1. Trách nhiệm khi nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung nghệ thuật nhằm mục đích thương mại

Theo quy định tại Điều 24 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ của họ không chỉ là nhận, lưu giữ thông tin mà còn bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau để bảo vệ sự an toàn, an ninh và lợi ích chung của cộng đồng.

- Trách nhiệm đầu tiên của cơ quan này là kiểm tra, đối chiếu và quyết định về việc đình chỉ lưu hành, buộc tiêu hủy bản ghi âm, ghi hình khi phát hiện vi phạm quy định tại Điều 3 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong quá trình này, họ có trách nhiệm xác định và xử lý những hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, như chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Ngoài ra, các quy định cấm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn cũng được cơ quan này đặt ra một cách rõ ràng và chi tiết. Các hành vi như xâm phạm an ninh quốc gia, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo, phân biệt chủng tộc đều bị nghiêm cấm. Đồng thời, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược cũng được xem xét và xử lý một cách nghiêm túc để tránh gây hậu quả xấu cho quan hệ đối ngoại.

Cơ quan có trách nhiệm tổ chức kho lưu giữ bản ghi âm, ghi hình trong thời hạn 24 tháng. Trong khoảng thời gian này, họ thực hiện thanh lọc và có thể thanh lý bản ghi sau khi hết thời hạn lưu giữ. Điều này nhằm đảm bảo rằng thông tin được lưu giữ là những nội dung đáng tin cậy và không vi phạm các quy định pháp luật. Ngoài ra, việc thanh lọc và thanh lý cũng giúp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, đồng thời tạo ra không gian lưu trữ cho những thông tin quan trọng khác.

 

2. Quy định về thời điểm tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại  ?

Theo quy định tại Điều 23 của Nghị định 144/2020/NĐ-CP, việc tiếp nhận và lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại được thực hiện theo một quy trình cụ thể và có sự tham gia chặt chẽ của các tổ chức và cá nhân liên quan.

- Đầu tiên, theo quy định, tổ chức và cá nhân có kế hoạch lưu hành bản ghi âm, ghi hình cần phải nộp lưu chiểu ít nhất 10 ngày trước khi chúng được phát hành cho công chúng. Thủ tục này nhằm đảm bảo rằng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có đủ thời gian để kiểm tra và đánh giá nội dung của bản ghi, đặc biệt là khi nó liên quan đến biểu diễn nghệ thuật.

- Tiếp theo, theo quy định chi tiết, tổ chức và cá nhân sẽ tiến hành gửi tờ khai nộp lưu chiểu, theo Mẫu số 12 được quy định tại Phụ lục của Nghị định này. Đồng thời, họ cần kèm theo 02 bản ghi âm, ghi hình, và có thể thực hiện việc này bằng nhiều hình thức như trực tiếp, qua bưu chính, hoặc trực tuyến đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Quá trình nộp lưu chiểu được coi là hoàn tất vào thời điểm cơ quan nhà nước tiếp nhận thông tin lưu chiểu.

- Nhấn mạnh rằng, thời điểm quan trọng trong quá trình này là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình. Điều này đồng nghĩa với việc quyết định chấp nhận và xác nhận rằng bản ghi đó đủ điều kiện để được phép lưu hành mục đích thương mại. Mặt khác, nếu có bất kỳ vấn đề nào đối với nội dung, cơ quan nhà nước sẽ có thời gian để thảo luận và yêu cầu sửa đổi trước khi cho phép lưu hành.

Tóm lại, quy định tại Điều 23 Nghị định 144/2020/NĐ-CP làm rõ ràng quy trình và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đối với việc lưu chiểu bản ghi âm, ghi hình có nội dung biểu diễn nghệ thuật nhằm mục đích thương mại. Quy định này nhấn mạnh sự quan trọng của việc kiểm soát và đảm bảo chất lượng nội dung trước khi chúng được phát hành rộng rãi, nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và duy trì ổn định trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa.

 

3. Quy định về trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nghệ thuật biểu diễn ?

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTDL) là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP. Trách nhiệm của Bộ này không chỉ là sự đơn thuần thực hiện theo quy định, mà còn bao gồm một loạt các nhiệm vụ phức tạp và quyền hạn đa dạng nhằm đảm bảo sự phát triển và quản lý hiệu quả trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Bộ VHTDL là ban hành cơ chế, chính sách, và văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Điều này bao gồm việc đưa ra các quy hoạch, chiến lược, kế hoạch và đề án nhằm định hình và hướng dẫn phát triển của ngành. Quyền này không chỉ đơn thuần là quyền hành chính, mà còn là một trách nhiệm chiến lược đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa nghệ thuật của đất nước.

- Ngoài ra, Bộ còn có trách nhiệm lớn trong việc chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức, cộng đồng nghệ sĩ và nhân dân thực hiện các văn bản quy phạm luật về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Điều này đòi hỏi sự linh hoạt và sáng tạo trong việc tạo ra các chương trình giáo dục, phổ biến và giáo dục nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức và động viên sự sáng tạo trong cộng đồng.

- Bộ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành có liên quan. Điều này bao gồm quản lý, chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực về chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Hợp tác quốc tế cũng nằm trong trách nhiệm này, đảm bảo việc giao lưu văn hóa và nghệ thuật với cộng đồng quốc tế.

- Cũng đáng chú ý, Bộ phải chủ trì và phối hợp với các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và tố cáo, đồng thời xử lý vi phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy tính minh bạch, công bằng trong quản lý, và giải quyết tranh chấp một cách công bằng và hiệu quả.

Cuối cùng, Bộ VHTDL không chỉ đơn thuần thực hiện nhiệm vụ được quy định mà còn có các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật. Điều này mở rộng phạm vi và đặt ra thách thức cho Bộ trong việc đáp ứng và thích ứng với các thách thức đa dạng và phức tạp của ngành nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ phát triển nhanh chóng và đa dạng hóa ngày nay.

Quý khách có thể tham khảo thêm bài viết sau của Luật Minh Khuê >>> Bằng chứng ghi âm nhận nợ bằng điện thoại hoặc tin nhắn có thể dùng làm căn cứ khởi kiện con nợ không?

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc các vấn đề pháp luật, chúng tôi rất mong nhận được liên hệ từ quý khách để được hỗ trợ và giải quyết một cách nhanh chóng và tốt nhất. Để thuận tiện cho việc liên lạc, quý khách có thể gọi tổng đài 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẽ tận tâm lắng nghe và cung cấp sự giúp đỡ cần thiết để giải quyết mọi vấn đề pháp lý mà quý khách đang gặp phải. Chúng tôi hiểu rằng việc hiểu rõ và tuân thủ đúng quy định pháp luật là rất quan trọng, và chúng tôi cam kết đồng hành cùng quý khách trong mọi vấn đề pháp lý. Vì vậy, hãy thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào quý khách đang gặp phải, và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ để đảm bảo quyền lợi và lợi ích của quý khách.