1. Cơ quan báo chí có trách nhiệm hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin?

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 23/9/2020 quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận và sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông. Theo đó, cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình có trách nhiệm hỗ trợ người khuyết tật như sau:

Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cần phải cung cấp kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền quan trọng của quốc gia và áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe tiếp cận chương trình thời sự chính trị tổng hợp hàng ngày trên kênh. Điều này giúp đảm bảo người khuyết tật cũng có quyền tiếp cận thông tin, tham gia vào cuộc sống xã hội một cách đầy đủ.

Ngoài ra, cơ quan báo chí cũng được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ để tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật trong việc tiếp cận thông tin qua các kênh truyền hình và phát thanh.

Bên cạnh đó, Trang thông tin điện tử/Cổng thông tin điện tử/Cổng Dịch vụ công của cơ quan, tổ chức cũng phải tuân thủ các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật. Các cơ quan nhà nước, cơ quan báo chí và các tổ chức khác cần sử dụng các tiêu chuẩn và công nghệ này để đảm bảo rằng người khuyết tật có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử của họ.

Hơn nữa, các tổ chức và cá nhân khác cũng được khuyến khích áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật đối với các trang thông tin điện tử của họ, nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến hoàn chỉnh và bao gồm mọi thành viên trong xã hội.

Thông tư 26/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 23/9/2020 là một bước quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và tiếp cận thông tin của người khuyết tật trong xã hội. Điều này được thể hiện qua các quy định cụ thể về việc áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ trong truyền thông và thông tin, đặc biệt là đối với cơ quan báo chí và trang thông tin điện tử. Việc khuyến khích các tổ chức và cá nhân áp dụng các tiêu chuẩn này cũng nhấn mạnh mục tiêu xã hội hóa thông tin và tạo ra một môi trường trực tuyến bao gồm mọi thành viên trong cộng đồng. Qua đó, thông tư này góp phần thúc đẩy sự bình đẳng và tích hợp xã hội, đồng thời khẳng định cam kết của nhà nước trong việc bảo vệ quyền và lợi ích của người khuyết tật trong lĩnh vực truyền thông và thông tin.

 

2. Quy định đối với cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình

Theo quy định tại Điều 4 của Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định đối với cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình nhằm đảm bảo rằng người khuyết tật cũng có quyền tiếp cận thông tin và chương trình truyền hình một cách thuận tiện và đầy đủ như mọi người khác. Dưới đây là chi tiết về quy định này:

- Cung cấp kênh chương trình truyền hình: Cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình phải đảm bảo rằng kênh chương trình truyền hình được cung cấp để phục vụ nhiệm vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia. Đồng thời, họ có trách nhiệm áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật để họ có thể nghe tiếp cận chương trình thời sự chính trị tổng hợp hàng ngày trên kênh này.

- Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ: Ngoài việc tự cơ quan báo chí áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ cho chương trình của mình, họ cũng được khuyến khích thúc đẩy các tổ chức báo chí tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ tương tự. Điều này giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của người khuyết tật và tạo ra môi trường truyền thông trực tuyến có tính bao gồm mọi thành viên trong cộng đồng.

Quy định này thể hiện sự cam kết của cơ quan báo chí trong việc đảm bảo bình đẳng tiếp cận thông tin cho mọi thành viên của xã hội, bao gồm cả người khuyết tật. Quy định đối với cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình đã thể hiện sự nhận thức và cam kết của họ trong việc tạo điều kiện cho người khuyết tật tiếp cận thông tin một cách thuận tiện và đầy đủ. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ, cùng việc khuyến khích các tổ chức báo chí tại các địa phương áp dụng các biện pháp tương tự, quy định này đã tạo ra một môi trường truyền thông bao gồm mọi thành viên của xã hội, bao gồm cả người khuyết tật. Quy định về việc cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình cung cấp kênh chương trình truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị và thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia đã đặt ra một tiêu chuẩn cao về trách nhiệm xã hội và đạo đức truyền thông. Bằng cách này, họ không chỉ là nguồn thông tin đáng tin cậy cho cộng đồng mà còn là một phần của sự hỗ trợ và đảm bảo bình đẳng trong việc tiếp cận thông tin.

Khuyến khích các cơ quan báo chí ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng các tiêu chuẩn và công nghệ hỗ trợ người khuyết tật nghe, không chỉ là một nhiệm vụ truyền thông mà còn là một sứ mệnh xã hội. Bằng cách này, họ đóng góp vào việc tạo ra một môi trường truyền thông mang tính đa dạng và bao gồm mọi thành viên của xã hội, bất kể tình trạng khuyết tật hay không. Điều này thể hiện sự cam kết của cả ngành truyền thông đối với việc thúc đẩy quyền lợi và sự bình đẳng cho tất cả mọi người.

 

 

3. Quy định về danh mục tiêu chuẩn 

Căn cứ theo Điều 3 của Thông tư 26/2020/TT-BTTTT quy định Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông là một phần quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và tiện ích cho người khuyết tật trong xã hội. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một môi trường công bằng và đảm bảo tính bao đảm cho tất cả các thành viên của cộng đồng.

- Hình thức áp dụng tiêu chuẩn: Danh mục này quy định rõ ràng về hai hình thức áp dụng tiêu chuẩn, bao gồm bắt buộc và khuyến nghị. Điều này giúp tạo ra sự rõ ràng và minh bạch về việc tổ chức, doanh nghiệp cần tuân thủ những tiêu chuẩn nào và trong trường hợp nào có thể áp dụng tiêu chuẩn khuyến nghị.

- Khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn mới: Một phần quan trọng của danh mục là việc khuyến khích tổ chức và doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn mới nhất. Điều này giúp đẩy mạnh quá trình cải tiến và phát triển, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mức độ tiện ích cho người khuyết tật.

- Cập nhật định kỳ: Danh mục được định kỳ xem xét, sửa đổi, bổ sung để phản ánh tình hình thực tiễn và đáp ứng nhanh chóng với các yêu cầu mới phát sinh. Điều này đảm bảo rằng tiêu chuẩn luôn được điều chỉnh và cập nhật để phản ánh sự phát triển trong công nghệ, thị trường và các yêu cầu của cộng đồng.

Qua việc thúc đẩy việc áp dụng tiêu chuẩn, cập nhật và khuyến khích sự đổi mới, danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra một môi trường công bằng và bao đảm cho tất cả các thành viên của xã hội. Đồng thời, nó cũng thúc đẩy sự phát triển bền vững và tiến bộ của xã hội trong tương lai. Danh mục tiêu chuẩn hỗ trợ người khuyết tật trong việc tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các thành viên. Việc quy định rõ ràng về hình thức áp dụng tiêu chuẩn, khuyến khích áp dụng tiêu chuẩn mới và cập nhật định kỳ là những bước tiến quan trọng, giúp tăng cường tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của quy trình.

Quý khách xem thêm bài viết sau: Các chế độ cho người khuyết tật trong học tập và các khoản trợ cấp, hỗ trợ

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.