Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ cấu tổ chức"

cơ cấu tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ cấu tổ chức.

Có bắt buộc phải có phòng y tế tại doanh nghiệp không?

Có bắt buộc phải có phòng y tế tại doanh nghiệp không?
Người lao động có quyền được đảm bảo điều kiện về sức khỏe trong quá trình làm việc cho người sử dụng lao động. Gắn với quyền của người lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động phải đảm bảo việc bố trí, tổ chức bộ phận y tế tại doanh nghiệp.

Thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?

Thực trạng Hệ thống chính trị đối với tổ chức Đảng?
Hệ thống chính trị của bất kỳ chế độ, xã hội nào cũng là hệ thống tổ chức phân bổ và thực thi quyền lực chính trị của các chủ thể, lực lượng trong xã hội. Chẳng hạn, bên cạnh chủ thể nắm giữ,thực thi quyền lực nhà nước, còn có các chủ thể khác tham gia, tác động đến việc thực thi quyền lực nhà nước.

Chính sách pháp luật của các tổ chức phi nhà nước và của công dân

Chính sách pháp luật của các tổ chức phi nhà nước và của công dân
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp kiến thức cho bạn đọc về nội dung: Chính sách pháp luật của các tổ chức phi nhà nước và của công dân. Các tổ chức phi nhà nước và các công dân cũng có thể là các chủ thể của xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật.

Phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp

Phân tích cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp
Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp; cụ thể câu hỏi khách hàng sau: "Chào Công ty Luật Minh Khuê. Nhờ công ty phân tích giúp tôi cơ cấu tổ chức bộ máy của doanh nghiệp ạ. ..."

Các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản

Các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tập trung phân tích và nêu ra các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản; cụ thể là trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, cho tôi hỏi về các bước của việc thiết kế cơ cấu cơ bản?..."

Trường phái quản lý theo hệ thống? Thuyết quản lý hệ thống và tổ chức? Áp dụng để xây dựng văn hoá quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam

Trường phái quản lý theo hệ thống? Thuyết quản lý hệ thống và tổ chức? Áp dụng để xây dựng văn hoá quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp ở Việt Nam
Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng như sau: "Chào Luật sư Minh Khuê. Luật sư cho tôi hỏi về nội dung thuyết quản lý hệ thống và thuyết quản lý tổ chức. Việt Nam có thể áp dụng các học thuyết này như thế nào trong hoạt động quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp?..."
Gọi điện Email Chat Zalo Facebook