Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật  của Công ty Luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn lao động về chế độ hưu trí, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bác! Cảm ơn bác đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bác công ty Luật Minh Khuê xin hỗ trợ bác trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ vào điều 50 Luật bảo hiểm xã hội năm 2006:

>> Xem thêm:  Thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội: Chốt sổ, đóng nối sổ bảo hiểm xã hội và điều kiện nhận trợ cấp một lần ?

"Điều 50. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

2. Người lao động quy định tại điểm d khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ năm mươi lăm tuổi, nữ đủ năm mươi tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam hoặc Luật công an nhân dân có quy định khác;

b) Nam từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi, nữ từ đủ bốn mươi lăm tuổi đến đủ năm mươi tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên."

Như vậy nếu bác không có đủ điều kiện như trên thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội của bác sẽ được bảo lưu đến khi nào bác đủ điều kiện ( tức là đủ tuổi) hưởng lương lưu thì bác sẽ được giải quyết chế độ cho mình. 

Và bác sẽ nghỉ không được hưởng lương và lương hưu cho đến khi bác đủ điền kiện để hưởng chế độ lương hưu theo quy định tại điều 50. Và nếu bác đơn phương chấm dứt hợp đồng với người sử dụng lao động sẽ theo quy định của pháp luật về lao động.

Trên đây phẫn hỗ trợ trả lời của công ty đối với vấn đề của bác. Cảm ơn bác đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật bảo hiểm hưu trí - Công ty luật Minh Khuê 

>> Xem thêm:  Cơ quan BHXH chốt sổ bảo hiểm xã hội sai thì giải quyết như thế nào ? Làm gì khi không được chốt sổ BHXH ?