1. Có bổ nhiệm người từng là chuyên gia tài chính làm hòa giải viên không?

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020, điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên được quy định như sau:

Điều kiện bổ nhiệm Hòa giải viên bao gồm các yêu cầu sau đây:

Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, đặc biệt phải trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Họ cần có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, phẩm chất đạo đức tốt và là gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật. Đồng thời, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây để có thể được bổ nhiệm làm hòa giải viên: Đã từng là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên. Ngoài ra, cũng có thể là luật sư, chuyên gia hoặc những chuyên gia khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Những người này cần có kiến thức về phong tục tập quán và được công nhận uy tín trong cộng đồng dân cư.

Điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên như vậy được thiết lập nhằm đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của quá trình hòa giải. Bằng cách yêu cầu các ứng viên phải có kinh nghiệm hoặc chuyên môn trong lĩnh vực pháp lý, họ sẽ có hiểu biết sâu về quy trình và các quy định liên quan đến hòa giải. Đồng thời, yêu cầu về phẩm chất đạo đức và uy tín trong cộng đồng đảm bảo rằng hòa giải viên sẽ hoạt động một cách công bằng, trung lập và đáng tin cậy.

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 01/2023/TT-TANDTC, Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đã đưa ra các quy định về xác định chuyên gia và nhà chuyên môn khác như sau: Chuyên gia và nhà chuyên môn khác được xem là những người đã được đào tạo chuyên sâu và có kiến thức sâu rộng về một lĩnh vực cụ thể. Đồng thời, họ cũng cần có kỹ năng thực hành công việc và có kinh nghiệm thực tiễn, lý luận chuyên sâu trong lĩnh vực đó.

Ví dụ, chuyên gia tâm lý học được coi là những người có hiểu biết sâu về tâm lý con người và có khả năng phân tích, định hướng và đưa ra các giải pháp phù hợp trong các vấn đề liên quan đến tâm lý. Chuyên gia tài chính là những người có kiến thức và kinh nghiệm về tài chính, có khả năng phân tích và đưa ra các phương án tài chính hiệu quả. Chuyên gia sở hữu trí tuệ là những người nắm vững các quy định pháp lý liên quan đến sở hữu trí tuệ và có khả năng cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của pháp luật, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam đã là chuyên gia tài chính có thể được bổ nhiệm làm Hòa giải viên khi đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định. Điều này cho thấy việc bổ nhiệm hòa giải viên không chỉ dựa trên quyền hạn và trách nhiệm của công dân, mà còn dựa trên khả năng chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tài chính.

Để trở thành một Hòa giải viên, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam đã là chuyên gia tài chính phải đáp ứng các tiêu chuẩn quy định bởi pháp luật. Đầu tiên, họ phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng trong lĩnh vực tài chính, với hiểu biết rõ về các quy định, quy tắc và phương pháp áp dụng trong ngành này. Họ cần có khả năng phân tích, đánh giá và đưa ra những giải pháp hợp lý và hiệu quả trong các vấn đề tài chính phức tạp.

Ngoài ra, công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam đã là chuyên gia tài chính cần có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực này. Kinh nghiệm thực tiễn sẽ giúp họ áp dụng kiến thức lý thuyết vào thực tế, từ đó đưa ra những phân tích và đánh giá chính xác về các vấn đề tài chính. Đồng thời, kinh nghiệm thực tiễn cũng giúp họ hiểu rõ hơn về những khía cạnh thực tế và thách thức mà các bên liên quan gặp phải trong quá trình giải quyết tranh chấp tài chính.

Việc bổ nhiệm công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam đã là chuyên gia tài chính làm Hòa giải viên khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định pháp luật mang lại nhiều lợi ích. Đầu tiên, nhờ vào kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn, họ có thể đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy trong các quyết định và phân tích tài chính. Thứ hai, sự hiểu biết sâu rộng về tài chính giúp họ tư vấn và hỗ trợ các bên liên quan trong việc tìm ra những giải pháp hợp lý và công bằng nhằm giải quyết tranh chấp. Cuối cùng, việc bổ nhiệm những người đã là chuyên gia tài chính làm Hòa giải viên cũng tạo sự tin tưởng và đáng tin cậy trong quá trình hòa giải, góp phần xây dựng một môi trường hòa bình và công bằng trong xã hội.

 

2. Cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để Chuyên gia tài chính được bổ nhiệm làm hòa giải viên?

Theo Điều 10, Khoản 1 của Luật Hòa giải, quy định về điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên tại Tòa án năm 2020 có các điều sau:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây để được bổ nhiệm làm Hòa giải viên:

+ Đã từng là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; hoặc là luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; đồng thời phải có hiểu biết về phong tục tập quán và được công nhận uy tín trong cộng đồng dân cư.

+ Phải có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc hòa giải và đối thoại.

+ Phải có sức khỏe bảo đảm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

+ Phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp. Tuy ngoại lệ, những người đã từng là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên không cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và đối thoại. 

Theo quy định hiện hành, để được bổ nhiệm làm hòa giải viên tại Việt Nam, người từng là chuyên gia tài chính phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

- Thứ nhất, người đó phải là công dân Việt Nam, thường trú tại đất nước và sẵn lòng trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp, cũng như có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và phẩm chất đạo đức tốt, luôn là gương mẫu trong việc tuân thủ pháp luật.

- Thứ hai, người này cần có kinh nghiệm và kỹ năng trong việc hòa giải và đối thoại. Điều này đảm bảo rằng họ đã tích lũy được kiến thức và hiểu biết sâu sắc về quy trình hòa giải và có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình đối thoại giữa các bên.

- Thứ ba, người đó phải có sức khỏe bảo đảm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều này đảm bảo rằng họ có thể đảm nhận trách nhiệm và hoạt động hiệu quả trong quá trình giải quyết các vụ việc hòa giải.

- Thứ tư, người này cần có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp. Chứng chỉ này là một xác nhận về việc họ đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên sâu về hòa giải và đối thoại và có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Những điều kiện trên đã được thiết lập để đảm bảo rằng hòa giải viên có đủ khả năng và chuyên môn để giải quyết các tranh chấp một cách công bằng và bảo đảm quyền lợi của các bên liên quan. Việc yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải và đối thoại là một bước cần thiết để đảm bảo chất lượng và đáng tin cậy của quá trình hòa giải tại Việt Nam.

 

3. Những loại giấy tờ có trong hồ sơ bổ nhiệm hòa giải viên đối với người từng là chuyên gia tài chính bao gồm?

Quy định về hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án theo khoản 2 Điều 11 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 được xác định như sau:

- Đầu tiên, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên phải bao gồm đơn đề nghị bổ nhiệm. Đơn này chứa thông tin về người được đề nghị bổ nhiệm, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa chỉ liên lạc và các thông tin liên quan khác.

- Tiếp theo, hồ sơ phải đi kèm với sơ yếu lý lịch và Phiếu lý lịch tư pháp của người được đề nghị bổ nhiệm. Sơ yếu lý lịch bao gồm các thông tin cá nhân, học vấn, kinh nghiệm làm việc, thành tích và các thông tin khác có liên quan. Phiếu lý lịch tư pháp là một văn bản chứng nhận về quá trình pháp lý của người đó, bao gồm thông tin về các vụ án liên quan đến họ.

- Người được đề nghị bổ nhiệm cần cung cấp giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng họ có sức khỏe đủ để hoàn thành nhiệm vụ hòa giải và đối thoại.

- Hồ sơ cũng phải đi kèm với giấy tờ chứng minh rằng người đề nghị bổ nhiệm đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại. Điều này đảm bảo rằng người được bổ nhiệm là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam, trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, và có phẩm chất đạo đức tốt.

- Cuối cùng, hồ sơ phải bao gồm chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 của Luật Hòa giải, đối thoại. Chứng chỉ này là một xác nhận rằng người được đề nghị bổ nhiệm đã hoàn thành chương trình đào tạo về hòa giải và đối thoại, và có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Qua việc yêu cầu hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Hòa giải viên có đầy đủ thông tin và chứng chỉ xác nhận, quy định này đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình bổ nhiệm Hòa giải viên tại Tòa án, từ đó đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình hòa giải và đối thoại trong hệ thống pháp luật của nước ta.

Xem thêm >> Sự khác nhau giữa Báo cáo tài chính B01a-DNN và B01b-DNN theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Nếu như các bạn còn có những nội dung vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ