tôi hỏi thì được kế toán trả lời là do tôi đi muộn nên bị trừ tiền, vậy cho tôi hỏi như thế có đúng luật không?
Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

2. Luật sư tư vấn:

2.1 Khấu trừ tiền lương khi nào?

Liên quan đến việc khấu trừ tiền lương của người lao động, Bộ luật lao động 2012 có quy định: Chỉ được khấu trừ tiền lương để bồi thường thiệt hại nếu người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động. Và việc khấu trừ tiền lương này là nhằm bồi thường thiệt hại về tài sản theo quy định tại Điều 130 bộ luật lao động 2012. Cụ thể: Người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc, thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 của Bộ luật lao động 2012..
Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường; trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hoả hoạn, địch họa, dịch bệnh, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường."
Và khi khấu trừ tiền lương thì mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

2.2 Các hình thức xử lý kỷ luật là gì?

Quay trở lại với câu chuyện của nam nhân viên trên, việc trừ thẳng tiền lương của nam nhân viên khi anh này vi phạm là trái quy định của pháp luật lao động bộ luật lao động quy định người lao động vi phạm thì có thể bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau: Khiển trách; Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 6 tháng, cách chức; Sa thải.
Và nghiêm cấm hành vi xử lý kỷ luật lao động bằng cách phạt tiền, cắt lương của người lao động.
Như vậy, phạt tiền hay trừ lương là không được xem hình thức xử lý kỷ luật. Và đây là hành vi bị nghiêm cấm. Quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, tránh trường hợp phía người sử dụng lao động lạm dụng hình thức phạt tiền, trừ lương để uy hiếp, gây bất lợi cho người lao động.

>> Xem thêm:  Thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ công chức ?

Hành vi vi phạm này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động với mức phạt từ 10.00.000 đồng đến 15.000.000 đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 15 Nghị định 95/2013/NĐ-CP:
Điều 15. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:
a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động;
b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;
c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.
Tuy nhiên, để hợp pháp hóa các quy định về xử lý kỷ luật người lao động, đảm bảo áp dụng có hiệu quả, hợp tình, hợp lý và tránh vi phạm pháp luật thì người sử dụng lao động nên xây dựng nội quy lao động, trong đó nêu rõ các hình thức kỷ luật lao động và đăng ký với Cơ quan Nhà nước (Sở lao động và thương binh xã hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày… tháng… năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Về việc:..................................

Kính gửi: (Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, đơn vị, cá nhân) ……………………….....

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………..

Sinh năm: ………………………………………………………………………...

Số Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân: …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..Nơi cấp:…………………………....

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………....

Nơi ở:…………………………………………………………………………….....

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề: ……………………..

Nội dung vụ việc ................... cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên/ lý do viết đơn đề nghị này:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

Yêu cầu cụ thể:

……………………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………………......

Kính mong cơ quan/ đơn vị/ cá nhân có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– .........................................................

– …………………………………………

Người làm đơn đề nghị

(ký và ghi họ tên)

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Các hình thức kỷ luật được áp dụng với người lao động ?