Khách hàng: Chào Luật Minh Khuê, xin hỏi: Bên mình đang chuẩn bị chuyển trụ sở Công ty từ Tỉnh A sang tỉnh B. Mình đang băn khoăn không biết khi mình chuyển như vậy bên mình có phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế hay không ? Rất mong bên bạn hỗ trợ!

Chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Thuế của Công ty luật Minh Khuê

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết

Nghị định 83/2011/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông

Luật sư tư vấn

 

1. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế theo quy định pháp luật

Theo Điều 8 Nghị định 83/2011/NĐ-CP quy định:

"Điều 8. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
...

2. Trường hợp có sự thay đổi trụ sở của người nộp thuế dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, người nộp thuế có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế còn nợ; đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở và không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời Điểm thay đổi trụ sở trùng với thời Điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp Luật. Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến."

=> Căn cứ theo quy định nêu trên thì trường hợp Công ty bạn chuyển trụ sở Công ty từ tỉnh A sang tỉnh B, công ty bạn sẽ thực hiện thủ tục chốt thuế, tức nộp đủ số tiền thuế còn nợ, thực hiện thủ tục hoàn số tiền thuế nộp thừa nếu có, hoàn thuế GTGT nếu đủ điều kiện khấu trừ tại cơ quan thuế hiện đang quản lý công ty bạn. Nếu thời điểm chuyển này không trùng với thời điểm quyết toán thuế năm thì công ty bạn không phải thực hiện thủ tục quyết toán thuế.

 

2. Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế được thực hiện tại cơ quan thuế tại nơi đặt trụ sở cũ của doanh nghiệp.

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế được quy định tại Thông tư 95/2016/TT-BTC:

– Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ như quy định trên cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp của mình. Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ theo cách thức như: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến qua mạng, nộp bằng đường bưu điện.

Riêng đối với trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để cập nhật thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế (theo mẫu số 02/ĐK-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC Hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế), ký điện tử và gửi đến Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế

Đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế bằng giấy:

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ thời Điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu theo bảng kê danh Mục hồ sơ đăng ký thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho doanh nghiệp ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử:

Sau khi nhận được thông tin thay đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo (theo mẫu 03/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư 110/2015/TT-BTC) về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận thông tin đăng ký thay đổi, bổ sung cho doanh nghiệp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Cơ quan thuế xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi

Cơ quan thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với doanh nghiệp, lập Thông báo doanh nghiệp chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/NĐ-CP, gửi 01 (một) bản cho doanh nghiệp, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến để thông báo về tình hình thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến, căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của doanh nghiệp, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý doanh nghiệp.

 

3. Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh phải làm thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh (Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh) nơi doanh nghiệp chuyển đến.

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gồm có:

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, được quy định tại Nghị định 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế); Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; Họ, tên, số CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

+ Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty

+ Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

+ Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

 

4. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh khác tỉnh làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trên địa bàn trụ sở mới của doanh nghiệp.

Nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Có thể nộp hồ sơ qua các hình thức: nộp trực tiếp, nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp nhận và xử lý hồ sơ

Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải thông báo công khai thông tin thay đổi về địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được công khai.

 

5. Hồ sơ làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế

Bao gồm: 

Biên bản họp của công ty về việc chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh;

Quyết định của công ty về việc chuyển trụ sở;

Công văn gửi cơ quan thuế về việc xin chốt thuế chuyển tỉnh theo mẫu số 08-MST;

Giấy đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

Giấy giới thiệu, văn bản ủy quyền cho người đi làm thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Số lượng hồ sơ: 5 bộ.

Nơi nộp hồ sơ: Chi cục thuế quản lý trực tiếp thuế của công ty ở địa chỉ cũ.

Thời gian giải quyết: từ 7 đến 9 ngày làm việc.

Một số lưu ý khi chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh:

- Chốt thuế tại địa chỉ cũ là bắt buộc thực hiện, nếu không thực hiện sẽ bị phạt vi phạm hành chính.

Tùy từng loại hình công ty sẽ yêu cầu bổ sung 1 số giấy tờ khác nhau:

- Đối với công ty TNHH một thành viên, doanh nghiệp tư nhân: cần Quyết định của chủ sở hữu;

- Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh: cần Quyết định của Hội đồng thành viên, Biên bản họp của Hội đồng thành viên, danh sách thành viên của công ty;

- Đối với công ty cổ phần: cần có Quyết định của Hội đồng cổ đông về việc chuyển địa điểm kinh doanh khác tỉnh, biên bản họp của Hội đồng cổ đông, danh sách những cổ đông sáng lập của công ty.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Chuyển địa chỉ công ty khác tỉnh có phải làm thủ tục quyết toán thuế hay không ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Thuế về thủ tục quyết toán thuế, gọi:  1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê