1. Chế độ thai sản khi thai chết lưu 8 tuần tuổi được hưởng quyền lợi gì ?

Chào Luật sư, xin cho em hỏi em có thai 8 tuần tuổi nhưng thai chết lưu. Bác sĩ chỉ định phải nằm viện để lấy thai ra. Vậy trong trường hợp này em có được hưởng chế độ thai sản hay không ạ? Và em sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày ạ?
Em xin cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

1. Chế độ thai sản khi thai chết lưu 8 tuần tuổi:

- Theo Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

>> Xem thêm:  Chế độ thai sản cho nam khi có vợ sinh con mới nhất năm 2022

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;"

Theo thông tin mà bạn cung cấp, bạn là lao động nữ mang thai. Vì vậy, bạn thuộc trường hợp được hưởng chế độ thai sản.

- Căn cứ Khoản 1 Điều 33 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

"Điều 33. Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần".

Trường hợp này bạn mang thai được 8 tuần thì thai bị chết lưu. Căn cứ quy định nêu trên, bạn được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tối đa là 20 ngày. Thời gian 20 ngày này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

2. Mức hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu:

Căn cứ Khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

"Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày."

Như vậy, mức hưởng chế độ thai sản khi bị thai chết lưu của bạn được tính như sau:

Mức hưởng chế độ thai sản= ( mức trợ cấp theo tháng : 30 ngày) x số ngày mà bạn nghỉ việc

>> Xem thêm:  Cách tính chế độ thai sản theo quy định mới nhất năm 2022 ?

Trong đó, mức trợ cấp theo tháng được tính bằng 100% bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi bạn nghỉ việc hưởng chế độ này.

3. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi thai chết lưu

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Quyết định số 636/QĐ-BHXH quy định:

"Điều 9. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ (bao gồm lao động nữ mang thai hộ) đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai là giấy ra viện đối với trường hợp Điều trị nội trú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (bản chính) đối với trường hợp Điều trị ngoại trú..."

Và căn cứ theo Phiếu giao nhận hồ sơ 601/…../CĐBHXH thì hồ sơ gồm có:

- Giấy ra viện (bản chính hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản chụp);

- Hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu số C65-HD (bản chính).

Như vậy, nếu bạn có giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội sẽ được giải quyết chế độ thai sản khi thai chết lưu.

>> Tham khảo nội dung liên quan: Chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới nhất

2. Tham gia bảo hiểm như thế nào đủ để được hưởng thai sản ?

Thưa Luật sư, tôi bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội vào ngày 01/07/2015 với mức lương để đóng là 2.400.000 đồng và dự kiến trong suốt thời gian đóng là cùng mức lương trên. Thời gian dự kiến sinh của tôi là ngày 05/2/2016. Vậy với thời gian tham gia bảo hiểm trên thì khi sinh con tôi có được hưởng tiền trợ cấp của chế độ thai sản không và nếu được thì mức được hưởng là bao nhiêu ạ ?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

>> Luật sư tư vấn pháp luật lao động về chế độ thai sản, gọi số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì 5/2/2016 là thời gian mà bạn dự kiến sinh và bạn đóng bảo hiểm xã hội từ 1/7/2015, thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn là tháng 2/2015 - 1/2016, trong khoảng thời gian này bạn đã có 7 tháng đóng bảo hiểm xã hội, do đó bạn hoàn toàn có đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 số 58/2014/QH13 quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

>> Xem thêm:  Điều kiện, hồ sơ, thủ tục và mức hưởng chế độ thai sản năm 2022

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản (Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội). Như vậy, bạn được hưởng 2.400.000 x 6 = 14.400.000 đồng..

Ngoài ra, bạn còn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con "mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con" - Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014. tức là 2 x 1.150.000 = 2.300.000 đồng.

Đối với trường hợp này, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: Điều kiện hưởng và nơi làm thủ tục hưởng chế độ thai sản ?

>> Xem thêm:  Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất 2022

3. Giải đáp về chế độ thai sản khi đã nghỉ việc ?

Thưa luật sư, nhờ Luật sư giải đáp dùm em: Em tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty em làm từ tháng 10/2014 nay em có thai và dự kiến sinh vào cuối tháng 11/2015. Do sức khoẻ không tốt sợ ảnh hưởng tới thai nhi nên em có ý định xin nghỉ làm hẳn tại công ty.
Như vậy em có được hưởng chế độ thai sản không? và nếu được hưởng thì ai sẽ giải quyết cho em nhận số tiền bảo hiểm đó ? Cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

>> Xem thêm:  Hưởng chế độ thai sản khi thai bị chết lưu mới nhất năm 2022

Luật sư tư vấn:

Bạn dự sinh cuối tháng 11/2015 nên để được hưởng chế độ thai sản thì bạn phải có đủ 6 tháng trở lên tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian 12 tháng từ tháng 12/2014 đến hết tháng 11/2015. Trong trường hợp của bạn đã đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật nên bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản. Sau khi sinh bạn làm hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm xã hội quận/ huyện nơi bạn đang cơ trú để được giải quyết.

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014có quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

>> Tham khảo bài viết liên quan: Ngừng đóng bảo hiểm xã hội trước khi sinh có được hưởng chế độ thai sản hay không ?

4. Tư vấn về việc hưởng chế độ thai sản và rút lại sổ bảo hiểm xã hội ?

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi: Tôi bắt đầu làm việc vào ngày 15/8/2014. Sau 3 tháng thử việc công ty chính thức ký hợp đồng lao động vào ngày 15/11/2014. Đến ngày 01/7/2015 tôi sinh em bé (trước đó ngày 18/5/2015 tôi xin nghỉ phép dưỡng thai và đi làm lại vào 18/11/2015, thời gian nghỉ 6 tháng theo quy định).

>> Xem thêm:  Hồ sơ để hưởng chế độ thai sản mới nhất năm 2022 ? Làm thế nào để hưởng chế độ thai sản ?

Cho tôi được hỏi, nếu ngày 18/11/2015 tôi nghỉ việc luôn không đi làm lại thì tôi có được hưởng trợ cấp thai sản hay không? Và tôi rút lại sổ bảo hiểm xã hội ở đâu?
Xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Việc bạn chấm dứt HĐLĐ hay không không phải là điều kiện quyết định bạn có được hưởng trợ cấp thai sản hay không. Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Trường hợp của bạn, điều kiện để được hưởng chế độ thai sản gồm có:

- Lao động nữ mang thai - điều kiện này bạn đã đáp ứng được.

- Có từ đủ 6 tháng tham gia bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Về điều kiện này phải xem xét như sau:

>> Xem thêm:  Có giới hạn thời gian nộp hồ sơ để hưởng chế độ thai sản không ?

Với những thông tin bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng bạn tham gia BHXH từ ngày 15/11/2014. Đến ngày 18/11/2015 bạn hưởng xong thời gian nghỉ chế độ thai sản theo quy định là 06 tháng. Vậy, thời gian tham gia BHXH của bạn được tính từ ngày 15/11/2014 đến ngày 18/11/2015. Bạn sinh con vào ngày 01/7/2015 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định từ tháng 7/2014 đến tháng 6/2015. Trong thời gian 12 tháng này, bạn có các tháng tham gia BHXH như sau: tháng 11, 12 năm 2014, tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6 năm 2015. Như vậy, trong thời gian 12 tháng trước khi bạn đã có 8 tháng tham gia BHXH, do đó, bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật BHXH.

Việc ngày 18/11/2015 bạn chấm dứt HĐLĐ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến việc bạn hưởng chế độ thai sản, bởi đây là không phải là điều kiện để được hưởng chế độ thai sản. Khi bạn chấm dứt HĐLĐ với công ty, công ty có trách nhiệm trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn. Khi đã chấm dứt HĐLĐ thì thủ tục hưởng chế độ thai sản phải do bạn trực tiếp thực hiện với cơ quan BHXH. Việc chấm dứt HĐLĐ hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc bạn hưởng chế độ thai sản. Khi chấm dứt HĐLĐ bạn sẽ nhận lại sổ BHXH từ công ty.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác!

5. Do áp lực công việc nên đã nghỉ việc thì có được hưởng chế độ thai sản ?

Thưa luật sư, tôi đang mang thai ở tháng thứ 2, tôi tham gia bảo hiểm vào ngày 8/3/2011- 30/10/2015, ngày dự sinh là 8/2016. Do áp lực công việc nên tôi xin nghỉ việc tại công ty tôi đang làm thời gian tôi xin nghỉ là 11/2015. Vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản không thưa luật sư ?
Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi ạ. Cảm ơn luật sư!

Luật sư tư vấn:

>> Xem thêm:  Hỏi về chế độ thai sản trong trường hợp sẩy thai?

Theo quy định tại điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng thai sản xác định là:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.".

Bạn dự sinh vào tháng 8/2016 cho nên khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 8/2015 đến tháng 8/2016. Trong thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm được 3 tháng cho nên bạn không đủ điều kiện hưởng thai sản.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Chấm dứt hợp đồng lúc này có được hưởng thai sản không ?

Chào luật sư Minh Khuê. Em muốn hỏi trường hợp như sau : em đang mang thai tuần thứ 25 và đã chấm dứt hợp đồng lao động. Dự kiến sinh của em là 28/2/2016. Em đã đóng bảo hiểm từ tháng 11/2014. Nếu tại thời điểm này em chấm dứt hợp đồng thì em có được hưởng tiền thai sản không ?
Mong luật sư giải đáp giúp em.

>> Xem thêm:  Đóng BHXH tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn:

Do bạn dự sinh ngày 28 tháng 2 năm 2016 cho nên Luật áp dụng là Luật bảo hiểm xã hội 2014 có hiệu lực ngày 1/1/2016.

Điều 31, Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ hưởng thai sản như sau:

"1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.".

Để được hưởng chế độ thai sản, bạn cần đóng đủ bảo hiểm 6 tháng trở lên trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh. Ngày dự sinh của bạn là 28 tháng 2 năm 2016, khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh được xác định từ tháng 3/2015 đến tháng 2/2016. Trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm được 6 tháng thì bạn đủ điều hưởng chế độ thai sản. Bạn không cung cấp bạn đóng bảo hiểm đến thời điểm nào nên chúng tôi chưa thể xác định được bạn có chắc chắn được hưởng thai sản hay không.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Công ty thông báo phá sản, lao động nữ mang thai có được hưởng chế độ thai sản không ?

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định mới năm 2022

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê