1. Đối tượng thực hiện chính sách xã hội hoá

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 69/2008/NĐ-CP quy định về lĩnh vực xã hội hóa bao gồm các lĩnh vực sau: Giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp.

Đối tượng thực hiện xã hội hóa được quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 69/2008/NĐ-CP, bao gồm các đối tượng sau:

- Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong các lĩnh vực xã hội hóa;

- Các tổ chức, cá nhân hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết hoặc thành lập các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa có đủ điều kiện hoạt động theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các cơ sở sự nghiệp công lập thực hiện góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật thành lập các cơ sở hạch toán độc lập hoặc doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực xã hội hóa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có bắt buộc công khai tình hình tài chính không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Nghị định 69/2008/NĐ-CP được hướng dẫn bởi Mục XII Thông tư 135/2008/TT-BTC quy định về trách nhiệm của cơ sở thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa như sau:

- Các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan thuế khi hoạt động. Định kỳ hàng quý và hàng năm lập báo cáo hoạt động nghiệp vụ chuyên môn gửi cơ quan quản lý ngành (cơ quan cấp phép hoạt động). Báo cáo hoạt động tài chính gửi cơ quan quản lý ngành và cơ quan tài chính cùng cấp.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa phải tuân thủ theo điều lệ hoạt động, bảo đảm các điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, nhân lực, cơ sở vật chất theo quy định của pháp luật để cung cấp cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ đạt yêu cầu, tiêu chuẩn về nội dung và chất lượng.

-  Hàng năm, các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải thực hiện công khai hoạt động của cơ sở và công khai tình hình hoạt động tài chính. Hội đồng Quản trị (hay Hội đồng trường) hoặc Thủ trưởng (đối với cơ sở không có Hội đồng quản trị) cơ sở thực hiện xã hội hóa thực hiện công khai theo điều lệ hoạt động của cơ sở ngoài công lập. Đặc biệt cần công khai các nội dung sau:

+ Công khai mức thu phí, lệ phí.

+ Công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở thực hiện xã hội hóa.

+ Công khai các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa do tổ chức, cá nhân thành lập phải đăng ký nội dung hoạt động chuyên môn với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ở địa phương và hoạt động theo quy định của pháp luật. Đăng ký hoạt động với cơ quan thuế để làm căn cứ ưu đãi hoặc tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê; thực hiện kiểm toán hàng năm và công khai kết quả kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Như vậy, một trong những trách nhiệm của cơ sở thực hiện xã hội hóa là phải thực hiện công khai hoạt động của cơ sở và công khai tình hình hoạt động tài chính định kỳ hàng năm.

Trách nhiệm công khai thuộc về Hội đồng Quản trị (hay Hội đồng trường) hoặc Thủ trưởng (đối với cơ sở không có Hội đồng quản trị).

Nội dung công khai được thực hiện công khai theo điều lệ hoạt động của cơ sở ngoài công lập. Đặc biệt cần công khai các nội dung sau:

- Công khai mức thu phí, lệ phí.

- Công khai mức hỗ trợ và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ cho cơ sở thực hiện xã hội hóa.

- Công khai các khoản đóng góp cho ngân sách nhà nước của cơ sở thực hiện xã hội hóa.

3. Công khai tài chính là phương tiện để người dân giám sát việc chi tiêu ngân sách hiệu quả

Hội nghị sơ kết thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) và đánh giá dự thảo Quy chế công khai tài chính đã thu hút sự chú ý lớn từ dư luận và nhận được nhiều ý kiến tham gia tích cực. Trong bối cảnh ngân sách eo hẹp của một đất nước nghèo, việc phân bổ và chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm luôn là mối quan tâm hàng đầu.

Công khai tài chính nhằm phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc giám sát quản lý và sử dụng vốn, tài sản Nhà nước, đồng thời ngăn chặn các hành vi vi phạm và đảm bảo sử dụng ngân sách có hiệu quả, tiết kiệm và chống tham nhũng. Việc sửa đổi Quy chế Công khai tài chính nhằm tăng cường hiệu quả và phù hợp với yêu cầu mới, tập trung vào việc công khai đối với các cấp NS, các đơn vị dự toán, cũng như bổ sung các nội dung mới như công khai tình hình góp vốn và hiệu quả vốn góp của Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước và tổ chức, cơ quan.

Một trong những mục tiêu quan trọng của việc công khai tài chính là thúc đẩy tiết kiệm, chống lãng phí. Quy chế sửa đổi lần này đặt nặng việc thực hiện đúng các quy định về công khai tài chính và đưa ra biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với các vi phạm, từ kỷ luật đến xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Để đảm bảo thông tin về tài chính - ngân sách được đến với cộng đồng một cách hiệu quả, Dự thảo cũng bổ sung thêm hình thức công khai trên trang thông tin điện tử cấp Trung ương và địa phương. Thời gian công khai ngân sách hàng năm cũng được quy định rõ, đảm bảo tính kịp thời và minh bạch.

4. Một số nguyên tắc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hoá

Việc thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo nguyên tắc sau:

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập, cấp phép hoạt động phải đảm bảo theo quy hoạch và đáp ứng các điều kiện được hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá được quy định tại mục II của Thông tư 135/2008/TT-BTC.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa hoạt động theo nguyên tắc tự đảm bảo kinh phí.

- Nhà nước, xã hội coi trọng và đối xử bình đẳng trong hoạt động cũng như đối với các sản phẩm và dịch vụ của cơ sở thực hiện xã hội hóa như cơ sở công lập. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa được tham gia các dịch vụ công do nhà nước tài trợ, đặt hàng; tham gia đấu thầu nhận các hợp đồng, dự án sử dụng nguồn vốn trong và ngoài nước phù hợp với chức năng nhiệm vụ hoạt động theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở thực hiện xã hội hóa được liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật, nhằm huy động vốn, nhân lực và công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ.

- Tài sản của cơ sở thực hiện xã hội hóa bao gồm tài sản của cá nhân, tập thể, tài sản của các cơ sở sự nghiệp công lập tham gia góp vốn khi thành lập và phần tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động; trong đó tài sản được hiến, tặng hoặc viện trợ không hoàn lại trong quá trình hoạt động của cơ sở thực hiện xã hội hóa không được chia cho cá nhân, chỉ sử dụng chung cho lợi ích của cơ sở và cộng đồng.

- Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa ngừng hoạt động, phải giải thể thì thực hiện trình tự, thủ tục giải thể, xử lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp.

Xem thêm: Uỷ ban nhân dân được lựa chọn hình thức công khai thông tin như thế nào

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Cơ sở thực hiện xã hội hóa có bắt buộc công khai tình hình tài chính? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!