1. Quản lý nhà nước về khoa học công nghệ    

- Định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (Nghị quyết TW2 -Khóa VIII)

- Chiến lược phát triển KH&CN Việt Nam đến năm 2010

- Luật Khoa học và Công nghệ

- Hệ thống quản lý nhà nước về KH&CN

- Kết luận của Hội nghị TW6 (Khóa IX) về KH&CN

- Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận của Hội nghị TW6 (Khóa IX) về KH&CN

- Đổi mới cơ chế quản lý KH&CN

- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về KH&CN

 

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài Uy tín, Chuyên nghiệp

2. Tổ chức khoa học công nghệ Việt Nam    

- Tình hình chung về đổi mới tổ chức khoa học và công nghệ

- Các tổ chức nghiên cứu và phát triển

- Các học viên, trường đại học và cao đẳng, cơ sở đào tạo trong nước và của nước ngoài tại Việt Nam

- Tổng quan các khu công nghệ cao, các trung tâm phần mềm, các cơ sở ươm tạo công nghiệp

- Các tổ chức dịch vụ và Khoa học & Công nghệ

 

3. Nguồn lực khoa học công nghệ :

- Nhân lực KH&CN

- Kinh phí đầu tư cho KH&CN

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty

- Cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức KH&CN

- Thông tin KH&CN - Techmart Việt Nam

- Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng

- Sở hữu trí tuệ

- Hợp tác quốc tế về KH&CN và hội nhập quốc tế về KH&CN

 

4. Lĩnh vực khoa học công nghệ ưu tiên:

- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế Quản lý, điều hành các Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế...

- Công nghệ sinh học

- Công nghệ thông tin

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

- Công nghệ vật liêu mới - Công nghệ NANO

- Công nghệ chế tạo và tự động hoá

 

5. Các nhiệm vụ khoa học công nghệ :

- Nhiệm vụ KH&CN

- Các Chương trình KH&CN phục vụ phát triển KT-XH: Các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2001-2005

- Các dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước

- Các dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp nhà nước

- Các phòng thí nghiệm trọng điểm

- Danh mục đề tài, dự án, chương trình KH&CN

>> Xem thêm:  Bảng báo giá dịch vụ tư vấn pháp luật lĩnh vực đầu tư nước ngoài

 

6. Kết quả hoạt động khoa học công nghệ :

- Tổng quan về một số kết quả chủ yếu của KH&CN trong lĩnh vực khoa học tự nhiên

- Tổng quan về kết quả hoạt động khoa học xã hội và nhân văn

- Tổng quan về những thành tựu chủ yếu đạt được của KH&CN

- Tổng quan về một số kết quả chủ yếu trong nghiên cứu và ứng dụng KH&CN phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương

- Tổng quan kết quả thực hiện các chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 1996-2000

- Công bố KH&CN

- Các công trình KH&CN được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước

- Giải thưởng Kovalevskaia

>> Xem thêm:  Dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư tại thị trường Việt Nam

 

7. Tình hình thực hiện phát triển KT-XH năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2009

Đánh giá bổ sung kết quả năm 2008, tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2009 và dự báo thực hiện một số chỉ tiêu năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2009

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2009

>> Xem thêm:  Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 

8. Báo cáo KT-XH hàng tháng

Báo cáo năm 2009

Báo cáo năm 2008

(Nguồn www.chinhphu.vn)

(MKLAW FIRM: Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.)

>> Xem thêm:  Dịch vụ luật sư tư vấn luật thường xuyên cho công ty nước ngoài