1. Cơ quan đầu mối quốc gia tham gia Tổ chức Khí tượng Thế giới?

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) là một cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc, nằm ở tâm trí của sự hiểu biết và hợp tác toàn cầu về thời tiết, khí hậu, thủy văn và tài nguyên nước. Với đông đảo 187 thành viên, bao gồm cả các quốc gia và vùng lãnh thổ, WMO mang đến một tầm nhìn mạnh mẽ và linh hoạt về biến đổi khí hậu và môi trường. Nhiệm vụ lớn lao của WMO không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin và dự báo chính xác về thời tiết và khí hậu mà còn mở rộng ra các lĩnh vực khác như thủy văn và quản lý tài nguyên nước. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trên khắp thế giới, WMO đóng góp vào sự an toàn và phúc lợi của nhân loại, đồng thời hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế và xã hội bền vững của các quốc gia.

Với sứ mệnh quan trọng này, WMO không chỉ là một tổ chức chuyên môn mà còn là một người bạn đồng hành đáng tin cậy, đem lại sự hiểu biết và sự ổn định cho mọi người trên hành tinh này. WMO không chỉ đặt ra mục tiêu là bảo đảm sự hợp tác quốc tế và trợ giúp kỹ thuật trong việc xây dựng và vận hành các hệ thống quan trắc khí tượng trên toàn cầu, mà còn nỗ lực tạo ra một môi trường hòa nhập và đồng nhất về các quy định kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực khí tượng. Điều này bao gồm việc thiết lập và duy trì các trạm quan trắc không chỉ về khí tượng mà còn về địa chất vật lý toàn cầu, nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu chính xác, liên tục cho cộng đồng quốc tế.

WMO cũng đảm bảo rằng sự trao đổi thông tin về khí tượng diễn ra một cách hiệu quả và toàn vẹn, tạo ra một mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia và các tổ chức liên quan. Việc nhất thể hóa các quy tắc kỹ thuật không chỉ giúp tăng cường tính nhất quán và đáng tin cậy của thông tin khí tượng mà còn mở ra cơ hội cho việc nghiên cứu, dự báo và ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu một cách hiệu quả hơn. Tổ chức WMO tổ chức cơ cấu tổ chức của mình theo một hệ thống tổ chức chặt chẽ, bao gồm các cấp độ và cơ quan quyết định quan trọng.

Trong đó, Đại hội đồng là một trong những cơ quan quan trọng nhất. Đây là nơi tất cả các thành viên của tổ chức hội tụ mỗi bốn năm một lần, tại trụ sở chính của WMO tại Geneva, Thụy Sĩ. Đây là dịp quan trọng để các thành viên cùng nhau thảo luận và ra quyết định về các vấn đề quan trọng liên quan đến khí tượng và thuỷ văn trên toàn cầu. Một điểm đáng chú ý là trưởng đoàn của Đại hội đồng phải là người đứng đầu Cơ quan Khí tượng - Thuỷ văn quốc gia. Điều này đảm bảo sự đại diện chính thức và uy tín của mỗi quốc gia trong việc đưa ra quyết định và tham gia vào quản lý và hoạt động của WMO.

Chức năng của Đại hội đồng là một phần không thể thiếu của hệ thống quyết định của Tổ chức Khí tượng Thế giới, và nó chứa đựng những nhiệm vụ quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của tổ chức. Cụ thể:

- Đề ra các biện pháp toàn diện nhằm thúc đẩy việc thực hiện tốt các tôn chỉ và mục tiêu đã được đề ra bởi Tổ chức. Điều này bao gồm việc xem xét các chiến lược và kế hoạch hành động, đảm bảo rằng các hoạt động của WMO đều được hướng đến việc cải thiện hiệu quả và sự phục vụ cho cộng đồng quốc tế.

- Đánh giá và xem xét các khuyến nghị từ các quốc gia thành viên về các vấn đề liên quan đến thẩm quyền của tổ chức. Điều này giúp Đại hội đồng hiểu rõ và đáp ứng đúng mức độ các nhu cầu và mong muốn của các quốc gia thành viên, đồng thời đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình ra quyết định.

- Xem xét và thảo luận các báo cáo từ Hội đồng Chấp hành, quyết định về việc thiết lập các cơ quan phụ trách khu vực, các ủy ban kỹ thuật và các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách và pháp lý. Điều này bao gồm việc bầu cử Ban lãnh đạo của Tổ chức, là một phần quan trọng trong việc xác định hướng phát triển và quản lý của WMO.

Theo quy định tại Điều 2 Quyết định 10/2023/QĐ-TTg thì trong lĩnh vực hợp tác quốc tế, Tổ chức Khí tượng Thế giới có những nhiệm vụ cụ thể để quản lý và thúc đẩy việc trao đổi thông tin và dữ liệu về khí tượng và thủy văn, nhằm hỗ trợ sự phát triển và an ninh của cộng đồng quốc tế.

- Tổ chức hướng dẫn và quản lý quá trình trao đổi thông tin và dữ liệu về khí tượng và thủy văn với các tổ chức quốc tế, tổ chức, và cá nhân nước ngoài theo các quy định và luật lệ quốc tế. Điều này bao gồm việc xây dựng và duy trì các giao thức và tiêu chuẩn chung để đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu, cũng như việc đảm bảo sự tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

- Tổ chức thực hiện việc trao đổi thông tin và dữ liệu về khí tượng và thủy văn với các tổ chức quốc tế, tổ chức, và cá nhân nước ngoài theo quy định và pháp lý. Điều này có thể bao gồm việc xác định và xây dựng các cơ chế và hệ thống giao tiếp hiệu quả, cũng như việc thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu và thông tin một cách bền vững và có hiệu quả.

- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc tham gia các tổ chức quốc tế, ký kết hoặc gia nhập các hiệp định quốc tế về khí tượng và thủy văn; đồng thời, làm nhiệm vụ đầu mối cho việc tham gia của quốc gia vào Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Ủy ban Bão, cũng như Tiểu ban Khí tượng vật lý địa cầu ASEAN (ASCMG). Ngoài ra, làm nhiệm vụ đầu mối tham gia vào các diễn đàn quốc tế và thực hiện các hiệp định quốc tế về khí tượng và thủy văn theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để thực hiện trao đổi chuyên gia, đào tạo và bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khí tượng và thủy văn. Việc này nhằm mục đích nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực của nhân sự, từ đó tạo ra một lực lượng lao động chất lượng và sẵn sàng đối mặt với các thách thức khí hậu toàn cầu.

- Ngoài ra, cũng tổ chức và thực hiện nhiều hoạt động hợp tác quốc tế khác trong lĩnh vực khí tượng và thủy văn, tuân thủ các quy định và chuẩn mực quốc tế. Điều này giúp tăng cường sự liên kết và hợp tác toàn cầu để đối phó với những thách thức về khí hậu và môi trường.

Đó là sứ mệnh tôn quý của Tổng cục Khí tượng Thủy văn khi đảm nhận vai trò quan trọng làm đầu mối cho sự tham gia của quốc gia trong Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO). Điều này không chỉ là một trách nhiệm hết sức quan trọng mà còn là một cơ hội để tạo ra sự đóng góp tích cực và thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực khí tượng và thủy văn trên cả thế giới. Trong vai trò này, Tổng cục Khí tượng Thủy văn không chỉ là nơi đại diện cho quốc gia mà còn là cầu nối chặt chẽ giữa cộng đồng quốc tế và nội địa, đảm bảo rằng các quyết định và hoạt động của WMO phản ánh đúng nhu cầu và mong muốn của quốc gia và cộng đồng quốc tế.

 

2. Trách nhiệm chủ trì tổ chức các sự kiện và hoạt động hưởng ứng Ngày Khí tượng thế giới

Tại Điều 2 Quyết định 3499/QĐ-BTNMT năm 2017 thì Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường được giao trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện và hoạt động quan trọng như Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Đại dương Thế giới, Tháng Hành động vì Môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học, Ngày Đất Ngập Nước Thế giới, Ngày Trái Đất, Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí Tượng Thế giới, cùng với các sự kiện quốc gia và quốc tế khác về tài nguyên và môi trường, cả trong và ngoài nước, là một trách nhiệm đầy trọng trách và ý nghĩa. Đây là cơ hội quý báu để thúc đẩy nhận thức và hành động về bảo vệ môi trường, tài nguyên và khí hậu toàn cầu.

Những hoạt động này được thực hiện dưới sự phân công của Bộ trưởng, và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và chuẩn bị kỹ lưỡng từ các đơn vị liên quan. Việc tổ chức các sự kiện này không chỉ là để tạo ra những dịp để cộng đồng tham gia và hưởng ứng, mà còn là để lan tỏa thông điệp quan trọng về việc bảo vệ và tôn trọng môi trường và tài nguyên tự nhiên. Đồng thời, những sự kiện này cũng giúp tăng cường mối quan hệ quốc tế và hợp tác trong lĩnh vực môi trường, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các sự kiện và hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Khí tượng Thế giới là một nhiệm vụ mà Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định. Đây không chỉ là một nhiệm vụ phổ quát mà còn là cơ hội quan trọng để nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về tầm quan trọng của khí tượng đối với cuộc sống hàng ngày và tương lai.

Qua việc tổ chức các sự kiện và hoạt động này, Trung tâm không chỉ tạo ra một không gian để chia sẻ thông tin và kiến thức về khí tượng mà còn tạo điều kiện để tạo ra sự kết nối và tương tác giữa các cơ quan, tổ chức và cá nhân quan tâm đến vấn đề này. Đồng thời, thông qua các sự kiện này, Trung tâm cũng đóng góp vào việc tăng cường nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và tận dụng một cách hiệu quả tài nguyên và môi trường.

 

3. Trụ sở Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường

Dựa trên Điều 1 của Quyết định 3499/QĐ-BTNMT năm 2017, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, nơi nó đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và phát triển các hoạt động truyền thông và tuyên truyền về tài nguyên và môi trường.

Ngoài ra, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường (được gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Nhiệm vụ chính của nó là thực hiện công tác tuyên truyền và truyền thông trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng thời cung cấp các dịch vụ và tư vấn liên quan đến truyền thông về tài nguyên và môi trường.

Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường được phân loại là đơn vị dự toán cấp III, với tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Điều này giúp nó hoạt động một cách độc lập và chuyên nghiệp, đáp ứng được các yêu cầu và nhu cầu truyền thông trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường một cách hiệu quả.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) là gì. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.