặc tại địa phương mà bố mẹ bạn đang sinh sống) theo quy định tại Điều 21 của Luật cư trú năm 2006;

Điều 21. Thủ tục đăng ký thường trú

1. Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại cơ quan công an sau đây:

a) Đối với thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã;

b) Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

2. Hồ sơ đăng ký thường trú bao gồm:

a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

b) Giấy chuyển hộ khẩu theo quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp chuyển đến thành phố trực thuộc trung ương phải có thêm tài liệu chứng minh thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

3. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phải cấp sổ hộ khẩu cho người đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi thực hiện xong thủ tục này, em gái bạn có thể tiến hành xóa đăng ký thường trú tại nơi ở cũ theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 22 của Luật cư trú: "Đã đăng ký thường trú ở nơi cư trú mới; trong trường hợp này, cơ quan đã làm thủ tục đăng ký thường trú cho công dân ở nơi cư trú mới có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy chuyển hộ khẩu để xoá đăng ký thường trú ở nơi cư trú cũ”.

Theo đó, thủ tục xóa hộ khẩu thường trú sẽ được thực hiện theo quy định tại thông tư số 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Cư trú và Thông tư 35/2014/TT - BCA "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú":

"3. Thủ tục xóa hộ khẩu thường trú

a) Đối với các xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho Công an huyện;

- Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo việc xóa đăng ký thường trú của Công an xã, thị trấn; Công an huyện phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến và thông báo cho tàng thư căn cước công dân;

b) Đối với các huyện, quận, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo đã đăng ký thường trú của cơ quan đăng ký cư trú nơi công dân chuyển đến, phải thông báo cho người bị xóa đăng ký thường trú hoặc đại diện hộ gia đình mang sổ hộ khẩu đến làm thủ tục xóa tên trong sổ đăng ký thường trú, xóa tên trong sổ hộ khẩu (đối với trường hợp không chuyển cả hộ), thông báo việc đã xóa đăng ký thường trú cho tàng thư căn cước công dân và Công an xã, phường, thị trấn; đồng thời, phải chuyển hồ sơ đăng ký thường trú cho Công an cùng cấp nơi công dân chuyển đến.

4. Quá thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú mà đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú theo quy định thì Công an xã, phường, thị trấn nơi có người thuộc diện xóa đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xóa đăng ký thường trú. Sau thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xóa đăng ký thường trú thì Công an xã, thị trấn thuộc huyện thuộc tỉnh, Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Công an quận, huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành xóa đăng ký thường trú"

Trong trường hợp của em gái bạn, để tách hộ khẩu thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký thường trú tại nơi ở mới và thủ tục xóa đăng ký thường trú tại nơi ở mới. Vì vậy, không cần chuyển giấy tờ xuống địa phương cũ.

Trong trường hợp em gái bạn có thể ủy quyền cho người đại diện thực hiện thủ tục bạn mong muốn để tách sổ hộ khẩu nếu việc lập ủy quyền đó được thực hiện một cách hợp pháp và được cơ quan chức năng chấp nhận nội dung ghi trên giấy ủy quyền bạn nhé!

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc hãy liên hệ tới tổng đài của chúng tôi theo số 1900.6162 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Xin cấp lại chứng minh nhân dân đã hết hạn thì làm ở đâu ? Thủ tục cấp lại chứng minh nhân dân ?

2. Thủ tục đính chính thông tin về ngày sinh trên sổ hộ khẩu ?

Xin luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: tôi sinh năm 1962. hồ sơ lý lịch suốt quá trình học và công tác đều sử dụng năm 1962. Đến năm 1993 nhận sổ hộ khẩu mới biết bị nhầm sang năm 1960. Tôi đã khiếu nại và bên công an xã đã sửa lại trên sổ hộ khẩu cho tôi thành 1962.
Trước đó , năm 1999 tôi vẫn làm được chứng minh thư nhân dân với năm sinh là 1962 bình thường, chứng minh thư của tôi hết hạn tôi có đến công an huyện làm lại nhưng được biết thông tin về sổ hộ khẩu của tôi lưu trong cơ sở dữ liệu của công an vẫn có năm sinh là 1960 . Sổ hộ khẩu tôi đang giữ chỉ được tẩy xóa đi để viết lại chứ không hề có sự sửa đổi trên cơ sở dữ liệu.
Xin hỏi luật sư , tôi phải làm như thế nào để sửa lại thông tin trên sổ hộ khẩu cho đúng ?
Xin cảm ơn !

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến công ty Luật Minh Khuê. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Trong trường hợp của bạn, bạn cần kiểm tra lại thông tin năm sinh trên giấy khai sinh của bạn. Bởi giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc, mọi thông tin trên giấy tờ khác phải phù hợp với thông tin trên giấy khai sinh. Chính vì vậy, nếu trên Giấy khai sinh của bạn là sinh năm 1962 thì bạn có thể thực hiện việc thay đổi thông tin trên sổ hộ khẩu, còn nếu trên giấy khai sinh của bạn thể hiện năm sinh 1960 thì bạn tiến hành thủ tục đổi thông tin trên Chứng minh nhân dân. Theo đó, thủ tục điều chỉnh thông tin trên sổ hộ khẩu được quy định như sau:

"Điều 29, Luật cư trú năm 2006 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có thay đổi chủ hộ thì hộ gia đình phải làm thủ tục thay đổi chủ hộ. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến của chủ hộ hoặc người khác trong gia đình về việc thay đổi chủ hộ.

2. Trường hợp có thay đổi về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh hoặc các thay đổi khác về hộ tịch của người có tên trong sổ hộ khẩu thì chủ hộ hoặc người có thay đổi hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy khai sinh hoặc quyết định đ­ược phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền về đăng ký hộ tịch; nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

3. Trường hợp có thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà thì cơ quan quản lý cư trú có thẩm quyền căn cứ vào quyết định thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính, đường phố, số nhà của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đính chính trong sổ hộ khẩu.

4. Trường hợp chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới trong phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh; chuyển đi trong cùng một huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc trung ương; chuyển đi trong cùng một thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì chủ hộ hoặc người trong hộ hoặc người được uỷ quyền phải làm thủ tục điều chỉnh. Người đến làm thủ tục điều chỉnh phải nộp phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; xuất trình sổ hộ khẩu; giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp mới.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này phải điều chỉnh, bổ sung các thay đổi trong sổ hộ khẩu.

6. Trường hợp làm thủ tục điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu thì người đến làm thủ tục phải là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; đối với người chưa thành niên thì việc làm thủ tục phải thông qua người giám hộ hoặc người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật về dân sự."

Vậy bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và nộp lên công an xã nơi bạn có hộ khẩu thường trú theo các bước sau :

Bước 1

- Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

- Xuất trình sổ hộ khẩu;

- Giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân của bạn

Bước 2 - Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn (nếu là xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh) để làm thủ tục điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu. Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và hẹn công dân thời gian trả kết quả.

Bước 3 - Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

Bước 4 - Nhận lại sổ hộ khẩu (đã điều chỉnh) tại trụ sở Công an xã, sau 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ .

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng qua số điện thoại 1900.6162 hoặc qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Cá nhân mua nhà chung cư có được cấp sổ hộ khẩu tại nơi ở mới không ?

3. Hướng đẫn thủ tục và quy trình nhập hộ khẩu ?

Luật sư cho em hỏi: Em trai em có sang Hàn Quốc du học từ đầu tháng 10/2005. Học được gần 2 năm thì nó trốn ra ngoài. Trước khi sang Hàn, bố em ở nhà cắt khẩu nó. Bây giờ, nó về Việt Nam, muốn nhập khẩu lại thì thủ tục thế nào ạ? Khẩu nhà em ở phường SĐ, quận LB, TP Hà Nội. Em xin chân thành cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 1 Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định:

"2. Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người hết tuổi lao động, nghỉ hưu, nghỉ mất sức, nghỉ thôi việc về ở với anh, chị, em ruột;

c) Người khuyết tật, mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

d) Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, người giám hộ;

đ) Người thành niên độc thân về ở với ông, bà nội, ngoại, anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột;

e) Ông bà nội, ngoại về ở với cháu ruột;"

Như vậy, nếu em trai bạn được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình thì em trai bạn sẽ được nhập hộ khẩu.

Em trai bạn cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau:

- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; bản khai nhân khẩu;

- Giấy chuyển hộ khẩu;

Sau khi chuẩn bị xong những giấy tờ trên thì em bạn đem nộp tới Cơ quan Công an Quận LB Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan Công an Quận LB phải cấp sổ hộ khẩu cho em trai bạn; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>> Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Thủ tục nhập hộ khẩu vào nhà người thân?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Chuyển hộ khẩu cùng phường, quận thì có phải xin giấy chuyển hộ khẩu không ?

4. Tự ý đăng ký hộ khẩu vào nhà của người khác có vi phạm không?

Thưa luật sư, Em xin chào luật sư ! Em nhờ luật sư tư vấn dùm e về luật cư trú: trường hợp của e là năm 2012 e có mua 1 căn nhà 35m2, đến bây giờ đã hơn 4 năm rồi mà chủ cũ đã bán nhà cho e họ không chịu cắt hộ khẩu đi nơi khác, đã vậy e còn biết là từ năm 2014 đến hiện tại họ nhập vào 18 người thân của họ vào địa chỉ căn nhà mà họ đã bán cho e từ năm 2012.
Vì e muốn bán lại căn nhà này và chủ mới họ muốn nhập hộ khẩu vào liền nên gây khó khăn cho e việc bán nhà. Các luật sư cho e hỏi: bây giờ e phải làm thế nào về pháp luật để căn nhà của e để người mới mua họ được nhập hô khẩu trong khi người chủ hộ không chịu? e có thể khởi kiện người chủ củ kia về tội danh gì khi tự ý nhập hộ khẩu rất nhiều người vào căn nhà đã bán cho em ?
E xin chân thành cám ơn các luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900 612

Trả lời

Trong trường hợp của bạn, bạn mua căn nhà từ năm 2012 nhưng đến nay chủ nhà vẫn không chịu cắt khẩu đi nơi khác, đồng thời còn tự ý nhập khẩu 18 người khác vào địa chỉ căn nhà mà bạn đã mua. Do đó căn cứ tại điều 183, Bộ luật dân sự năm 2005 quy định như sau:

" Điều 183. Chiếm hữu có căn cứ pháp luật

Chiếm hữu có căn cứ pháp luật là việc chiếm hữu tài sản trong các trường hợp sau đây:

1. Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;

2. Người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản;

3. Người được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua giao dịch dân sự phù hợp với quy định của pháp luật;

4. Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được ai là chủ sở hữu, tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

5. Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các điều kiện do pháp luật quy định;

6. Các trường hợp khác do pháp luật quy định".

Như vậy, chủ nhà chiếm hữu nhà ở của bạn không thuộc các trường hợp quy định điều 183 nêu trên, do đó hành vi chiếm hữu của chủ nhà là hành vi trái pháp luật. Căn cứ quy định tại điều 169, Bộ luật dân sự năm 2005 quy định:

" Điều 169. Bảo vệ quyền sở hữu

1. Không ai có thể bị hạn chế, bị tước đoạt trái luật quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.

2. Trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ chức, cá nhân theo giá thị trường."

Nhự vậy, để bảo vệ quyền sở hữu căn nhà của mình đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu của chủ nhà bạn có quyền làm đơn khởi kiện lên Tòa án dân sự cấp quận, huyện nơi có ngôi nhà bạn mua để giải quyết. Các vấn đề về việc tự ý nhập hộ khẩu cho người thân của chủ nhà bạn có thể trình bày trong đơn kiện. Tòa án sẽ giải quyết đúng theo quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi của bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đàigọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Emailđể nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về chuyển hộ khẩu thường trú ? Đăng ký khai sinh cho con ở đâu ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Có được tách khẩu cùng 1 địa chỉ hay không?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 27 Luật cư trú năm 2006 thì điều kiện tách khẩu trong trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

+Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

+Người đã nhập vào sổ hộ khẩu mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

Câu hỏi: Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh?

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 27 Luật cư trú năm 2006 thì điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh là công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Câu hỏi: Thẩm quyền đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 21 của Luật cư trú năm 2006 thì người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.