Chi nhánh giao dịch hải ngoại là chi nhánh nước ngoài của ngân hàng được cấp phép của Hoa Kỳ hoạt động như văn phòng đăng ký cho các giao dịch tài chính, được thực hiện ngoài biên giới Hoa Kỳ. Các sổ cái của chi nhánh giao dịch hải ngoại thường được giữ tại vãn phòng chính của ngân hàng Hoa Kỳ. Thường có trụ sở đặt tại các trung tâm ngân hàng nước ngoài, đặc biệt tại các quần đảo Bahamas và Cayman, các chi nhánh giao dịch hải ngoại giúp tiếp cận với chi phí thấp các thị trường tiền tệ châu Âu. Cơ sở nghiệp vụ ngân hàng quốc tế là một chi nhánh giao dịch hải ngoại ngân hàng Hoa Kỳ trong nước, cho phép chủ sở hữu của nó tham gia vào thị trường tín dụng châu Âu mà không gặp trở ngại về quy định.