Con tin là nột hay nhiều người bị một tổ chức hoặc cá nhân bắt giữ để gây áp lực với chính người đó, người thân của họ hoặc đối với chính quyền... buộc phải thực hiện những yêu sách nào đó.

Bản chất sự việc ở đây là những kẻ rắp tâm thực hiện việc bắt cóc con tin đã nhận ra được mối liên hệ giữa đối tượng bị bắt giữ và đối tượng chúng nhằm gây áp lực (đây là đối tượng chính). Mục đích của chúng là những lợi ích vật chất hoặc việc làm mà đối tượng chính mang tới, nhưng nếu tấn công trực diện vào đối tượng chính thì không chắc đã đạt được mục đích mà lại bị tổn thất cho nên chúng đã tấn công vào những đối tượng khác có sự phòng bị tương đối lỏng lẻo, sơ hở.

Trong hệ thống pháp luật Việt Nam, thuật ngữ "con tin" được sử dụng tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, theo đó, người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm...