Sau đó, tôi chốt sổ. Từ tháng 9/2014 đến thang 3/2015 - tổng thời gian bảo hiểm thất nghiệp là 7 tháng. Tôi sanh con ngày 1/2/2015 nên tôi không được hưởng trợ cấp thai sản vì mới đóng 5 tháng. Vậy tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp, vì tôi tham gia thất nghiệp lần trước chưa hưởng. Theo tôi được biết, BHTN lần trước chưa hưởng sẽ được cộng dồn lần sau, vậy tôi có đủ điều kiện để hưởng BHTN không ?

Xin tư vấn rõ giùm tôi, chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của Công ty luật Minh Khuê,

Có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp từ lần trước chưa nhận hay không?

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, gọi: 1900.6162

Trả lời:
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Về điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Điều 49 Luật Việc làm năm 2013 quy định:

"Điều 49. Điều kiện hưởng 

Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Như vậy, trong trường hợp bạn nghỉ sinh đồng thời chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thai sản. Còn nếu bạn chỉ nghỉ sinh mà không chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn không được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp.

Còn về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, bạn sẽ được cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm và bạn sẽ được hưởng khi bạn có các điều kiện pháp luật quy định

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê