Giờ ba tôi mất. Tôi là con và được đứng chủ hộ khẩu. Nếu họ đuổi ra khỏi nhà thuộc chủ quyền của chú tôi. Vậy mẹ và gia đình tôi có được vào nhà ông bà nội ở không? Vì nhà đó chú tôi đang ở nhưng hộ khẩu gia đình tôi thì nằm ở nhà ông bà nội. Nếu không vào được tôi có được quyền đòi bán nhà chia không? Trân trọng cảm ơn.

Người gửi: T.M

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Chủ hộ khẩu nhưng không có chủ quyền nhà thì có đòi nhà được không ? 

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005

Luật hôn nhân và gia đình 2014 

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, bạn hỏi về việc vợ của chú có quyền đuổi gia đình bạn ra khỏi nhà không và nếu bị đuổi thì có được đền bù không:

Đầu tiên, bạn xem xét lại xem căn nhà mà bạn đang ở thuộc sở hữ chung hợp nhất hay thuộc tài sản riêng của chú bạn. Nếu căn nhà đó là tài sản riêng của chú bạn thì việc cô bạn đuổi gia đình bạn là hoàn toàn trái pháp luật trừ các trường hợp sau : 

1) Chú bạn có ủy quyền cho cô bạn về việc đó

2) thuộc khoản 2 điều 44 theo luật hôn nhân và gia đình 

Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng
1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.
3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sốngduy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.
Tiếp theo về việc đền bù chi phí mà bạn đã bỏ ra để sửa chữa căn nhà: Bạn phải cung cấp chứng cứ ví dụ như hóa đơn, hoặc có người làm chứng.. là bạn đã tu sửa căn nhà đó theo chiều hướng có lợi cho chủ sở hữu căn nhà 

Điều 596. Nghĩa vụ thanh toán của người có công việc được thực hiện

1. Người có công việc được thực hiện phải tiếp nhận công việc khi người thực hiện công việc không có uỷ quyền bàn giao công việc và thanh toán các chi phí hợp lý mà người thực hiện công việc không có uỷ quyền đã bỏ ra để thực hiện công việc, kể cả trong trường hợp công việc không đạt được kết quả theo ý muốn của mình.

2. Người có công việc được thực hiện phải trả cho người thực hiện công việc không có uỷ quyền một khoản thù lao khi người này thực hiện công việc chu đáo, có lợi cho mình, trừ trường hợp người thực hiện công việc không có uỷ quyền từ chối.

Vì vậy bạn hoàn toàn có thể yêu cầu chú, cô bạn hoàn trả lại số tiền mà bạn bỏ ra để tu sửa căn nhà.

Thứ hai: Về câu hỏi có được bán nhà, chia nhà hay không, mẹ bạn có được vào nhà ông bà nội bạn ở hay không mình xin được tư vấn như sau:

Theo quy định của điều 106 Bộ luật dân sự năm 2005, hộ gia đình được hiểu là “hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung”, điều 107 Bộ luật Dân sự quy định “Chủ hộ là đại diện của hộ gia đình trong các giao dịch dân sự vì lợi ích chung của hộ. Cha, mẹ hoặc một thành viên khác đã thành niên có thể là chủ hộ.”

Bạn là chủ hộ tuy nhiên bạn chưa chắc căn nhà đó thuộc sở hữu của bạn

Vì vậy việc bán nhà, chia nhà phụ thuộc vào việc chia thừa kế được quy định trong BLDS như sau :

nếu chủ sở hữu không để lại di chúc thì di sản sẽ được chia theo pháp luật trừ nữn trường hợp sau :

Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc  

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động.

Câu hỏi tiếp theo cảu bạn về việc mẹ và em gái có được vào nhà bà nội bnaj ở không: Do bạn là chủ hộ nên bạn có thể đến cơ quan cso thẩm quyền cho tên mẹ và em gái vào sổ hộ khẩu , tuy nhiên việc cho tên vào sổ hộ khẩu không có ý nghĩa trong việc chia thừa kế nó chỉ có ý nghĩa về việc quản lý hành chính.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật dân sự.