Luật sư tư vấn về chủ đề "cơ cấu tổ chức"

cơ cấu tổ chức | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề cơ cấu tổ chức.

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học

Khái quát về cơ cấu tổ chức của cơ sở giáo dục đại học
Cơ cấu tổ chức của các cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học và đại học được quy định cụ thể tại Mục 1 Chương II Luật Giáo dục đại học năm 2012 sửa đổi, bổ sung năm 2018 và hướng dẫn trong các các văn bản pháp luật khác liên quan.

Lãnh sự là gì ? Cơ quan lãnh sự là gì ? Cơ cấu tổ chức của cơ quan lãnh sự

Lãnh sự là gì ? Cơ quan lãnh sự là gì ? Cơ cấu tổ chức của cơ quan lãnh sự
Lãnh sự là người đứng đầu đại diện lãnh sự của một quốc gia được giao nhiệm vụ tại một vùng nhất định ở quốc gia khác với sự đồng ý rõ ràng, cụ thể của quốc gia ấy, nhằm bảo vệ ở vùng đó lợi ích của quốc gia, pháp nhân và công dân của mình, thúc đẩy sự phát triển quan hệ chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá giữa quốc gia cử đại diện và quốc gia tiếp nhận, tìm hiểu và thông tin về tình hình kinh tế - xã hội trong vùng của quốc gia sở tại.

Xã là gì ? Cách phân loại, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền hành chính xã ?

Xã là gì ? Cách phân loại, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền hành chính xã ?
Xã là tên gọi chung của các đơn vị hành chính thuộc cấp thấp nhất ở khu vực nông thôn, ngoại thành, ngoại thị của Việt Nam hiện nay. Xã thuộc đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015. Bài viết xoay quanh vấn đề về xã, cách phân loại đơn vị hành chính xã, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền xã.

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện Vương quốc Anh?

Cơ cấu tổ chức của Nghị viện Vương quốc Anh?
Nghị viện xuất hiện từ năm 1265, Nghị viện Anh được coi là Nghị viện có truyền thống lâu đời nhất trên thế giới. Nghị viện Anh gồm Nhà vua và hai viện: Viện Bình dân (Hạ viện) và Viện Quý tộc (Thượng viện). Hai viện này có cơ cấu tổ chức riệng, cụ thể sẽ được thể hiện ở nội dung phía dưới:

Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng được quy định như thế nào ?

Cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng được quy định như thế nào ?
Mỗi Sở là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có một cơ cấu tổ chức riêng để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mình. Bài viết này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thông tin về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng, tổ chức bộ máy và biến chế của sở này.

Liên minh Châu Âu và Cơ cấu tổ chức của Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu và Cơ cấu tổ chức của Liên minh Châu Âu
EU là một chủ thể lớn, quan trọng cả về chính trị lẫn kinh tế trên thế giới. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về EU và cơ cấu tổ chức hoạt động của nó sẽ giúp các đối tác nhanh chóng xác định được đối tượng đúng chức năng, thẩm quyền để đàm phán, làm việc.