1. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo thuộc Bộ Y tế định kỳ chuyển đổi?

Theo quy định của Điều 2 trong Thông tư 01/2024/TT-BYT, danh mục vị trí công tác trong lĩnh vực y tế phải thực hiện định kỳ chuyển đổi bao gồm:

- Y tế dự phòng:

+ Giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III, cấp IV: Đây là chứng nhận xác nhận rằng cơ sở xét nghiệm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sinh học cấp III hoặc cấp IV để thực hiện các thử nghiệm y tế.

+ Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm: Đây là giấy phép cho phép nhập khẩu các mẫu bệnh phẩm từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng trong công tác xét nghiệm và chẩn đoán y tế.

+ Số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu, giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: Đây là các giấy tờ pháp lý quan trọng để đảm bảo an toàn và chất lượng của các sản phẩm hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được sử dụng trong y tế và gia dụng.

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế: Đây là giấy xác nhận cho phép quảng cáo các sản phẩm hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong thông tin quảng cáo.

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính: Đây là giấy chứng nhận cung cấp cho các cơ sở y tế tham gia vào quá trình xét nghiệm và chẩn đoán HIV.

+ Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, giấy xác nhận công bố phù hợp quy định đối với thuốc lá: Đây là các giấy tờ cần thiết cho việc công bố và quản lý về thuốc lá, đảm bảo tính an toàn và tuân thủ các quy định về sức khỏe cộng đồng.

+ Giấy phép hoạt động đối với phòng khám, điều trị bệnh nghề nghiệp: Đây là giấy phép quan trọng cho phép các cơ sở y tế hoạt động và cung cấp dịch vụ y tế cho cộng đồng, bao gồm phòng khám và điều trị bệnh nghề nghiệp.

- Khám bệnh, chữa bệnh

+ Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Đây là tài liệu quan trọng cho các cơ sở y tế, xác nhận rằng họ được phép hoạt động trong lĩnh vực khám bệnh và chữa bệnh. Giấy phép này thường được cấp bởi cơ quan quản lý y tế địa phương hoặc cơ quan quản lý y tế cấp cao hơn.

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: Tài liệu này chứng nhận cơ sở y tế được cấp phép hoạt động trong việc cung cấp dịch vụ khám bệnh và chữa bệnh cho cộng đồng. Điều này bao gồm cả các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân sự y tế.

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh: Đây là văn bản xác nhận việc nội dung quảng cáo của cơ sở y tế đúng với quy định của pháp luật. Giấy xác nhận này đảm bảo tính minh bạch và đúng đắn trong việc quảng bá các dịch vụ y tế của cơ sở.

+ Danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Tài liệu này liệt kê các thiết bị y tế, dụng cụ, và công nghệ được sử dụng trong quá trình khám bệnh và chữa bệnh tại cơ sở y tế. Danh mục này cung cấp thông tin chi tiết về các trang thiết bị và công nghệ mà bệnh nhân có thể gặp phải khi sử dụng dịch vụ của cơ sở y tế.

- Dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền

+ Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Đây là giấy tờ xác nhận việc thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc đã được đăng ký và được phép lưu hành trên thị trường dược phẩm. Giấy đăng ký này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn và chất lượng y tế cần thiết.

+ Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc: Đây là tài liệu cấp cho các doanh nghiệp để chứng minh quyền lợi pháp lý trong việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu các loại thuốc và nguyên liệu làm thuốc. Giấy phép này đảm bảo việc vận chuyển thuốc và nguyên liệu làm thuốc qua biên giới được thực hiện hợp pháp và tuân thủ các quy định quốc tế và nội địa.

+ Giấy chứng nhận sản phẩm dược phẩm: Đây là tài liệu xác nhận cho sản phẩm dược phẩm đã được đánh giá và đạt tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cần thiết để lưu hành trên thị trường. Giấy chứng nhận này đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về thành phần, hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

+ Chứng chỉ hành nghề dược: Đây là tài liệu xác nhận cho cá nhân được cấp phép để thực hiện công việc trong lĩnh vực dược phẩm. Chứng chỉ này bao gồm các thông tin về quá trình đào tạo và kinh nghiệm của người được cấp phép và đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc một cách an toàn và chuyên nghiệp.

- An toàn thực phẩm, dinh dưỡng:

+ Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm: Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong danh mục phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế. Giấy này xác nhận việc sản phẩm đã được đăng ký và công bố, đảm bảo tính an toàn và phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm: Đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi. Giấy này xác nhận rằng nội dung quảng cáo của sản phẩm đúng đắn và tuân thủ các quy định về quảng cáo thực phẩm.

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do: Đối với các sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý. Giấy này xác nhận sản phẩm được phép lưu hành tự do trên thị trường mà không cần phải thông qua quá trình kiểm tra và kiểm soát đặc biệt.

+ Giấy chứng nhận y tế và các giấy chứng nhận khác: Đối với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu khi tổ chức hoặc cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật. Giấy này chứng nhận rằng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Giấy này xác nhận rằng cơ sở đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu về an toàn và chất lượng thực phẩm, bao gồm cả các loại sản phẩm như phụ gia thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ em.

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu GMP: Đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Giấy này xác nhận rằng cơ sở đáp ứng các yêu cầu về thực hành sản xuất tốt (GMP) cho các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

- Thiết bị y tế:

+ Số lưu hành thiết bị y tế: Đây là số đăng ký của thiết bị y tế trên thị trường, xác nhận rằng thiết bị đã được cơ quan quản lý y tế phê duyệt và được phép lưu hành.

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với thiết bị y tế: Tài liệu này xác nhận rằng thiết bị y tế đã được kiểm tra và đáp ứng các yêu cầu về an toàn và hiệu quả, và do đó được phép lưu hành tự do trên thị trường mà không cần phải qua quá trình kiểm định hay chứng nhận đặc biệt nào khác.

+ Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế: Đây là tài liệu cấp cho các doanh nghiệp để chứng minh quyền lợi pháp lý trong việc nhập khẩu thiết bị y tế từ các quốc gia khác. Giấy phép này đảm bảo rằng việc nhập khẩu thiết bị được thực hiện hợp pháp và tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý nhập khẩu.

+ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kiểm định thiết bị y tế: Đây là tài liệu xác nhận cho các tổ chức hoặc cá nhân được phép thực hiện hoạt động kiểm định cho thiết bị y tế. Giấy chứng nhận này đảm bảo rằng các hoạt động kiểm định được thực hiện bởi các đơn vị có đủ năng lực và được phép từ cơ quan quản lý y tế.

+ Số tiếp nhận hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế, hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện mua, bán thiết bị y tế: Đây là số tiếp nhận của hồ sơ đăng ký công bố cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất hoặc mua, bán thiết bị y tế. Số này xác nhận rằng hồ sơ của cơ sở đã được tiếp nhận và đang được xem xét để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế.

- Bảo hiểm y tế:

+ Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc tân dược, hoá dược, sinh phẩm và chất đánh dấu: Đây là danh sách các loại thuốc mới, hoá dược, sinh phẩm và chất đánh dấu được bảo hiểm y tế thanh toán khi người tham gia bảo hiểm sử dụng. Tỷ lệ và điều kiện thanh toán được quy định cụ thể để đảm bảo tính công bằng và đúng đắn cho cả bảo hiểm y tế và người tham gia.

+ Danh mục thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc có kết hợp dược chất với dược liệu, vị thuốc cổ truyền, dược liệu; vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế: Đây là danh sách các loại thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và các vật tư y tế khác được bảo hiểm y tế thanh toán khi người tham gia bảo hiểm sử dụng. Điều kiện để được hưởng và tỷ lệ thanh toán được quy định cụ thể để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc chi trả.

+ Chương trình hỗ trợ thuốc miễn phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Đây là chương trình hỗ trợ cung cấp thuốc miễn phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhằm điều trị cho người bệnh không được hưởng khoản viện trợ từ Chính phủ nước ngoài. Mục đích của chương trình này là đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận và sử dụng các loại thuốc cần thiết mà không bị ảnh hưởng bởi tình trạng kinh tế.

- Khoa học công nghệ:

- Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt thử thuốc trên lâm sàng: Đây là tài liệu xác nhận cho các tổ chức hoặc cá nhân tham gia vào việc thử nghiệm và nghiên cứu về thử thuốc trên lâm sàng. Giấy chứng nhận này xác nhận rằng họ đã tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy định về thực hành tốt trong quá trình thử nghiệm, đảm bảo tính minh bạch, độ tin cậy và đạo đức trong quá trình nghiên cứu y học.

- Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ: Đây là danh sách các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Bộ Y tế giao cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện. Mục tiêu của danh mục này là thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển trong lĩnh vực y tế và công nghệ y tế. Các nhiệm vụ này có thể bao gồm nghiên cứu về các vấn đề y tế cụ thể, phát triển công nghệ y tế mới, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, và nhiều hơn nữa.

=> Chuyển đổi định kỳ của công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Điều này là quy định nhằm đảm bảo sự đổi mới và phát triển trong cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế và các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương. Bằng cách thực hiện chuyển đổi định kỳ, các cá nhân khác nhau sẽ có cơ hội để giữ vị trí lãnh đạo, quản lý trong ngành y tế. Điều này cũng giúp đảm bảo sự đa dạng và sự tiếp cận với nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau, từ đó thúc đẩy sự phát triển toàn diện của ngành y tế.

 

2. Phải thực hiện định kỳ chuyển đổi các vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế nào? 

Theo khoản 1 Điều 24 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, quy định về nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác như sau:

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị:

+ Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong tổ chức, đơn vị mình.

+ Mục đích chính của việc chuyển đổi vị trí công tác là để phòng ngừa tham nhũng trong hệ thống cán bộ, công chức, từ đó đảm bảo tính công bằng, minh bạch và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Việc luân chuyển cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý sẽ được thực hiện theo quy định về luân chuyển cán bộ, được ban hành một cách minh bạch và công khai, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình chuyển đổi.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018, việc chuyển đổi vị trí công tác của các công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế không chỉ là một biện pháp hành động, mà còn là một biện pháp phòng ngừa chặt chẽ nhằm chống lại sự xâm phạm của tham nhũng trong hệ thống y tế tại địa phương.

 

3. Định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong thời hạn bao lâu? 

Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi công tác và chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt như sau:

- Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác:

+ Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được quy định từ đủ 02 năm đến 05 năm, tuỳ thuộc vào đặc thù và yêu cầu công việc của từng vị trí cụ thể.

+ Thời điểm chuyển đổi vị trí công tác được tính từ ngày có quyết định hoặc văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó.

+ Đối với các quyết định và văn bản phân công đã ban hành trước thời điểm hiệu lực của Thông tư này, thời gian đảm nhận vị trí công tác sẽ được tính từ thời điểm ban hành của quyết định hoặc văn bản phân công đó.

- Chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt: Đối với đơn vị chỉ có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi, mà vị trí này yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác biệt so với các vị trí khác của đơn vị đô thị hoặc đơn vị báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện thông qua việc lập kế hoạch chuyển đổi chung do người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp thực hiện.

Cụ thể, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác được điều chỉnh linh hoạt từ 02 đến 05 năm, tuỳ thuộc vào đặc thù và yêu cầu của từng vị trí công tác cụ thể. Thời điểm chuyển đổi vị trí công tác được tính từ ngày mà quyết định hoặc văn bản phân công đảm nhiệm vị trí công tác đó được ban hành. 

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo quân đội nhân dân và công an nhân dân

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.