1. Dự án đầu tư có được phép chia tách hay không ?

Theo quy định của Điều 50 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, nhà đầu tư được cấp quyền điều chỉnh dự án đầu tư theo một số hình thức nhất định như chia, tách và sáp nhập dự án. Cụ thể, điều này có thể thể hiện qua việc chia hoặc tách dự án đang được thực hiện thành hai hoặc nhiều dự án khác nhau. Điều này đặc biệt quan trọng khi nhà đầu tư cảm thấy rằng việc tách dự án sẽ giúp tối ưu hóa quản lý hoặc tăng tính khả thi của dự án.

Một khía cạnh khác của việc điều chỉnh này là sáp nhập một hoặc nhiều dự án đầu tư thành một dự án duy nhất. Điều này có thể xảy ra khi nhà đầu tư nhận thấy rằng việc hợp nhất các dự án có thể mang lại hiệu quả kinh tế hoặc quản lý cao hơn.

Tuy nhiên, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư phải tuân thủ một số điều kiện quan trọng. Trước hết, việc này phải tuân thủ các quy định về sử dụng đất theo luật đất đai và các điều kiện đầu tư kinh doanh, nếu có. Điều này nhấn mạnh rằng bất kỳ thay đổi nào đối với việc sử dụng đất hoặc mục đích sử dụng đất phải được thực hiện hợp pháp và có sự đồng thuận của cơ quan chức năng.

Thứ hai, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư không được phép thay đổi các điều kiện đã được xác định trong Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi việc điều chỉnh này được thực hiện. Điều này nhấn mạnh rằng các cam kết đã được đưa ra trước đó phải được duy trì và không được thay đổi mà không có sự đồng thuận của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Các quy định này đều nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và đồng nhất trong quá trình điều chỉnh dự án đầu tư. Bằng cách này, các nhà đầu tư có thể tự tin trong việc thực hiện các điều chỉnh này mà không gặp phải các rủi ro pháp lý hoặc hành vi vi phạm quy định của pháp luật. Đồng thời, các quy định này cũng giúp bảo vệ lợi ích của các bên liên quan, đặc biệt là cộng đồng và môi trường, tránh các hậu quả tiêu cực có thể phát sinh từ việc thay đổi cục bộ hoặc không kiểm soát được đối với dự án đầu tư.

2. Điều kiện để tách dự án đầu tư được quy định ra sao ?

Trong bối cảnh phát triển kinh tế hiện nay, việc điều chỉnh dự án đầu tư thông qua các hình thức chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đang trở thành một xu hướng phổ biến trong giới nhà đầu tư. Điều này được quy định rõ ràng trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP, đặc biệt là trong khoản 2 của Điều 50, nơi đề cập đến các điều kiện cần tuân thủ khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư theo hình thức này.

Đầu tiên, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư phải tuân thủ các điều kiện về sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư phải đảm bảo rằng việc thực hiện chia, tách, sáp nhập không vi phạm các quy định về sử dụng đất, không gây ra tình trạng sử dụng đất không hiệu quả hoặc không tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Điều này giúp đảm bảo rằng việc thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư không ảnh hưởng đến nguồn lực đất đai của địa phương và không gây ra các tranh chấp pháp lý về sử dụng đất.

Thứ hai, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư cũng cần phải tuân thủ các điều kiện đầu tư kinh doanh, nếu có. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các dự án có tính chất kinh doanh, nơi mà việc thay đổi cấu trúc tổ chức, quy mô hoặc mục tiêu kinh doanh có thể ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của dự án. Đảm bảo rằng việc chia, tách, sáp nhập dự án không làm suy giảm khả năng sinh lời hay cạnh tranh của dự án trên thị trường là một yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư và cả cộng đồng kinh doanh nói chung.

Cuối cùng, việc điều chỉnh dự án đầu tư cũng cần phải tuân thủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật. Điều này bao gồm các điều kiện về môi trường, an toàn lao động, và các quy định khác liên quan đến việc thực hiện dự án. Việc đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật sẽ giúp đảm bảo rằng việc điều chỉnh dự án đầu tư được thực hiện một cách hợp pháp và bền vững, không gây ra các rủi ro pháp lý hay môi trường.

Trong tất cả các trường hợp, việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư không được phép thay đổi các điều kiện của nhà đầu tư tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc này. Điều này nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, đồng thời giữ vững tính minh bạch và ổn định của quyết định đầu tư từ phía cơ quan quản lý. Điều này cũng giúp tránh được tình trạng lạm dụng quyền lợi của nhà đầu tư để thay đổi các điều kiện của dự án sau khi đã được phê duyệt.

Tổng kết lại, việc điều chỉnh dự án đầu tư thông qua các hình thức chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư là một quy trình phức tạp, đòi hỏi sự cân nhắc và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Chỉ khi các điều kiện về sử dụng đất, điều kiện đầu tư kinh doanh và các điều kiện khác được đảm bảo đầy đủ, việc điều chỉnh này mới có thể mang lại hiệu quả kinh tế và pháp lý nhất định cho cả nhà đầu tư và cộng đồng.

3. Quy định như thế nào về thực hiện thủ tục chia tách dự án đầu tư ?

Theo quy định tại khoản 3 của Điều 50 trong Nghị định 31/2021/NĐ-CP, các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chỉnh dự án đầu tư được quy định một cách cụ thể và chi tiết để đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý và thực hiện các dự án đầu tư. Trong trường hợp chia tách dự án đầu tư, các bước thực hiện bao gồm:

Đầu tiên, nhà đầu tư cần nộp đủ 08 bộ hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc 04 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư tương ứng với thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Trong số các tài liệu cần kèm theo trong hồ sơ, có văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư, báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm chia, tách, sáp nhập, quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án, cùng các giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý của nhà đầu tư và các quyết định đã được ban hành liên quan đến dự án.

Tiếp theo, cơ quan quy định tại khoản này sẽ tiến hành xem xét điều kiện tách dự án đầu tư theo quy định tại khoản 2 của Điều 50 để thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo các quy định tương ứng tại các Điều 44, 45 và 46 của Nghị định. Nếu điều kiện được đáp ứng, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư sẽ được ban hành và gửi cho cơ quan đăng ký đầu tư và nhà đầu tư.

Trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều 41 Luật Đầu tư, nhà đầu tư sẽ chỉ cần nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đầu tư. Cơ quan này sẽ tiến hành xem xét các điều kiện tách dự án đầu tư và thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 47 của Nghị định. Sau đó, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh sẽ được gửi cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, việc thực hiện các thủ tục này cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp của thông tin được cung cấp. Bất kỳ sự sai sót hoặc thiếu sót trong quá trình này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng, từ việc làm trì hoãn quy trình đến việc bị xem xét lại và thậm chí thu hồi quyết định đầu tư. Do đó, việc chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ đúng quy trình là điều vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

Xem thêm: Mẫu tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chi tiết nhất

Liên hệ qua 1900.6162 hoặc qua lienhe@luatminhkhue.vn