Chiến tranh thương mại (trade war) là tình huống trong đó các nước tham ra vào thương mại quốc tế tìm cách giảm bớt các mặt hàng nhập khẩu cạnh tranh thông qua thuế quan, hạn ngạch, hoặc những hạn chế khác đối với hàng nhập khẩu và mở rộng xuất khẩu của mình thông qua các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu. Những biện pháp làm hại láng giềng như thế, và cùng với chúng là sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, thường thất bại, dẫn đến sự giảm sút trong khối lượng thương mại quốc tế và thu nhập của các nước liên quan.