Em muốn hỏi giờ Em muốn quay về hoạt động lại mà mình vẫn là người đứng tên thì có được  không ?

Kính mong ban luật sư tư vấn giúp em. Em xin trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật doanh nghiệp của Công ty Luật Minh Khuê

 Có được đứng tên công ty khác khi tài khoản công ty cũ đã bị khóa không ?

Luật sư tư vấn doanh nghiệp trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý

Luật doanh nghiệp năm 2014

2. Nội dung tư vấn

Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định

"Điều 200. Tạm ngừng kinh doanh

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Tạm ngừng kinh doanh là việc doanh nghiệp tạm thời không hoạt động trong khoảng thời gian không quá 2 năm, việc tạm ngừng kinh doanh không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp... do đó bạn có thể hoạt động trở lại sau 2 năm tạm ngừng kinh doanh. Vì tài khoản doanh nghiệp của bạn đã bị khóa nên bạn phải ra cơ quan thuế làm thủ tục mở lại hay cấp lại tài khoản doanh nghiệp. Nếu việc công ty bạn tạm ngừng kinh doanh mà không báo cáo với cơ quan thuế dẫn đến việc nộp chậm tờ khai thuế thì có thể bị phạt tiền theo quy định của pháp luật."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê