Đắm mình trong nội dung thú vị của bài viết đầy chuyên sâu "Phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở cấp xã cập nhật mới nhất", bạn sẽ được điểm qua những điều chỉnh, điểm mới về mức phụ cấp và chính sách đãi ngộ đối với các cấp lãnh đạo tại xã, từ đó khám phá ra sự phát triển và định hướng của nguồn nhân lực quan trọng này trong tương lai.

Theo Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ban hành ngày 01/8/2023, quy định về chức vụ, chức danh, số lượng, tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ, chính sách; quy định về bầu cử, tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với cán bộ, công chức tại cấp xã, phường, thị trấn và người tham gia hoạt động không chuyên trách tại cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được điều chỉnh chi tiết và cụ thể. Điều này bao gồm danh sách chức vụ lãnh đạo cấp xã như sau:

 • Bí thư Đảng ủy;

 • Phó Bí thư Đảng ủy;

 • Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

 • Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

 • Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

 • Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

 • Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

 • Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

 • Chủ tịch Hội Nông dân;

 • Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.


1. Phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở cấp xã từ ngày 01/08/2023

Từ ngày 01/8/2023, tại cấp xã, mức phụ cấp cho các chức vụ lãnh đạo vẫn tiếp tục áp dụng theo cách tính sau đây: Phụ cấp lãnh đạo = hệ số phụ cấp nhân với mức lương cơ sở. Trong chi tiết cụ thể:

Mức lương cơ sở sẽ thay đổi theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở sẽ là 1,8 triệu đồng/tháng (Tăng 310.000 đồng/tháng so với thời điểm từ 30/6/2023 trở về trước (trước đó là 1,49 triệu đồng/tháng)).

Các hệ số phụ cấp chi tiết sẽ được quy định tại Điều 19 Nghị định 33/2023/NĐ-CP, gồm:

 • 0,3 cho Bí thư Đảng uỷ;
 • 0,25 cho Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
 • 0,2 cho Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân;
 • 0,15 cho Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh.

Do đó, kể từ ngày 01/8/2023, mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo ở cấp xã sẽ được quy định như sau:

STT

Chức vụ

Hệ số

Mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo

1

Bí thư Đảng uỷ

0,3

540.000

2

Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

0,25

450.000

3

Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân

0,2

360.000

4

Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

0,15

270.000

Do đó, kể từ ngày 01/7/2023, mức phụ cấp dành cho các chức vụ lãnh đạo tại cấp xã đạt mức cao nhất là 540.000 đồng mỗi tháng. Điều này ám chỉ rằng tại thời điểm đó, người giữ các vị trí lãnh đạo ở cấp xã sẽ được hưởng mức phụ cấp này, được tính toán dựa trên hệ số phụ cấp và mức lương cơ sở tương ứng.

 

2. Lương cán bộ, công chức cấp xã từ ngày 01/08/2023

Không giống với quy định trước đây có trong Nghị định 92/2009/NĐ-CP, hiện nay việc xác định mức lương cho cán bộ và công chức cấp xã được thực hiện dựa trên Nghị định 33/2023/NĐ-CP, áp dụng cách tính tương tự như lương của những công chức hành chính có cùng trình độ đào tạo.

Tại thời điểm hiện tại, việc quy định lương của các công chức hành chính đang được thực hiện theo hướng dẫn trong Thông tư số 02/2021/TT-BNV, với công thức cơ bản là: Lương = Hệ số lương x mức lương cơ sở.

Trong trường hợp này, mức lương cơ sở đang được áp dụng theo quy định của Nghị định 33, với mức là 1,8 triệu đồng mỗi tháng. Còn hệ số lương sẽ thay đổi theo thứ tự sau: Đối với chuyên viên (có trình độ đại học trở lên), hệ số sẽ nằm trong khoảng từ 2,34 đến 4,98; đối với cán sự (có trình độ từ cao đẳng trở lên), hệ số dao động từ 2,1 đến 4,89; và đối với nhân viên (có trình độ từ trung cấp trở lên), hệ số sẽ nằm trong khoảng từ 1,86 đến 4,06.

Do vậy, bảng lương dành cho cán bộ và công chức cấp xã sẽ được tổng hợp như sau:

Bậc lương

Hệ số lương

Mức lương theo Nghị định 33

Chuyên viên

Bậc 1

2.34

4.212.000

Bậc 2

2.67

4.806.000

Bậc 3

3.0

5.400.000

Bậc 4

3.33

5.994.000

Bậc 5

3.66

6.588.000

Bậc 6

3.99

7.182.000

Bậc 7

4.32

7.776.000

Bậc 8

4.65

8.370.000

Bậc 9

4.98

8.964.000

Cán sự

Bậc 1

2.1

3.780.000

Bậc 2

2.41

4.338.000

Bậc 3

2.72

4.896.000

Bậc 4

3.03

5.454.000

Bậc 5

3.34

6.012.000

Bậc 6

3.65

6.570.000

Bậc 7

3.96

7.128.000

Bậc 8

4.27

7.686.000

Bậc 9

4.58

8.244.000

Bậc 10

4.89

8.802.000

Nhân viên

Bậc 1

1.86

3.348.000

Bậc 2

2.06

3.708.000

Bậc 3

2.26

4.068.000

Bậc 4

2.46

4.428.000

Bậc 5

2.66

4.788.000

Bậc 6

2.86

5.148.000

Bậc 7

3.06

5.508.000

Bậc 8

3.26

5.868.000

Bậc 9

3.46

6.228.000

Bậc 10

3.66

6.588.000

Bậc 11

3.86

6.948.000

Bậc 12

4.06

7.308.000

Có điều đáng chú ý, tại khoản 2 của Điều 16 trong Nghị định 33, ta thấy hướng dẫn cụ thể về cách xếp lương khi cán bộ và công chức cấp xã thay đổi trình độ đào tạo. Nếu trong quá trình làm việc, họ có thay đổi về trình độ đào tạo và nhận được bằng tốt nghiệp mới, thì họ được phép đề nghị xếp lương theo trình độ mới mà họ đã đạt được từ ngày cấp bằng tốt nghiệp.

Như vậy, chúng ta đã cung cấp một phân tích chi tiết về cách thức xác định mức phụ cấp cho các vị trí lãnh đạo ở cấp xã, áp dụng từ ngày 01/8/2023.

 

3. Phụ cấp thâm niên với cán bộ công chức cấp xã từ 01/8/2023

Theo quy định tại Điều 17 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, liên quan đến việc nâng bậc lương đối với cán bộ và công chức cấp xã, có những điểm sau:

Cụ thể, cán bộ và công chức cấp xã, như được quy định tại Khoản 1 của Điều 16 trong Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, đã và đang thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, cũng như kéo dài thời gian nâng bậc lương theo các quy định do Chính phủ ban hành liên quan đến chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Ngoài ra, dựa vào Điều 18 của Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 01/8/2023, về vấn đề phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ và công chức cấp xã, điều sau đây được áp dụng:

Để cụ thể hơn, cán bộ và công chức cấp xã, như được quy định tại Khoản 1 của Điều 16 trong Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, có quyền được thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung theo các quy định mà Chính phủ đã ban hành liên quan đến chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Công ty Luật Minh Khuê, với lòng tôn trọng sâu sắc, xin gửi đến quý khách hàng những tư vấn quý báu và chân thành đến không ngờ. Chúng tôi hiểu rằng, trong bối cảnh những vấn đề pháp lý phức tạp hoặc bất kỳ khúc mắc nào mà quý khách đang đối mặt, có thể làm cho cuộc sống và công việc của quý khách trở nên khó khăn và mờ mịt. Vì vậy, chúng tôi muốn gửi đến quý khách một lời mời đặc biệt: hãy từ bỏ mọi ngần ngại, hãy để chúng tôi đồng hành cùng quý khách trong hành trình giải quyết những trở ngại pháp lý.

Hãy thường xuyên liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến, được thiết lập với số hotline độc quyền: 1900.6162. Chúng tôi khuyến nghị, nếu quý khách muốn chia sẻ những vấn đề chi tiết hơn, hãy viết thư điện tử tới địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Điều này sẽ giúp chúng tôi nắm rõ hơn về tình hình của quý khách và có cơ hội cung cấp sự hỗ trợ chính xác và đầy đủ nhất. Chúng tôi cam kết sẽ giải quyết mọi thắc mắc của quý khách hàng với tốc độ nhanh chóng, chất lượng tối ưu và sự tỉ mỉ đáng kinh ngạc.

Những nỗ lực của chúng tôi không thể thiếu sự đóng góp của quý khách hàng, những tương tác quý báu và sự tin tưởng mà quý khách đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi mong rằng, qua việc hợp tác chặt chẽ này, chúng tôi có thể cùng nhau mang đến những giải pháp pháp lý đáng tin cậy và hiệu quả nhất. Điều này không chỉ giúp quý khách hàng giải quyết những vấn đề pháp lý, mà còn tạo ra một môi trường hòa thuận và thịnh vượng cho tất cả mọi người.