1. Có bắt buộc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can?

Theo Điều 183 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can phụ thuộc vào nhiều yếu tố và điều kiện cụ thể. Đầu tiên, việc hỏi cung bị can là một quy trình pháp lý quan trọng, diễn ra sau khi có quyết định khởi tố bị can. Quy định rõ ràng rằng việc này có thể thực hiện tại nơi tiến hành điều tra hoặc tại nơi ở của bị can. Trước khi tiến hành, Điều tra viên cần thông báo cho Kiểm sát viên và luật sư của bị can về thời gian và địa điểm của cuộc hỏi. Trong trường hợp cần thiết, Kiểm sát viên có thể tham gia vào quá trình này. Thứ hai, trước khi bắt đầu cuộc hỏi lần đầu tiên, Điều tra viên cần phải giải thích cho bị can biết rõ về quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định tại Điều 60 của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Việc này cũng phải được ghi lại trong biên bản. Nếu có nhiều bị can trong một vụ án, hỏi riêng từng người là bắt buộc và không được phép để họ tiếp xúc với nhau. Bị can cũng có thể được cho phép viết bản tự khai của mình.

Thứ ba, không được phép hỏi cung bị can vào ban đêm, trừ trường hợp không thể trì hoãn được và phải có lý do rõ ràng ghi vào biên bản. Điều này nhấn mạnh sự tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của bị can. Thứ tư, việc hỏi cung bị can bởi Kiểm sát viên xảy ra trong những tình huống như bị can kêu oan, khiếu nại về hoạt động điều tra hoặc có căn cứ xác định việc điều tra có thể vi phạm pháp luật. Trong những trường hợp như vậy, việc hỏi cung bị can phải tuân thủ theo quy định của Điều này. Thứ năm, các cơ quan pháp luật cần tuân thủ nguyên tắc không sử dụng nhục hình đối với bị can. Nếu vi phạm, họ sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Cuối cùng, nếu việc hỏi cung bị can diễn ra tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở cơ quan điều tra, cơ quan này phải ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh. Tuy nhiên, nếu cuộc hỏi diễn ra ở địa điểm khác, việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phụ thuộc vào yêu cầu của bị can hoặc của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

 

2. Hành vi bị cấm trong việc ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can?

Trong quá trình ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, có nhiều hành vi bị cấm một cách nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng và đúng luật. Điều này được quy định rõ ràng trong Điều 4 của Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BQP. Đầu tiên, việc tự ý chỉnh sửa, cắt, ghép, giả mạo, hủy trái phép, làm sai lệch, làm hư hỏng, làm thất lạc dữ liệu ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh là một hành vi cấm kịch liệt. Điều này bao gồm mọi hình thức can thiệp vào tình trạng ban đầu của dữ liệu thu thập được. Việc sao chép, phát tán, khai thác, sử dụng kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh ngoài các mục đích quy định cũng bị nghiêm cấm, nhằm ngăn chặn việc lạm dụng thông tin và đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu. Hành vi làm lộ, lọt thông tin vụ án hoặc xâm phạm đến quyền lợi của các bên liên quan cũng là một vi phạm nghiêm trọng.

Thứ hai, việc phá hủy cơ sở vật chất, cố ý làm hư hỏng hoặc sử dụng không đúng mục đích các phương tiện, thiết bị kỹ thuật sử dụng để ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh cũng là hành vi không được chấp nhận. Điều này nhấn mạnh vào việc bảo vệ cơ sở vật chất cũng như bảo tồn tính nguyên vẹn của dữ liệu thu thập được. Theo quy định của Thông tư liên tịch, những người vi phạm những quy định trên sẽ chịu trách nhiệm pháp luật tương ứng với tính chất và mức độ của vi phạm. Điều này nhấn mạnh vào sự cần thiết của việc tuân thủ pháp luật, đồng thời cũng tạo ra cơ sở pháp lý để xử lý những hành vi vi phạm đó một cách công bằng và hiệu quả.

Do đó, trong quá trình thực hiện hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh khi hỏi cung bị can, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và hạn chế mọi hành vi vi phạm là vô cùng cần thiết. Chỉ thông qua việc đảm bảo tuân thủ đúng đắn các quy định này, chúng ta mới có thể đảm bảo được tính chính xác, công bằng và minh bạch của quá trình thu thập thông tin, từ đó tạo ra các căn cứ chắc chắn và công bằng trong việc làm việc với các bên liên quan và trong quá trình tư pháp

 

3. Có bắt buộc lập biên bản khi hỏi cung bị can hay không?

Trong quá trình điều tra vụ án, việc hỏi cung bị can là một bước quan trọng không thể thiếu. Điều này được quy định rõ ràng trong Điều 184 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015. Theo quy định này, mỗi khi tiến hành hỏi cung bị can, phải thực hiện việc lập biên bản. Biên bản này không chỉ là một bản ghi chép thông tin mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm quyền lợi và công bằng cho bị can. Quy trình lập biên bản hỏi cung bị can được quy định cụ thể như sau: Trước hết, biên bản phải ghi đầy đủ lời trình bày của bị can, tức là mọi tuyên bố, giải thích hoặc khai báo của bị can phải được ghi lại một cách chính xác và đầy đủ. Đồng thời, cũng phải ghi rõ các câu hỏi mà điều tra viên hoặc cán bộ điều tra đặt ra, cùng với các câu trả lời của bị can. Quy định này nhấn mạnh việc nghiêm cấm việc điều tra viên hoặc cán bộ điều tra tự ý thêm bớt hoặc sửa đổi nội dung của lời khai của bị can, nhằm bảo đảm tính chính xác và công bằng trong quá trình lập biên bản. Sau khi hoàn thành việc hỏi cung, biên bản phải được đọc cho bị can nghe hoặc bị can có thể tự đọc. Nếu có bổ sung hoặc sửa đổi sau này, cả điều tra viên, cán bộ điều tra và bị can đều phải ký xác nhận. Đối với biên bản có nhiều trang, bị can phải ký vào từng trang để đảm bảo sự chấp nhận của mình đối với toàn bộ nội dung biên bản.

Trong trường hợp có người phiên dịch tham gia trong quá trình hỏi cung bị can, điều tra viên hoặc cán bộ điều tra phải giải thích rõ cho họ về quyền và nghĩa vụ của mình, cũng như quyền của bị can yêu cầu thay đổi người phiên dịch nếu cần thiết. Người phiên dịch cũng phải ký vào từng trang của biên bản hỏi cung để xác nhận việc họ đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách đúng đắn. Nếu trong quá trình hỏi cung bị can có sự hiện diện của người bào chữa hoặc người đại diện của bị can, thì họ cũng phải được giải thích về quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình này. Bị can cùng với người bào chữa hoặc người đại diện phải ký xác nhận đồng ý với nội dung của biên bản. Trong trường hợp người bào chữa được phỏng vấn bị can, biên bản phải ghi đầy đủ cả câu hỏi từ người bào chữa và câu trả lời của bị can để đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Nếu kiểm sát viên tham gia vào quá trình hỏi cung bị can, thì biên bản cũng phải tuân thủ quy định và được chuyển ngay cho điều tra viên để bổ sung vào hồ sơ vụ án. Tóm lại, việc lập biên bản khi hỏi cung bị can là một quy trình quan trọng, giúp bảo đảm tính minh bạch, công bằng và tuân thủ đúng quy trình pháp luật. Nhờ vào biên bản này, mọi bên liên quan đều có thể kiểm tra và xác nhận thông tin đã được ghi lại, đồng thời bảo vệ quyền lợi và công bằng cho bị can trong quá trình điều tra và xét xử.

Xem thêm >>> Vai trò của việc tổ chức ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hoạt động hỏi cung bị can?

Để đảm bảo rằng quý khách nhận được sự hỗ trợ tốt nhất và nhanh chóng, chúng tôi đã thiết lập các kênh liên lạc tiện lợi. Quý khách có thể liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi nhanh chóng và cung cấp giải pháp phù hợp để giải quyết mọi vấn đề một cách chính xác và hợp pháp.