1. Trường hợp nào con được nhập quốc tịch Việt Nam

Theo Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, trong trường hợp trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam, nếu đó là trẻ em công dân nước ngoài và không có quốc tịch, đang thường trú tại Việt Nam, thì trẻ em đó có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây: là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 19 của Luật Quốc tịch Việt Nam 2008, để trẻ em nhập quốc tịch Việt Nam, đặc biệt là trường hợp trẻ em là công dân nước ngoài và không có quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam, trẻ em phải đáp ứng một số điều kiện sau đây:

+ Trẻ em phải là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam. Điều này có nghĩa là trẻ em chỉ có thể nhập quốc tịch Việt Nam nếu có quan hệ gia đình với công dân Việt Nam.

+ Trẻ em phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều này áp dụng cho trẻ em từ đủ 18 tuổi trở lên, như quy định tại khoản 2 của Điều 20 trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Người thành niên, tức là người từ đủ 18 tuổi trở lên, được coi là có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Ngoài ra, nếu trẻ em chưa đủ 18 tuổi, theo quy định tại khoản 1 của Điều 10 trong Nghị định 16/2020/NĐ-CP, trẻ em chỉ có thể nhập quốc tịch Việt Nam khi cùng cha mẹ nhập quốc tịch.

Nếu trẻ em không phải là con của công dân Việt Nam, thì người xin nhập quốc tịch Việt Nam cần đáp ứng thêm ba điều kiện sau:

+ Biết tiếng Việt để có thể hoà nhập vào cộng đồng, học tập và nhận bằng cấp tại Việt Nam.

+ Đã thường trú tại Việt Nam trong ít nhất 5 năm tính đến thời điểm nộp đơn xin nhập quốc tịch.

+ Có khả năng đảm bảo cuộc sống tại Việt Nam, bao gồm khả năng kinh tế và sẵn có các điều kiện cần thiết để sinh hoạt và làm việc tại đất nước này.

Những điều kiện trên được đặt ra nhằm đảm bảo tính hợp pháp và phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam. Điều này giúp bảo vệ quyền lợi của trẻ em và đảm bảo sự hoà nhập và phát triển bền vững trong cộng đồng Việt Nam.

 

2. Cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nhập quốc tịch Việt Nam cho trẻ nước ngoài?

Theo quy định tại Điều 20 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm nhiều giấy tờ và tài liệu cần thiết.

- Việc chuẩn bị hồ sơ này là một quy trình quan trọng và cần phải tuân thủ đầy đủ để đạt được quốc tịch Việt Nam.

+ Đầu tiên, trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải có một đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam đầy đủ thông tin cá nhân. Đơn này phải được điền đúng và rõ ràng, đảm bảo không có bất kỳ sai sót hay thông tin thiếu sót nào.

+ Tiếp theo, hồ sơ cần bao gồm bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc các giấy tờ khác có giá trị thay thế. Đây là những chứng từ quan trọng để xác minh danh tính và quốc tịch của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

+ Bên cạnh đó, hồ sơ cần bao gồm bản khai lý lịch của người xin nhập quốc tịch. Thông tin trong bản khai lý lịch phải được cung cấp đầy đủ và chính xác, bao gồm các thông tin về quá trình học tập, làm việc và hoạt động xã hội của người xin nhập quốc tịch.

+ Một yêu cầu quan trọng khác là phiếu lý lịch tư pháp. Đối với thời gian người xin nhập quốc tịch cư trú ở Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Còn đối với thời gian cư trú ở nước ngoài, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Điều này giúp đánh giá rõ hơn về quá trình sống và hoạt động của người xin nhập quốc tịch.

+ Ngoài ra, người xin nhập quốc tịch cần cung cấp giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt. Điều này nhằm đảm bảo rằng người xin nhập quốc tịch có khả năng giao tiếp và hiểu biết về ngôn ngữ quốc gia.

+ Hồ sơ cũng phải bao gồm giấy tờ chứng minh về chỗ ở và thời gian thường trú ở Việt Nam. Điều này chứng minh rằng người xin nhập quốc tịch đã có một sự kết nối và liên kết với đất nước Việt Nam.

+ Cuối cùng, giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam cũng cần được cung cấp. Điều này nhằm đảm bảo rằng người xin nhập quốc tịch có khả năng tự lo cho cuộc sống của mình tại Việt Nam và không trở thành gánh nặng cho xã hội.

- Ngoài những giấy tờ trên, Luật Quốc tịch cũng quy định rằng những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam sẽ được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn. Điều này có nghĩa là những người đó không cần phải nộp một số giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch.

Qua đó, việc chuẩn bị hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam đòi hỏi sự chú trọng và cẩn thận từ phía người xin nhập quốc tịch. Việc cung cấp đầy đủ và chính xác các giấy tờ cần thiết là rất quan trọng để đạt được mục đích của việc xin nhập quốc tịch Việt Nam. Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc có thông tin không chính xác, có thể dẫn đến việc xử lý chậm chạp hoặc từ chối xin nhập quốc tịch. Do đó, người xin nhập quốc tịch cần phải làm việc cùng với các cơ quan chức năng và tuân thủ đúng quy định pháp luật để đảm bảo quyền lợi của mình trong quá trình xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt Nam, tức là con đẻ của công dân Việt Nam, sẽ được miễn một số điều kiện khi xin nhập quốc tịch Việt Nam. Điều này áp dụng trong trường hợp trẻ đã thường trú ở Việt Nam từ 5 năm trở lên tính đến thời điểm xin nhập quốc tịch Việt Nam và có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam.

Vì vậy, hồ sơ xin nhập quốc tịch trong trường hợp này chỉ cần bao gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam: Đây là đơn yêu cầu xin nhập quốc tịch Việt Nam, nơi trẻ và người đại diện (thường là mẹ của trẻ) cung cấp thông tin cá nhân và yêu cầu nhập quốc tịch.

- Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế: Đây là các tài liệu chứng minh danh tính và quốc tịch của trẻ nước ngoài, trong trường hợp này là con đẻ của công dân Việt Nam.

- Bản khai lý lịch: Đây là bản tường trình chi tiết về quá trình học tập, làm việc và hoạt động xã hội của trẻ trong thời gian thường trú ở Việt Nam.

- Phiếu lý lịch tư pháp: Đối với thời gian trẻ cư trú ở Việt Nam, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Còn đối với thời gian cư trú ở nước ngoài, phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp. Điều này giúp xác minh và đánh giá quá trình sống và hoạt động của trẻ.

- Trong trường hợp này, phiếu lý lịch tư pháp phải được cấp không quá 90 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ. Điều này đảm bảo rằng thông tin trong phiếu lý lịch tư pháp là cập nhật và chính xác.

Tổng kết lại, quy định tại Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam cho phép trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt Nam được miễn một số điều kiện khi xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ xin nhập quốc tịch trong trường hợp này yêu cầu đơn xin nhập quốc tịch, bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ thay thế, bản khai lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp. Việc tuân thủ quy định này đảm bảo quyền lợi và thuận lợi cho trẻ nước ngoài có mẹ là người Việt Nam trong quá trình xin nhập quốc tịch Việt Nam.

 

3. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho con?

Căn cứ vào Điều 21 của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, quy định về trình tự và thủ tục giải quyết hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam được thực hiện như sau:

Bước 1: Người xin nhập quốc tịch Việt Nam nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tại địa phương cư trú của mình. Trong trường hợp hồ sơ không đầy đủ các giấy tờ quy định tại khoản 1 của Điều 20 của Luật Quốc tịch Việt Nam hoặc không hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ thông báo ngay cho người xin nhập quốc tịch Việt Nam để bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 2: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp sẽ gửi văn bản đề nghị cơ quan Công an tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) để xác minh thông tin về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong vòng 30 ngày, tính từ ngày nhận được đề nghị từ Sở Tư pháp, cơ quan Công an cấp tỉnh có trách nhiệm tiến hành xác minh và gửi kết quả đến Sở Tư pháp. Trong thời gian này, Sở Tư pháp cũng phải tiến hành thẩm tra các giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được kết quả xác minh, Sở Tư pháp có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Trong vòng 10 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được đề nghị từ Sở Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét, kết luận và đề xuất ý kiến gửi Bộ Tư pháp.

Như vậy, trong trường hợp bạn muốn xin nhập quốc tịch Việt Nam cho con cái của mình, quy trình và thủ tục cần tuân theo là nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp tại địa phương bạn đang cư trú. Sở Tư pháp sẽ kiểm tra hồ sơ để đảm bảo tất cả các giấy tờ cần thiết đã được đính kèm và đúng quy định. Nếu có bất kỳ giấy tờ nào thiếu hoặc không hợp lệ, bạn sẽ được thông báo để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Việc này đảm bảo rằng hồ sơ của con bạn đáp ứng đầy đủ yêu cầu và chuẩn bị sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Xem thêm >> Người thôi quốc tịch Việt Nam có được quyền giao dịch đất ở Việt Nam không?

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê, hy vọng bài viết đã mang đến thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến bài viết, hay có nhu cầu được tư vấn pháp luật, xin vui lòng liên hệ hotline 1900.6162hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn.