1. Chi tiền tài trợ thì có bắt buộc phải lập hóa đơn không?

Theo điểm a, khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, việc lập hóa đơn đối với các giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ, cũng bao gồm các trường hợp sử dụng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, là nguyên tắc cơ bản và bắt buộc đối với người bán. Điều này còn được mở rộng ở điểm b, Khoản 1 Điều 16, những điều này đã được điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các giao dịch kinh doanh.

Theo quy định mới, người bán phải lập hóa đơn khi giao dịch bán các hàng hoá, dịch vụ, cũng như trong trường hợp sử dụng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hay làm quà biếu, tặng, trao đổi hoặc trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Nội dung trên hóa đơn phải chính xác và phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được phép tẩy xóa hoặc sửa chữa.

Mọi thông tin trên hóa đơn cần phải được ghi đúng với quy định, không được gạch chéo phần trống (nếu có). Đặc biệt, nếu hóa đơn tự in hoặc đặt in, phần trống không được gạch chéo. Quy định này nhấn mạnh sự nghiêm túc và tính minh bạch trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn, giúp đảm bảo tính chính xác và tránh gian lận trong giao dịch kinh doanh.

=> Người bán phải lập hóa đơn khi giao dịch bán các hàng hoá, dịch vụ, cũng như trong trường hợp sử dụng hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo, hay làm quà biếu, tặng, trao đổi hoặc trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất). Nội dung trên hóa đơn phải chính xác và phản ánh đúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh, không được phép tẩy xóa hoặc sửa chữa. Mọi thông tin trên hóa đơn cần phải được ghi đúng với quy định, không được gạch chéo phần trống (nếu có). Đặc biệt, nếu hóa đơn tự in hoặc đặt in, phần trống không được gạch chéo. Quy định này nhấn mạnh sự nghiêm túc và tính minh bạch trong quá trình lập và sử dụng hóa đơn, giúp đảm bảo tính chính xác và tránh gian lận trong giao dịch kinh doanh.

 

2. Có được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp với khoản chi tiền tài trợ không?

Theo Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC, đây là những điều chỉnh và bổ sung Điều 6 của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về những khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

- Các điều kiện chung:

Các khoản chi được trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

+ Khoản chi phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Khoản chi có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (đã bao gồm thuế GTGT) cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Chi phí mua hàng hoá, dịch vụ từng lần:

+ Trường hợp mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

+ Doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Nếu thanh toán bằng tiền mặt, doanh nghiệp phải kê khai và điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

+ Đối với các hóa đơn đã thanh toán bằng tiền mặt trước khi Thông tư số 78/2014/TT-BTC có hiệu lực, không cần điều chỉnh lại theo quy định này.

- Hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt trước thời điểm hiệu lực thông tư: Đối với các hóa đơn mua hàng hoá, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt trước thời điểm hiệu lực Thông tư, không cần điều chỉnh lại theo quy định này.

Như vậy, theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, các khoản chi tài trợ có thể được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, nhưng cần tuân thủ các điều kiện nhất định. Điều này đặt ra yêu cầu về minh bạch, chứng từ hợp pháp và quản lý hiệu quả đối với các khoản chi này. Cụ thể, đơn vị cần đảm bảo rằng các khoản chi tài trợ đều liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, có chứng từ hợp pháp, và nếu có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Điều này nhằm tăng cường tính minh bạch và quản lý chặt chẽ đối với các chi phí trong quá trình kinh doanh.

 

3. Những khoản chi tiền tài trợ sẽ không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, những khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

- Chi tài trợ cho việc khắc phục hậu quả thiên tai không đúng đối tượng quy định, hoặc không có hồ sơ xác định khoản tài trợ nêu tại điều này. Điều này áp dụng cho các khoản chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để khắc phục hậu quả thiên tai trực tiếp cho tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, cá nhân bị thiệt hại do thiên tai thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo không đúng đối tượng quy định hoặc chi tài trợ làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết theo quy định của pháp luật, nhưng không có hồ sơ xác định khoản tài trợ. Điều này bao gồm chi tài trợ bằng tiền hoặc hiện vật để xây nhà cho hộ nghèo, thông qua cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định; chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật; chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội; chi từ thiện (trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, những khoản chi này sẽ không được trừ khi doanh nghiệp xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai khi không đúng đối tượng hoặc thiếu hồ sơ xác định.

- Chi tài trợ làm nhà cho người nghèo, làm nhà tình nghĩa, làm nhà đại đoàn kết không đúng đối tượng hoặc thiếu hồ sơ xác định.

- Chi tài trợ nghiên cứu khoa học không đúng quy định.

- Chi tài trợ cho các đối tượng chính sách không theo quy định của pháp luật.

- Chi tài trợ không theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Chi ủng hộ địa phương, chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội, chi từ thiện (trừ chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết; tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật, tài trợ theo chương trình của Nhà nước dành cho các địa phương thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn).

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử khác nhau có hợp lệ không?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.