1. Các văn bản về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

Dưới đây là một tóm tắt chi tiết về những chính sách và cơ chế đặc thù mới nhất để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh:

- Nghị quyết 98/2023/QH15, được ban hành vào ngày 24/6/2023, đã đưa ra những cơ chế và chính sách đặc thù nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này bao gồm các biện pháp thí điểm nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.

- Nghị định 07/2024/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/01/2024, chi tiết hóa quy trình bầu, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức tại cấp xã, thị trấn và phường trong Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này nhằm tối ưu hóa nhân sự, đảm bảo chất lượng và hiệu suất làm việc của cán bộ, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thành phố.

Nghị định 11/2024/NĐ-CP, ngày 02/02/2024, đã ban hành những quy định mới về lãi suất vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán và quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT tại Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư mà còn thúc đẩy sự hấp dẫn và bền vững của môi trường kinh doanh trong khu vực. Đặc biệt, nghị định còn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường động lực cho doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các hoạt động kinh tế. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường đầu tư tích cực mà còn góp phần vào sự phồn thịnh của nền kinh tế địa phương.

- Cùng với đó, Quyết định 20/2023/QĐ-TTg, ngày 10/8/2023, đưa ra những hướng dẫn chi tiết về thí điểm phân cấp và trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, đô thị, và hạ tầng kỹ thuật. Điều này nhằm mục tiêu tối ưu hóa quy hoạch, thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của Thành phố Hồ Chí Minh mà vẫn giữ được sự cân nhắc và bền vững trong quản lý đô thị. Những động thái này tạo ra một cơ sở hạ tầng chắc chắn và một môi trường kinh doanh tích cực, đồng thời hỗ trợ quá trình phát triển bền vững và đồng đều của Thành phố Hồ Chí Minh.

Những biện pháp này đồng lòng hướng đến việc xây dựng một môi trường kinh doanh và cộng đồng thuận lợi, cũng như tăng cường năng lực quản lý cán bộ để đáp ứng những thách thức đa dạng của sự phát triển đô thị hiện đại. Đây là những bước quan trọng để Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mạch lạc trên con đường phồn thịnh và bền vững.

 

2. Trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

* Chính phủ, như một cơ quan quan trọng của đất nước, đang chịu trách nhiệm đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy và đảm bảo sự thực hiện hiệu quả của Nghị quyết 98/2023/QH15. Để thể hiện cam kết này, Chính phủ đã đưa ra một loạt các nhiệm vụ và trách nhiệm quan trọng:

- Trước hết, Chính phủ sẽ tiến hành ban hành Nghị định hướng dẫn chi tiết các quy định tại điểm d, khoản 5 Điều 4, điểm a, điểm b khoản 1 Điều 8 và khoản 3 Điều 9 của Nghị quyết 98/2023/QH15. Điều này nhằm đảm bảo rõ ràng và hiệu quả trong việc thực hiện các chính sách và cơ chế đặc thù phát triển cho Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, sẽ tự chủ tổ chức thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15. Đồng thời, Chính phủ sẽ thực hiện sơ kết sau 03 năm triển khai Nghị quyết, báo cáo tới Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2026. Ngoài ra, Chính phủ cũng cam kết tổng kết quá trình thực hiện Nghị quyết và báo cáo tới Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2028, đặt ra những tiêu chí cụ thể để đánh giá và nâng cao hiệu suất thực hiện chính sách.

- Chính phủ đã đề xuất và chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường phối hợp với Thành phố để cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu là giảm thiểu thời gian xử lý các vấn đề chưa phân cấp, đồng thời tăng cường quyền lực và trách nhiệm của Thành phố trong quá trình quản lý địa phương. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, đồng thời thúc đẩy sự linh hoạt và nhanh chóng trong quá trình ra quyết định.

- Ngoài ra, Chính phủ đang tích cực ban hành các cơ chế và chính sách mới, đồng thời điều chỉnh và bổ sung quy định để đảm bảo phù hợp với thực tế quản lý và phát triển của Thành phố. Việc mở rộng quyền lực cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, so với các quy định hiện hành, là một bước quan trọng để tăng cường khả năng phân cấp và ủy quyền, giúp Thành phố tự chủ và đáp ứng linh hoạt hơn với các thách thức cụ thể trong quá trình quản lý và phát triển.

* Thủ tướng Chính phủ đang đảm nhiệm một trách nhiệm quan trọng về việc định rõ các quy định liên quan đến phân cấp, trình tự và thủ tục điều chỉnh cục bộ các quy hoạch chung, bao gồm cả quy hoạch xây dựng khu chức năng, đô thị và hạ tầng kỹ thuật chuyên ngành. Điều này là một bước quan trọng để tối ưu hóa quy hoạch đô thị, đồng thời đáp ứng linh hoạt với sự phát triển nhanh chóng của đất nước.

- Thủ tướng không chỉ giữ trách nhiệm về việc đề xuất mà còn phải định rõ quy trình phân cấp, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Quy định chi tiết này không chỉ giúp tạo ra một hệ thống quy hoạch linh hoạt, phản ánh đúng nhu cầu và định hình của cộng đồng, mà còn đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của các kế hoạch đô thị.

- Trách nhiệm của Thủ tướng không chỉ dừng lại ở việc ban hành quy định mà còn liên quan đến việc định rõ thủ tục cụ thể. Điều này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố địa phương và quốc gia để đảm bảo rằng mọi quyết định điều chỉnh cục bộ đều đáp ứng đúng nhu cầu và mục tiêu của cả cộng đồng và quốc gia.

- Thủ tướng Chính phủ thông qua trách nhiệm này không chỉ đang thúc đẩy sự phát triển bền vững mà còn là biểu hiện rõ ràng về cam kết đối với quản lý đô thị hiện đại và nhận thức về tầm quan trọng của việc tạo ra môi trường sống và làm việc tích cực cho cộng đồng.

 

3. Trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố

* Hội đồng nhân dân Thành phố, với trách nhiệm lớn lao và quan trọng, đang tích cực thực hiện một loạt các nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự phồn thịnh và phát triển bền vững của cộng đồng. 

- Thứ nhất, Hội đồng nhân dân Thành phố đang chịu trách nhiệm ban hành các quy định chi tiết liên quan đến hỗ trợ và khuyến khích phát triển. Điều này bao gồm việc xây dựng tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ, cũng như quy mô và danh mục các dự án quan trọng. Ngoài ra, Hội đồng cũng tham gia đặt ra các quy định về phí và lệ phí, cùng với đối tượng, điều kiện, thủ tục, và mức hỗ trợ cho các dự án tại các khoản quan trọng của Nghị quyết 98/2023/QH15.

- Thứ hai, Hội đồng nhân dân Thành phố đang thực hiện nhiệm vụ giám sát chặt chẽ đối với việc thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 theo quy định của pháp luật. Sự giám sát này không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình triển khai chính sách mà còn đảm bảo hiệu suất và hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích. Điều này là quan trọng để đảm bảo rằng các lợi ích từ chính sách đến đúng đối tượng và đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện của Thành phố.

* Ủy ban nhân dân Thành phố, như một tổ chức quan trọng, đang chịu trách nhiệm vô cùng quan trọng với những nhiệm vụ và cam kết nhằm đảm bảo sự phồn thịnh và phát triển bền vững. 

- Đầu tiên, Ủy ban nhân dân Thành phố đang tiến hành việc ban hành các tiêu chuẩn, quy chế, trình tự, và thủ tục liên quan đến giá đất và thông tin dự án. Cụ thể, điều này bao gồm việc xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất, chi tiết về mẫu công bố thông tin dự án để thu hút nhà đầu tư chiến lược, và các quy định chi tiết khác tại các điểm quan trọng của Nghị quyết 98/2023/QH15. Việc thực hiện này không chỉ đảm bảo tính công bằng và minh bạch mà còn tạo ra một môi trường đầu tư tích cực và thuận lợi cho sự phát triển đô thị.

- Ủy ban nhân dân Thành phố cũng đảm nhiệm nhiệm vụ của mình bằng cách thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 98/2023/QH15. Điều này bao gồm bảo đảm rằng mọi hoạt động được thực hiện công khai, minh bạch và tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật. Sự hiệu quả và tính chính xác trong việc thực hiện những nhiệm vụ này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng sự tin tưởng của cộng đồng và nhà đầu tư.

- Trước những thách thức và yêu cầu cấp thiết trong việc thu hút nhà đầu tư chiến lược, Ủy ban nhân dân Thành phố đã chủ động đối mặt với những vấn đề chưa được quy định trong luật và Nghị quyết của Quốc hội. Điều này nhằm mục tiêu đáp ứng nhanh chóng và linh hoạt những yêu cầu đặc biệt trong việc huy động nguồn lực nội và ngoại đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

- Ủy ban nhân dân Thành phố đã thiết lập một cơ chế thông báo đặc biệt: khi gặp những vấn đề không được phủ sóng bởi các quy định hiện hành, đồng thời làm chậm trễ tiến độ đầu tư, Ủy ban nhân dân sẽ tự chủ báo cáo Chính phủ để trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định. Trong thời gian giữa hai kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tham gia xem xét, quyết định và báo cáo tới Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

- Để đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả, quy trình xây dựng và ban hành văn bản cụ thể hóa chính sách sẽ được thực hiện theo trình tự và thủ tục được rút ngắn. Điều này nhằm tối ưu hóa quá trình ra quyết định, giảm thiểu thời gian và tăng tính minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách. Đồng thời, sự chủ động và linh hoạt trong quyết định này sẽ giúp Thành phố nhanh chóng thích ứng và đáp ứng những cơ hội và thách thức mới trong quá trình phát triển.

* Quốc hội, với sự đại diện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố và đại biểu Quốc hội, đang tích cực thực hiện nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc giám sát thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15, nhằm đảm bảo sự hiệu quả và minh bạch trong quá trình thực hiện chính sách đặc thù phát triển Thành phố.

- Mỗi tổ chức và cơ quan trong hệ thống chính trị đều đang đóng góp tích cực, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, để thực hiện giám sát chặt chẽ đối với việc triển khai Nghị quyết. Quốc hội và các tổ chức liên quan không chỉ giữ vai trò chủ chốt trong việc đặt ra các tiêu chí, chuẩn mực và kịch bản thực hiện, mà còn đảm bảo rằng mọi hoạt động được diễn ra theo quy trình và tiêu chuẩn cao nhất.

- Sự hợp tác chặt chẽ giữa các tổ chức này không chỉ là biểu hiện của tính hiệp nhất trong chính trị mà còn là động lực mạnh mẽ đằng sau sự thành công của Nghị quyết 98/2023/QH15. Điều này giúp xây dựng một cơ sở hạ tầng giám sát mạnh mẽ, nắm bắt mọi khía cạnh của quá trình triển khai, từ quy hoạch đến thực hiện chiến lược đầu tư, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự đổi mới và phát triển bền vững của Thành phố.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chuẩn hộ nghệo, hộ cận nghèo tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.