1. Cơ sở pháp lý

- Công văn 5749/CT-TNCN của cục thuế TP Hà Nội ngày 05/02/2018 hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2017

2. Nội dung tư vấn:

Khoản 3 Mục III công văn 5749/CT-TNCN hướng dẫn:

"Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà.... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế."

Như vậy, trường hợp công ty đã thực hiện quyết toán thay cho cá nhân nếu cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế, thì công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân và ghi rõ công ty đã quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân theo hướng dẫn nêu trên.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập trên trang web của Luật Minh Khuê. Nếu có thắc mắc hay cần hỗ trợ tư vấn pháp luật từ các Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 1900.6162  để được hỗ trợ hiệu quả và tối ưu nhất.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn luật thuế - Công ty luật MInh Khuê