1. Quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh sâu răng có bị cấm không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 của Luật Quảng cáo năm 2012, các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm quảng cáo bao gồm: Thuốc lá, Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên, Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dành cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo; Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc; Các sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục; Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực; Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế. Điều này giúp đảm bảo người tiêu dùng nhận được thông tin chính xác và đầy đủ về dịch vụ y tế mà họ có thể sử dụng, đồng thời cũng là cách để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức trong lĩnh vực y tế.

Các quy định này được thiết lập để bảo vệ sức khỏe, an toàn và quyền lợi của người tiêu dùng, cũng như để đảm bảo tính đạo đức và phù hợp với giá trị văn hóa của xã hội. Có thể thấy, danh sách này không đề cập đến dịch vụ khám, chữa bệnh sâu răng.

Do đó, việc quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh sâu răng không bị cấm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và đúng đắn trong quảng cáo, cần tuân thủ một số quy định pháp luật liên quan đến quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Cụ thể, như đã thảo luận trước đó, quảng cáo này cần bao gồm các thông tin như tên và địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cũng như phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính được ghi rõ trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép. Điều này giúp đảm bảo người tiêu dùng nhận được thông tin chính xác và đầy đủ về dịch vụ y tế mà họ có thể sử dụng, đồng thời cũng là cách để đảm bảo tính chuyên nghiệp và đạo đức trong lĩnh vực y tế.

 

2. Quy định pháp luật về quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh sâu răng thế nào ?

Dựa trên quy định của Điều 9 trong Nghị định 181/2013/NĐ-CP về chi tiết thi hành một số điều của luật quảng cáo về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, các điểm sau đây được áp dụng:

- Nội dung của quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần phải tuân thủ các điều kiện như sau: Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Cần tuân thủ các điều kiện được quy định trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Quảng cáo phải phản ánh đúng về phạm vi hoạt động chuyên môn mà cơ sở đó được cấp phép thực hiện. Đối với các chuyên gia thực hiện khám bệnh, chữa bệnh: Cần có Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Nội dung quảng cáo phải phản ánh đúng về chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia đó. Việc tuân thủ các điều kiện này là rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác, đúng đắn và an toàn trong quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cũng như bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Điều này giúp người tiêu dùng nhận được thông tin đúng đắn và tin cậy về các dịch vụ y tế, từ đó họ có thể đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ một cách có kiến thức và chín chắn nhất.

- Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cần bao gồm các thông tin sau: Tên và địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép hoạt động: Thông tin này giúp người tiêu dùng xác định vị trí và địa chỉ của cơ sở y tế, từ đó họ có thể tiếp cận và sử dụng dịch vụ một cách thuận tiện. Phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính được ghi rõ trong Giấy phép hoạt động hoặc Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền về y tế cấp phép: Điều này đảm bảo rằng người tiêu dùng nhận được thông tin chính xác về phạm vi chuyên môn của cơ sở y tế, từ đó họ có thể đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ một cách có kiến thức. Qua việc đảm bảo cung cấp đủ thông tin và đúng đắn trong quảng cáo, chúng ta bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực y tế. Điều này giúp xây dựng lòng tin và uy tín trong cộng đồng y tế và làm tăng sức hút của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người tiêu dùng.

Như vậy, để quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh sâu răng hoặc bất kỳ dịch vụ y tế nào, cần phải tuân thủ các quy định cụ thể của pháp luật về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như đã được mô tả trước đó. Cụ thể, quảng cáo cần bao gồm thông tin về tên và địa chỉ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép hoạt động, cũng như phạm vi hoạt động chuyên môn kỹ thuật chính đã được cấp phép. Bằng cách tuân thủ các quy định này, không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ, mà còn giúp duy trì tính chuyên nghiệp và đạo đức trong ngành y tế. Điều này quan trọng để tạo dựng lòng tin và uy tín cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, và giúp người tiêu dùng có quyết định sử dụng dịch vụ y tế một cách tự tin và an tâm.

 

3. Xử phạt về vi phạm quảng cáo dịch vụ khám, chữa bệnh sâu răng

Theo quy định của Điều 56 trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, việc quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh sâu răng của bà bạn có thể bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu quảng cáo không đầy đủ nội dung về phạm vi hoạt động chuyên môn như đã ghi trong Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu quảng cáo liên quan đến việc chẩn đoán, lựa chọn giới tính phôi, thai nhi hoặc việc hiến, nhận bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại.

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Việc áp dụng các biện pháp xử phạt nhằm đảm bảo tính chính xác, đúng đắn và an toàn trong quảng cáo dịch vụ y tế, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và duy trì tính chuyên nghiệp trong ngành y tế là rất quan trọng. Do đó, nếu quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh sâu răng vi phạm các quy định về quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, có thể sẽ bị xử phạt với số tiền lên đến 40.000.000 đồng đối với cá nhân và có thể lên đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức, theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 của Điều 5 trong Nghị định 38/2021/NĐ-CP. Điều này nhấn mạnh sự nghiêm túc trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về quảng cáo y tế và hướng tới một môi trường quảng cáo y tế lành mạnh, minh bạch và chuyên nghiệp.

Ngoài việc áp dụng các biện pháp phạt tiền, cơ quan có thẩm quyền cũng có thể áp dụng các biện pháp phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng. Đồng thời, họ cũng có thể yêu cầu tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu hồi sản phẩm in, tạp chí chứa quảng cáo như một biện pháp khắc phục hậu quả của việc vi phạm. Việc áp dụng các biện pháp trên phụ thuộc vào cơ quan có thẩm quyền quyết định và đánh giá mức độ vi phạm của cá nhân hoặc tổ chức. Điều này giúp đảm bảo tính pháp lý và đạo đức trong quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trong hoạt động quảng cáo y tế.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết Quảng cáo dịch vụ khám chữa bệnh trên xe bus có thể đặt ở mặt nào?. Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!