1. Trường hợp được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện:

Trường hợp người đang tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) theo đối tượng tại khoản 4, 5 của Điều 17 được hoàn trả tiền đóng BHYT trong các tình huống sau:

Trường hợp 1: Người tham gia BHYT được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nhưng sau đó báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó, có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới theo quy định tại Điều 12 của Luật Bảo hiểm y tế.

Trường hợp 2: Người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT.

Trường hợp 3: Người tham gia BHYT bị chết trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Điều 17 của Luật BHYT quy định về các đối tượng tham gia BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Cụ thể:

- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bao gồm:

+ Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

+ Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

- Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình bao gồm:

+ Toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định khác và người đã khai báo tạm vắng.

+ Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú.

+ Các đối tượng nhất định được tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình, như chức sắc, chức việc, nhà tu hành hoặc người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội mà không được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT.

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, sau đó đi làm và được công ty đóng bảo hiểm y tế bắt buộc:

- Quy định cụ thể: Khi bạn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hình thức hộ gia đình và sau đó được công ty mới đóng bảo hiểm y tế bắt buộc, bạn sẽ không cần đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho phần thời gian còn lại. Trong trường hợp này, bạn có thể yêu cầu hoàn trả số tiền đã đóng cho thời gian chưa sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Quy trình hoàn trả:

+ Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đã đăng ký bảo hiểm y tế tự nguyện.

+ Cung cấp giấy tờ chứng minh việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc tại công ty mới, bao gồm hợp đồng lao động và giấy xác nhận của công ty về việc đóng bảo hiểm y tế bắt buộc.

+ Điền vào đơn yêu cầu hoàn trả số tiền bảo hiểm y tế tự nguyện chưa sử dụng.

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo nhóm 5, sau đó được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác có thứ tự đóng xếp trước nhóm 5:

- Quy định cụ thể: Nếu bạn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo nhóm 5 (như học sinh, sinh viên) và sau đó được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác ưu tiên hơn (ví dụ như nhóm 2 - vợ, chồng, con của người đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc), bạn sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng cho phần thời gian còn lại của thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Ví dụ cụ thể: Bạn đang là sinh viên và tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo nhóm 5. Sau đó, bạn kết hôn và được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm 2 vì bạn là vợ/chồng của người đang tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

- Quy trình hoàn trả:

+ Liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi bạn đã đăng ký bảo hiểm y tế tự nguyện.

+ Cung cấp giấy tờ chứng minh việc bạn đã chuyển sang nhóm bảo hiểm y tế khác, bao gồm giấy đăng ký kết hôn, giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế theo nhóm mới.

+ Điền vào đơn yêu cầu hoàn trả số tiền bảo hiểm y tế tự nguyện chưa sử dụng.

Lưu ý quan trọng:

- Thời gian hoàn trả: Số tiền được hoàn trả sẽ tính từ thời điểm bạn chính thức bắt đầu tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc chuyển sang nhóm đối tượng bảo hiểm y tế khác cho đến khi hết hạn của thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện ban đầu.

- Thủ tục hành chính: Để đảm bảo quyền lợi của mình, bạn cần thực hiện các thủ tục hành chính một cách đầy đủ và chính xác, đồng thời giữ lại các giấy tờ cần thiết làm bằng chứng.

- Thông tin liên hệ: Nếu cần hỗ trợ, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương hoặc các trung tâm dịch vụ bảo hiểm y tế để được hướng dẫn chi tiết hơn.

Việc hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện khi chuyển đổi sang bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc các nhóm đối tượng khác giúp đảm bảo quyền lợi của người tham gia và tránh tình trạng đóng trùng lặp, lãng phí nguồn lực tài chính cá nhân.

 

2. Thủ tục hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện:

Chuẩn bị hồ sơ:

- Thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện: Bản chính và bản sao của thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Giấy tờ chứng minh đã tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc: Hợp đồng lao động, sổ thẻ Bảo hiểm xã hội, hoặc các giấy tờ khác có liên quan để chứng minh việc tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

- Giấy tờ chứng minh lý do được hoàn trả: Giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh con, hoặc các giấy tờ khác liên quan để chứng minh lý do bạn được hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện.

Nộp hồ sơ:

Bạn nộp hồ sơ tại cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi bạn đã tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Xét duyệt và hoàn trả:

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành xét duyệt hồ sơ của bạn.

- Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, cơ quan sẽ tiến hành hoàn trả tiền cho bạn.

- Thời gian hoàn trả được xác định là trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý:

- Đảm bảo hồ sơ đầy đủ: Đảm bảo rằng tất cả các giấy tờ cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ và chính xác để tránh trở ngại trong quá trình xử lý hồ sơ.

- Theo dõi tiến trình: Theo dõi tiến trình xét duyệt và hoàn trả tiền bảo hiểm để đảm bảo rằng mọi thủ tục được hoàn thành đúng hạn và đầy đủ.

- Liên hệ trực tiếp: Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào về thủ tục hoàn trả, bạn có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ và giải đáp.

Quá trình hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện đòi hỏi sự chú ý đúng đắn và tuân thủ các quy định cụ thể từ cơ quan Bảo hiểm xã hội, giúp bạn nhận được số tiền hoàn trả một cách nhanh chóng và hiệu quả.

 

3. Lưu ý:

Lưu ý quan trọng khi hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện:

- Hoàn trả cho thời gian còn lại: Bạn chỉ sẽ được hoàn trả số tiền đã đóng cho phần thời gian còn lại của thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện. Điều này có nghĩa là số tiền hoàn trả sẽ được tính dựa trên thời gian chưa sử dụng của thẻ.

- Tính theo mức đóng phí: Số tiền hoàn trả sẽ được tính dựa trên mức đóng phí bảo hiểm y tế tự nguyện của bạn. Cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ áp dụng mức đóng phí hiện hành để tính toán số tiền được hoàn trả.

- Hoàn trả thẻ bảo hiểm: Bạn cần hoàn trả thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện khi nhận được số tiền hoàn trả. Thẻ bảo hiểm này cần được trả lại cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để đảm bảo hoàn trả đầy đủ và kết thúc quá trình tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Thực hiện đúng thủ tục: Đảm bảo rằng bạn tuân thủ đầy đủ các thủ tục và yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm xã hội khi thực hiện quá trình hoàn trả. Việc tuân thủ thủ tục sẽ giúp bạn nhận được số tiền hoàn trả một cách nhanh chóng và thuận lợi.

- Liên hệ khi cần: Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quá trình hoàn trả tiền bảo hiểm y tế tự nguyện, đừng ngần ngại liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hỗ trợ và giải đáp.

 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Đúng tuyến, trái tuyến, vượt tuyến, thông tuyến trong Bảo hiểm y tế là gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.