1. Tư vấn về yêu cầu cơ bản đối với chức danh trưởng công an xã ?

Thưa luật sư, Luật sư cho em hỏi để giữ chức danh trưởng công an xã cần những yêu cầu gì? Bằng cấp của trường nào? Chuyên ngành nào? Em có tìm hiểu trường trung cấp chính trị để học chuyên ngành quản lý nhà nước và trường trung cấp công an dành cho trưởng, phó công an ? Cảm ơn!

Tư vấn về yêu cầu cơ bản đối với chức danh trưởng công an xã ?

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động qua tổng đài 24/7: gọi 1900.0159

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Người đăng ký dự tuyển chức danh Trưởng công an cấp xã phải có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Điều 3 Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã. phường, thị trấn. Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ; Điều 4 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. Cụ thể như sau:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; phẩm chất đạo đức tốt, không tiền án tiền sự; bản thân và gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ công an xã (được cơ sở y tế cấp huyện trở lên chứng nhận);

- Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

2. Ngoài các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như trên, chức danh Trưởng Công an cấp xã phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP, Điều 5 nghị định 73/2009/NĐ-CP như sau:

- Là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

- Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã được đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của Công an cấp tỉnh hoặc các trường Trung học Cảnh sát nhân dân, Trung học An ninh nhân dân.

Như vậy để giữ chức danh trưởng công an xã bạn phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản trên. Về bằng cấp, phải có bằng của các trường trung học cảnh sát nhân dân hoặc trung học an ninh nhân dân hoặc bằng của trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ của công an cấp tỉnh.

>> Xem thêm một số văn bản liên quan:

Luật Cán bộ, công chức 2008

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Về chức về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

2. Công an xã có quyền xử lý vi phạm giao thông đường bộ ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Tên tôi là T, tôi có điều khiển xe máy sang nhà bà ngoại trong cùng xã. Vì đoạn đường ngắn nên tôi không đội mũ bảo hiểm và đã bị các đồng chí công an xã yêu cầu xuống xe, xử lý vi phạm hành chính. Trong trường hơp của tôi thì công an xã có thẩm quyền đó không?
Xin cảm ơn luật sư.

Công an xã có quyền xử lý vi phạm giao thông đường bộ?

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo điều 11 Thông tư 12/2010/TT-BCA quy định:

Điều 11. Tham gia phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

1. Công an xã có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa); tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã. Việc tham gia phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phải theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Công an cấp trên.

2. Nghiêm cấm Công an xã tùy tiện đặt ra các quy định riêng trái với quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hoặc tùy tiện ngăn chặn, kiểm soát, gây khó khăn, cản trở cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên và xét trong thông tin anh cung cấp thì được chia làm hai trường hợp như sau:

- Trường hợp 1: Khi có sự tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ thì lúc này lực lượng công an xã có quyền yêu cầu dừng phương tiện khi phát hiện có lỗi vi phạm của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

- Trường hợp 2: khi không có sự tham gia phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ thì lúc này lực lương công an xã không có quyền yêu cầu dừng xe hoặc xử phạt vi phạm hành chính. Nếu lực lượng công an xã tùy tiện đặt ra các quy định riêng trái với quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hoặc tùy tiện ngăn chặn, kiểm soát, gây khó khăn, cản trở cho người và phương tiện tham gia giao thông thì hoàn toàn bị nghiêm cấm

3. Công an xã có quyền bắt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Khi công an xã bắt vi phạm giao thông người vi phạm không chấp hành có bị phạt nguội không thưa luật sư. Cho em hõi bạn em không đôi mũ bão hiễm khi tham gia giao thông, bị công an xã chặn bắt nhưng bạn em chạy không luôn. Vậy công an xã có được vô nhà bắt phạt nguội không ạ ?
Cảm ơn luật sư.

Công an xã có quyền bắt người tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm không ?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về thẩm quyền của bộ phận công an xã trong vấn đề xử phạt vi phạm giao thông đường bộ:

Điều 70. Phân định thẩm quyền xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

4. Trưởng Công an cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các Điểm, Khoản, Điều của Nghị định này như sau:

b) Điểm e Khoản 2; Điểm a, Điểm đ, Điểm e, Điểm h, Điểm i, Điểm k, Điểm l, Điểm o Khoản 3; Điểm d, Điểm đ, Điểm g, Điểm k Khoản 4; Điểm d, Điểm e Khoản 5 Điều 6;

Như vậy xác định rằng ở đây nếu là công an xã thì chỉ có trưởng công an mới có thẩm quyền xử phạt hành chính về vi phạm giao thông, còn công an viên thì không có thẩm quyền này. Nếu trường hợp của bạn là công an viên thì việc làm của công an viên đó là sai quy định của luật.

Về lỗi không đội mũ bảo hiểm Nghị định 46/2016 quy định như sau:

Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;Như vậy, trưởng công an cấp xã có thẩm quyền xử phạt đối với việc người điều khiển xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Nếu người xử phạt bạn chỉ là công an viên, không phải trưởng công an cấp xã thì việc xử phạt này là trái pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi số: 1900.0159 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành Chính - Công ty luật Minh Khuê